REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXII, 2022


STAREA DE VEGHE

Ioan C. POPA


Amenințarea dinspre Est: între propagandă și avertismentele istoriei

ITINERAR IDENTITAR

Vlad MISCHEVCA


Sub flamura Tricolorului național (aspecte teoretice)

LECŢIILE ISTORIEI

Grigore C. FURTUNĂ


Eliberare, anexare, ocupare sau jaf barbar?

Elena Luiza POPA


Repere ale relațiilor României cu Rusia Sovietică/URSS în perioada interbelică

RECITIREA CLASICILOR

Mina-Maria RUSU


Suferințele eternului Creangă. Repere identitare

Miron SCOROBETE


Gândul de duminică seara

Victor RAVINI


Cifrele în Povestea lui Harap Alb

SINTEZE

Lucia CIFOR


Aspecte ale crizei teoriei literaturii din ultima parte a secolului al XX-lea

Theodor CODREANU


Nuvelistica lui Nicolae Breban (II)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatură: flux și reflux (VIII). Scriitura migrației: Constantin Olteanu Green card

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Valeriu Anania. Logos poetic, taină, credință

Mihai CABA


Sonetul continuă să (în)cânte la vila lui Mihai Codreanu de la Iaşi

ANA BLANDIANA – 80

Adrian Dinu RACHIERU


Ana Blandiana sau „Pedagogia neuitării”

ŞTEFAN AFLOROAEI – 70

Mesaj de felicitare

Cristinel MUNTEANU


Filosoful Ştefan Afloroaei – un cercetător și un magistru exemplar

Viorica-Ela CARAMAN


Ștefan Afloroaei – un filosof de partea literaturii

Ştefan AFLOROAEI


Singurătate și simț al vieții (I)

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Mina-Maria RUSU


Lucian Blaga – mersul gândirii producătoare

Andrei PROHIN


Erudiție și devotament pentru cultura românească

GRAMATICĂ

Viorica MOLEA


Modificări în DOOM 3: câteva aspecte

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română III – „gen”

DIALOGUL ARTELOR

Viorica-Ela CARAMAN


Inga EDU – Artistul nu îmbătrânește niciodată...

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Utilizarea exegezelor critice în interpretarea operei literare

Mariana MARIN


Dezvoltarea competenței de scriere prin intermediul dictărilor

Maria BUTUC


Valorificarea conținuturilor curriculare în contextul implementării parteneriatelor educaționale

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre conducere: exigențe istorice și cotidiene

PROZĂ

Igor GUZUN


Eseuri

Dumitru CRUDU


Bătrâna cerșetoare

POESIS

Maria A. HÎNCU-PATANCHON


Poeme noi

REFLECŢII

Ștefan BEJAN


Găgăuzii și românii. Aspecte din viața culturală și socială a găgăuzilor în perioada interbelică