REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIV, 2024


LECŢIILE ISTORIEI

Alexandru BANTOŞ


Meandrele unui traiect lingvistic

Ion CIOCANU


Legile şi fărădelegile despre limbi

Dumitru IRIMIA


Lupta continuă

Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940”

Hotărâre cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940

Scurtă bibliografie privind raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa la 28 iunie 1940

Nicolae RUSU


Slugă la străini bogaţi

Vladimir BEŞLEAGĂ


Fructul regimului sovietic

Dorin CIMPOEŞU


A doua comunizare a Basarabiei, după stalinizarea din 1944 (februarie 2001 – iulie 2009)

Ana Maria Roxana PAICA


Tipuri de regimuri politice: democraţie, autoritarism şi totalitarism

Dorin CIMPOEŞU


Restauraţia roşie în Republica Moldova şi trăsăturile regimului comunist renovat

Sebastian RUSU


Guvernarea Goga – Cuza şi politica antisemită

Bogdan-Alexandru JITEA


Istorie, politică şi film în regimul comunist

Mirela-Maria IEREMCIUC


Dorin Cimpoeşu, Guvernarea de centru-dreapta în Basarabia (Republica Moldova) 1998-1999

Alexandru BANTOŞ


Un act în consens cu adevărul

Decret privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice

Raport analitic

Dorin CIMPOEŞU


Conferinţa „Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de Sud-Est”

Constantin BURAC


Dorin Cimpoeşu, Restauraţia comunistă sovietică în Republica Moldova

Dorin CIMPOEŞU


28 iunie 1940 – începutul destrămării teritoriale a României sau vinerea patimilor poporului român

Maria CUDLENCO


Crihana Veche în valurile deportărilor şi foametei

Ion VARTA


Cenzura sovietică din R.S.S. Moldovenească în anii ’70 ai secolului al XX-lea

Dorin CIMPOEŞU


Tranziţia României de la regimul democrat parlamentar la cel totalitar comunist (1944-1947)

Ion VARTA


Deportările cadrelor didactice din R.S.S.M. în zilele de 6-7 iulie 1949

Ioan C. POPA


Ţărănimea şi biserica – piloni ai apărării identităţii româneşti în Basarabia

Ioan SCURTU


Învăţământul, ştiinţa şi cultura Basarabiei integrate în statul naţional unitar român

Anatol PETRENCU


Raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa. Prima ocupaţie sovietică (1940-1941)

Dorin CIMPOEŞU


Amprenta Basarabiei pe relaţiile dintre România şi Rusia în secolul XX şi primele două decenii ale secolului al XXI-lea

Ion CHIRTOAGĂ


Suceava

Alexandru BANTOŞ

Ernest OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU


Drumul spre convergenţă nu va fi nici scurt şi nici uşor

Vlad MISCHEVCA


O hartă sângerândă

Gheorghe GONŢA


Evoluţia mentalităţii politice în Ţara Moldovei până la finele secolului al XVI-lea

Dorin CIMPOEŞU


Evoluţia şi trăsăturile regimului politic post-totalitar din Republica Moldova (1990-2012)

Neculai MUSCALU


A.D. Xenopol despre cum trebuie scrisă istoria (o perspectivă stilistică)

Constantin BURAC


Comisul Dimitrie Balica şi identitatea românilor

Victor CIRIMPEI


Basarabia română*

Nicolae FUŞTEI


Biserica Sf. Dumitru din Chişinău

Pavel BALMUŞ


Cum arăta Chişinăul în urmă cu 180-160 de ani...

