REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXV, 2015


ARGUMENT

Grigore VIERU


Limba Română

Solomon MARCUS


Limba este sufletul unui popor

Alexandru BANTOŞ


Solomon Marcus. Traiectul modern al limbii române

Academicianul Solomon Marcus omagiat de colegi şi discipoli

SOLOMON MARCUS PRIN EL ÎNSUȘI

Solomon MARCUS


Raport pentru ultimii cinci ani şi proiect pentru următorii

Solomon MARCUS


A locui azi în limba română

Solomon MARCUS


Umorul, dincolo de divertisment

Solomon MARCUS


Zece nevoi umane de care educația ar trebui să țină seama

LIMBA ROMÂNĂ – MATRICEA SPIRITULUI ROMÂNESC

Mina-Maria RUSU


Solomon Marcus. Limba română – între infern și paradis

Camelia GAVRILĂ


Solomon Marcus sau despre poetica şi fascinația paradoxurilor

Cristinel MUNTEANU


Câteva metafore privind valoarea descoperirilor şi puterea tradiţiei în ştiinţă

Sanda GOLOPENŢIA


Poetica și semiotica lui Solomon Marcus

MATEMATICA – MODELUL EXISTENȚEI DEFINITE

Liliana PREOTEASA


Domnului Profesor, cu dragoste

Radu GOLOGAN


Aproape jumătate de secol de amintiri cu Profesorul Marcus

Boris SINGER


La mulți ani, Domnule Profesor Solomon Marcus!

Mihai DINU


Matematicianul şi extratereştrii

Dan POPOIU


Matematica altfel

Smaranda LALESCU


La mulți ani, Domnule Profesor!

LINGVISTICA – LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

Gabriela PANĂ DINDELEGAN


Începuturile lingvisticii matematice în România

Adina DRAGOMIRESCU


Solomon Marcus și Olimpiada de lingvistică

Ioana BOUROȘ


Aniversarea unui Om mare

Iulia MARINESCU


Drumul spre excepţional

Vlad Andrei NEACȘU


A privi înspre visele tale

Alberta Gabriela MILICU


Poezie și ecuație

ÎNDRUMÂND TINERII CERCETĂTORI

Sorina-Georgiana RUSU


Purtând aura științei autentice

Alexandru NICOLAE


Admirând de la distanță

Alexandru NEGRESCU


Un erudit în pomul matematicii

Sorin-Marian RUSU


Sportul între artă, ştiinţă şi joc

NEVOIA DE MODELE

Daniel DĂIANU


Academicianul Solomon Marcus: un Om pentru Eternitate

Irinel POPESCU


Solomon Marcus – modelul academic

Alex. ŞTEFĂNESCU


Solomon Marcus, nu Marcus Solomon

Vasile BURLUI


Gândirea marcusiană

Sergiu RUDEANU


Solomon Marcus, un profesor permanent

Gheorghe PĂUN

Grzegorz ROZENBERG


Solomon Marcus – Omul care nu s-a plictisit niciodată

Georgel RUSU


Model de viață

Virgil NEMOIANU


Un diamant cu multiple faţete

Silvia-Ofelia CHELARIU


Un Socrate contemporan

Cristian S. CALUDE


Profesorului Solomon Marcus, cu iubire

CĂRȚILE LUI SOLOMON MARCUS

Călin VLASIE


Cum am editat Paradigme universale

GRIGORE VIERU, CETĂȚEAN AL POEZIEI

Ana BANTOŞ


Redefinirea peisajului literar basarabean

Vladimir BEŞLEAGĂ


Fenomenul Grigore Vieru

Nicolae MĂTCAŞ


Învățător al neamului

Adrian Dinu RACHIERU


Grigore Vieru şi „crinii latiniei”

Theodor CODREANU


Un mare patriot

Ion ANTON


Un romantic modernist

Ilie ŞANDRU


Cea mai limpede conștiință

Ion ŢURCANU


O emblemă a creșterii noastre culturale

Catinca AGACHE


Scriitor și om de cultură român

Constantin ŞCHIOPU


Grigore Vieru a făcut istorie

Ion CIOCANU


O a doua viață

Vlad ZBÂRCIOG


Suflet din sufletul neamului

Andrei BURAC


Un fericit om al scrisului

Andrei STRÂMBEANU


La nesfârşit, despre poetul Grigore Vieru

EMINESCIANA

Theodor DAMIAN


Ideea morţii şi revelaţia prototipului în poezia lui Eminescu

Vlad MISCHEVCA


Eminescu vs drama Basarabiei

CRITICĂ. ESEU

Cristinel MUNTEANU


Ilie Moromete – filozoful. Un argument

Theodor CODREANU


Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (I)

Lina CODREANU


Textele de escortă pentru Istoria ieroglifică şi Ţiganiada (I)

ITINERAR LEXICAL

Anatol LENŢA

Nicolae CHIRICENCO


Despre funcționarea unor eurisemante lexicale într-un text literar

Anatol EREMIA


Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I)

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Mihail ORZEAŢĂ


Globalizarea şi limba română

VOCABULAR

Ion ŢURCANU


Reflecții asupra tâlcului unor cuvinte

POESIS

Iurie BOJONCĂ


Atunci când mergi la fântână...

SCRISUL ÎNTEMNIȚAT

Viorica-Ela CARAMAN


Devenirea eului interior în spațiul detenției. Soljenițîn, Steinhardt, Müller (I)

DIALOGUL ARTELOR

Anatol Danilişin. Libertatea şi magia culorii

Emilian GALAICU-PĂUN


Figură în repaos

Anatol DANILIŞIN


Balanţa dintre timp şi spaţiu

GRAMATICĂ

Oliviu FELECAN

Nicolae FELECAN


Structura semantico-sintactică a lexemelor pe şi la

Carolina POPUŞOI


Calcuri de diateză verbală nerecomandate în limba română din Basarabia

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Cristinel MUNTEANU


Un eveniment literar: Serata crăiţelor de Valentin Popa

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Decalogul participării locuitorilor la dezvoltarea durabilă a comunităților

LECŢIILE ISTORIEI

Ion MISCHEVCA


Elita intelectuală românească din Basarabia despre implicarea României în Primul Război Mondial. Cazul lui Constantin Stere

Ion NEGREI


O pagină de zidire naţională şi bisericească: înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei

BIBLIOTECA ŞI TRANZIŢIA

Vera OSOIANU


Cartea şi lectura – temelia dezvoltării

JURNAL

Andrei BURAC


Mergi până se termină drumul – 5 (I)