REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XXXI, 2021


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Derapajele legislative și „chestiunea limbii”

Domnica MANOLE


Statutul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova

STAREA DE VEGHE

Ioan-Aurel POP


Ziua tristă a culturii naționale

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (IV)

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Influența lui John Dewey asupra lui Eugeniu Coșeriu. Problema clasificării științelor

Klaas WILLEMS


De la fenomenologie la responsabilitate. Comentarii cu privire la Lingvistica lentă – un manifest

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (III)

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Beizadea: historia decrementorum

CUM SCRIEM, CUM VORBIM

Irina CONDREA


Rusismele: un element specific al oralității basarabene

Viorica MOLEA


Lexicul neologic la modă – registru stilistic al oralității actuale

Ion HAINEȘ


Limba română în mass-media

ONOMASTICĂ

Tatiana TREBEŞ


Antroponime teoforice atestate în registrele alfabetice ale actelor de naștere din municipiul Orhei

RECITIREA CLASICILOR

Ştefan AFLOROAEI


Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii (II)

INEDIT

Nicolae ESINENCU


Jurnal în cheie eminesciană

SINTEZE

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (V). Aureliu Busuioc. Pactul scriitorului cu cititorul

CRITICĂ. ESEU

Mihai CABA


Gala Galaction – un părinte cu har scriitoricesc

Mircea A. DIACONU


Constantin Morariu. O cronică din Bucovina (II)

Lina CODREANU


Un destin impetuos – Leonida Lari

POESIS

Leonida LARI


Orientală; Rugă de noapte; Rugă de zi și de noapte; Pentru-acest drag popor; Invocare pentru neamul românesc; Rugă de seară; Vino lângă ape

Theodor DAMIAN


Călătoria în provizoriu; Să iubeşti pe aproapele tău; Te uiţi; Un alt pustiu; Vai mie

GHEORGHE MIHAI BÂRLEA – 70

Ana BANTOŞ


Gheorghe Mihai Bârlea: Când mi-e bine, când mi-e rău, gândul mi-i la Chișinău

Ana BLANDIANA


Gheorghe Mihai Bârlea sau Împlinirea

Gheorghe PÂRJA


Sub semnul curcubeului

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Altercații poematice; Cartea albă; Dacă; Devastând melancolia; Fericitul păstor; Fisura; În lupta cu zeii; Încercare de portret; Liber; Oraș ocupat; Singurătate de iarnă; Speranțe de septembrie; Tei etern; Zidul

REVISTA REVISTELOR CULTURALE

Simona VĂLEANU


Rudy ROTHS: Cultura, liant fundamental al armoniei umane, imperativ al supraviețuirii și dezvoltării unui neam

Gheorghe BUDEANU


NATURA, o publicație cu vârsta înflorită…

ITINERAR EDITORIAL

Viorica-Ela CARAMAN


Eugen LUNGU: Editura ARC – firul întins al creșterii spirituale în Republica Moldova

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Theodor CODREANU


Basarabia între agonie și speranță

Constantin ŞCHIOPU


Misterul de Est de Lucreția Bârlădeanu: perspective de lectură

Vasile MALANEŢCHI


Vasile Vasilache și scrierile sale: câte ceva din povestea receptării

Tudor ȚOPA


Stalin ceru alfabet latin

CREANGA DE AUR

Victor RAVINI


Criteriile etice ale ciobanilor din Miorița

Miron SCOROBETE


Vechimea Mioriţei iese din ceaţă

DIALOGUL ARTELOR

Viorica-Ela CARAMAN


Eugeniu Gorean: „Am crescut tradițional, intuind modernitatea...”

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Alegerile prezidențiale din 2020 – un act de demnitate națională a românilor basarabeni

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre apropiere și distanțare (II)

LECŢIILE ISTORIEI

Ion CONSTANTIN


Împrejurările istorice ale intrării României în războiul împotriva URSS (iunie 1941) Câteva reamintiri și considerații

RESTITUTIO

Vlad MISCHEVCA


Roxandra: crochiu istoric al portretului fiicei lui Vasile Lupu

Mircea COLOŞENCO


Luca Ion Caragiale – boemul plin de harisme (1893-1921)

IN MEMORIAM

Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU


Nicolae Felecan, apreciat profesor și om de știință

G. G. NEAMȚU


Un ultim omagiu

Vasile D. ȚÂRA


Să-i fie somnul lin...

Gheorghe CHIVU


Nicolae Felecan, Lingvistică și filologie română

Gheorghe GLODEANU


Memoria Magistrului

Mihail Gh. CIBOTARU, apărător al limbii române şi al valorilor naţionale

Efim JOSANU, veritabil intelectual