REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 2, anul XXXI, 2021


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


„În Unire stă puterea”

REÎNTREGIREA ȘI NOI

Ioan-Aurel POP


Unirea Basarabiei cu România

Alexandru ARSENI


Reunificarea națională și teritorială a românilor – legalitate și legitimitate

EVENIMENT

Decret de decorare semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis

Tatiana ROTARU


Academia de Ştiinţe a Moldovei: ani de căutări şi afirmare

COŞERIANA

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 18 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (VI)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (IV)

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


De-ale gurii

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

Sanda-Maria ARDELEANU


„Corectitudinea politică”, între clișeul lingvistic și manipulare

Alexandru M. TĂNASE


Prefacerile Limbii Române – de la socialism la tranziție*

CUM SCRIEM, CUM VORBIM

Ion HAINEȘ


Exprimarea corectă, semn al culturii noastre

Mihaela MALEA STROE


O punte peste Prut

ONOMASTICĂ

Tatiana TREBEŞ


Influența sovietică asupra inventarului de nume tradițional (1944 – 1989)

RECITIREA CLASICILOR

Cristinel MUNTEANU


Tudor Arghezi în ipostaza de filosof liric al limbajului

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Ileana Mălăncioiu sau „Poezia în alb-negru”

Iulian BOLDEA


Solomon Marcus. Limbajul matematicii și universul poeziei

INTERFERENȚE CULTURALE

Mircea COLOŞENCO


Miguel de Cervantes, Don Quijote și Mihail Sorbul – o trinitate astrală în conjuncție literară

ANA BANTOȘ. ANIVERSARE

Arcadie SUCEVEANU


Caratele nobleței

Theodor CODREANU


Ana Bantoș sub zodia împlinirii

Terezia FILIP


Literatura română a Basarabiei postbelice prin grila analitică și conceptuală a Anei Bantoș

Vitalie RĂILEANU


Ana Bantoș și deschiderea spre adevărata literatură

Ana BANTOŞ


Profesorul Gheorghe Dodiță. Reafirmarea adevărului ca valoare supremă

ITINERAR EDITORIAL

Viorica-Ela CARAMAN


Nu ne-am propus să educăm cititorul, ci i-am oferit oportunități de lectură

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competenței de apreciere a operei literare

Marcela VÂLCU


Lecția de tipul atelier de creație

Maria HADÎRCĂ


Perspective inter- și transdisciplinare de formare a competenței de comunicare

Maria BUTUC


Reconfigurarea demersului didactic în contextul învățării la distanță

Viorica OLEINIC


Recanonizarea lui Creangă

Elena VOROTNEAC


Imaginea femeii și sentimentul iubirii în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu: repere de interpretare

Silvia STRĂTILĂ


Intelectualul mai caută adevărul în moralitate

IN MEMORIAM

Ioan Nicolae POP


Discursul lui Nicolae Dabija: o temă pentru acasă

ÎNSEMNE IDENTITARE

Stoica LASCU


Intelectualii români de sorginte aromână și necesitatea scrierii în dialect la începutul secolului al XX-lea

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Guvernarea socialistă (noiembrie 2019 – martie 2021)

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre criză, urgență, libertate, siguranță, constrângere...

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Vlad CIORICI


Cartea care învinge războiul informațional al Rusiei împotriva României și Republicii Moldova

LECŢIILE ISTORIEI

Ioan C. POPA


Cum a fost restabilită granița de vest a României Mari

Ion CONSTANTIN


Împrejurările istorice ale intrării României în războiul împotriva URSS (iunie 1941) Câteva reamintiri și considerații (II)

DIALOGUL ARTELOR

Constantin SPÎNU


Etape și opțiuni artistice în opera plasticianului Andrei Negură

STAREA DE VEGHE

Victor RAVINI


Ăștia se dau de gol singuri

RESTITUTIO

Iurie COLESNIC


Ecuația eternității

Fănel TEODORAȘCU


Despre „universitatea modernă”. Câteva opinii românești din trecut

Vlad MISCHEVCA


Elisabeta Ypsilanti (Safta Văcărescu) – Maica eteriștilor (Două secole de la Revoluția Greacă: 1821-2021)