Dorin CIMPOEŞU


Criza constituţională din Republica Moldova

Dinu POŞTARENCU


Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (I)

Dinu POŞTARENCU


Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (II)*

Dorin CIMPOEŞU


Instituţia prezidenţială la românii basarabeni

Vlad MISCHEVCA


Moldova de peste Nistru

Dinu POŞTARENCU


Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (III)*

Vlad MISCHEVCA


Patru mari bătălii de pe Prut

Dinu POŞTARENCU


Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (I)

Dorin CIMPOEŞU


Relaţiile româno-române în timpul celei de-a doua guvernări de centru – dreapta: revenirea la normalitate

Dinu POŞTARENCU


Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (II)*

Vlad MISCHEVCA


De la Wilno la Vilnius. Paralele istorice basarabene: 1812-2013

Ştefan CIOBANU


Cultură şi învăţământ

Sergius CIOCANU


Consideraţii privind Biserica Naşterea Maicii Domnului (Măzărache)

Vladimir BEŞLEAGĂ

Andrei CODIŢĂ


“Şi aşa am păţit noi. Nici nu-ţi pot spune câte prefaceri au fost pe locul ista...”

Gheorghe NEGRU


O preistorie necunoscută a ziarului “Basarabia”

Dinu POŞTARENCU


Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (III)*

Vlad MISCHEVCA


Crimeea vs Moldova. Paralele istorice ale expansionismului rus: 1783-2014

Dorin CIMPOEŞU


Pagini de istorie recentă a Armeniei (2002-2005) (I)

Dorin CIMPOEŞU


Pagini de istorie recentă a Armeniei (2002-2005) (II)

Ion MISCHEVCA


Elita intelectuală românească din Basarabia despre implicarea României în Primul Război Mondial. Cazul lui Constantin Stere

Ion NEGREI


O pagină de zidire naţională şi bisericească: înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei

Dorin CIMPOEŞU


Criza constituţională din Republica Moldova (II)

Vlad MISCHEVCA


Pacea de la Bucureşti din 1812: însumarea unor concluzii1

Elena POSTICĂ


„Destine încarcerate”

Vladimir BEŞLEAGĂ


Rezistenţa prin cultură

Dorin CIMPOEŞU


Derapaje grave în relaţiile cu România ale regimului comunist restaurat în Republica Moldova

Constantin BURAC


Un document inedit despre starea Principatului Moldovei la începutul anului 1812

Sergiu MUSTEAŢĂ


Lecţiile independenţei Republicii Moldova – tranziţia de la totalitarism la democraţie

Dorin CIMPOEŞU


De ce românii nu trebuie să uite anul 1812

Ion VARTA


Recrutări a 59.500 de români basarabeni din R.S.S. Moldovenească la munci forţate în perioada 26 august – 4 noiembrie 1940

Ludmila COADĂ

Svetlana SUVEICĂ


Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa

Ion VARTA


Deposedări abuzive de bunuri ale românilor de la Est de Prut în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941

Vlad MISCHEVCA


Un tratat anexionist

Valentin TOMULEŢ


Etapele şi specificul incorporării Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (anii 1812-1868/1873)

Dinu POŞTARENCU


Eliminarea, în 1828, a limbii române din sistemul administrativ al Basarabiei

Paul MIHAIL


Au rămas în Basarabia

Anatol PETRENCU


Locul de unde a pornit Gulagul

Vlad MISCHEVCA


Cine a declanşat războiul ruso-turc din 1806-1812?

Ion NEGREI


Omagiu generaţiei Unirii

Gheorghe NEGRU


Mișcarea națională a românilor din Basarabia (1812-1918)

Vlad MISCHEVCA


Faţetele morale ale ocupantului: M. I. Kutuzov în Principatele Române

Vlad MISCHEVCA


Fanarioţii între război şi pace

Ion MISCHEVCA


Unirea de la 1918 a fost impusă?

Mircea DRUC


Primul candidat „de dincolo” la președinția României

Vlad MISCHEVCA


1812: geneza problemei basarabene1

Fănel TEODORAȘCU


Despre unirea interzisă a Basarabiei cu România în ziarul Adevărul (august – decembrie 1888)

Maria DANILOV


Evocarea Unirii (1918) la împlinirea unei jumătăţi de veac

Nicolae ENCIU


Marea Unire din 1918: o strălucită victorie a geografiei asupra istoriei nedrepte

Eugen-Tudor SCLIFOS


Franța și Unirea Basarabiei cu România (1918)

Anatol PETRENCU


Basarabenii în cadrul României întregite

Anatol EREMIA


Chișinăul în urcușul spre Unire

Constantin Gh. CIOBANU


Unirea Basarabiei cu România în imagini filatelice

Vlad MISCHEVCA


De la Pacea de la Iași până la Pacea de la București: 1792-1812

Ion AGRIGOROAIEI


Sărbătorirea la Iași a Unirii Basarabiei cu România.

Elena NEGRU

Gheorghe NEGRU


Autoritățile sovietice în război cu presa și literatura din Republica Socialistă România

Ioan SCURTU


Marile puteri, România şi Basarabia (1917 - 2019)

Ioan SCURTU


Despre istoria unirii Basarabiei cu România

Gheorghe NEGRU

Elena NEGRU


Limitarea contactelor umane și izolarea etnoculturală a românilor din RSSM și RSR (1970-1980)

Vlad MISCHEVCA


Amiralul din fabulă (Misiunile ratate ale amiralului Ciceagov în 1812)

Vlad MISCHEVCA


Proiectul grecesc și regatul Daciei

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei

Ioan C. POPA


Cercetările sociologice la est de Nistru și de Bug anchetate de Securitate

Vlad MISCHEVCA


Manuc Bey – personaj secret al culiselor Păcii de la București din 1812

Ioan SCURTU


Analiză comparativă a Declarației Sfatului Țării și Rezoluției Adunării Naționale – aplicarea prevederilor respective în România Mare

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (II)

Ioan C. POPA


Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (I)

Stoica LASCU

Mariana TERRA


În ciuda practicării unei extrem de apăsătoare politici de rusificare, basarabenii și-au păstrat conștiința de neam și de limbă

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (IV)

Ioan C. POPA


Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (III)

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (III)

Ioan C. POPA


Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (II) (80 de ani de la raptul Basarabiei, nordului Bucovinei și al nord-vestului Transilvaniei)

Ion CONSTANTIN


Împrejurările istorice ale intrării României în războiul împotriva URSS (iunie 1941) Câteva reamintiri și considerații

Ion CONSTANTIN


Împrejurările istorice ale intrării României în războiul împotriva URSS (iunie 1941) Câteva reamintiri și considerații (II)

Ioan C. POPA


Cum a fost restabilită granița de vest a României Mari

Vlad MISCHEVCA


Trupele ruse de ocupație în Principatele Române: 1806-1812

Vlad MISCHEVCA


Fațetele culturale ale fanarioților

Vlad MISCHEVCA


Ecuațiile istoriei – să nu rămânem corigenți

Nicolae MAREȘ


Titulescu despre Basarabia și pactul de asistență mutuală cu URSS

Grigore C. FURTUNĂ


Eliberare, anexare, ocupare sau jaf barbar?

Elena Luiza POPA


Repere ale relațiilor României cu Rusia Sovietică/URSS în perioada interbelică

Elena Luiza POPA


Contribuții românești la dezbaterea problemelor păcii și războiului în perioada interbelică

Valeriu SAHARNEANU


A treia Unire a Românilor: prin alegere, prin necesitate sau prin voința altora

Anatol PETRENCU


Act de demnitate și unitate națională

Mircea-Cristian GHENGHEA


1859: rosturi şi semnificaţii ale Unirii Principatelor*

Anatol PETRENCU


Pantelimon Halippa – director al revistei lunare literare și de cultură „Viața Basarabiei” (1932-1944)

Vlad MISCHEVCA


Anexarea Bucovinei (1775)

Anatol PETRENCU


Federația Rusă – stat revizionist agresor

Valeriu SAHARNEANU


Republica Moldova în căutarea destinului: cu UE pacifică în față și cu Rusia războinică în spate

Andrei RUSU


Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatură comunistă și „russkii mir”

Vlad MISCHEVCA


Mitropoliți sub escortă (Pagini din istoria Războiului ruso-turc: 1806-1812)