REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XIII, 2003


ARGUMENT

Theodor CODREANU


Eminescu şi noi

STAREA DE VEGHE

Petru BUTUC


Caracterul nociv al bilingvismului scris

Dumitru C. GRAMA


Aspecte ale încălcării egalităţii în drepturi a limbilor vorbite de locuitorii R. Moldova

DE LA GROTESC LA SUBLIM

Ada STUPARU


Libertatea exprimării nu înseamnă ignorarea regulilor scrierii

Ion CIOCANU


Reciclarea

ÎNTRE CORECT ŞI ERONAT

Alexei AXAN


Cunoaşteţi formele corecte ale cuvintelor româneşti?

GRAMATICĂ

Victor AXENTI


Semnificaţia modală şi temporală a gerunziului

VOCABULAR

Constantin DOMINTE


Cum se nasc familiile de cuvinte?

Alina BOJOGA-CELAC


Cîmpul „construcţii păstoreşti” în graiurile dacoromâne sudice. O abordare din perspectiva lexematicii

LEXIC ŞI SEMANTICĂ

Iustina BURCI

Camelia ZĂBAVĂ


Câteva observaţii asupra numelor de familie compuse din Moldova

Iulian NEGRILĂ


Îmbogăţirea limbajului poetic prin derivare

ARS POETICA

Ana BANTOŞ


Rostirea de sine

Steliana GRAMA


Un singur Dumnezeu – iubirea...

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Constantin ŞCHIOPU


Repere teoretico-literare şi metodice ale studierii / receptării operelor dramatice

Ioana AXENTI


Rolul lecturii în procesul de educare a elevilor

PERMANENŢA CLASICILOR

Nicolae CORLĂTEANU


Poet al întregii romanităţi

TESTAMENT PENTRU URMAŞI

G. D. ISCRU


Nicolae Bălcescu – contemporanul nostru

PATRIMONIU

Ana BANTOŞ


Dimitrie Cantemir: „Loca obscura...”

Andrei EŞANU


Descriptio Moldaviae în cultura europeană

LECŢIILE ISTORIEI

Pavel BALMUŞ


Cum arăta Chişinăul în urmă cu 180-160 de ani...

O ANTOLOGIE A EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI

Plăcerea de a glumi...

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Anatol CIOBANU

Larisa GURĂU


Un manual excelent de limba română pentru alolingvi

Ada ILIESCU


O carte necesară

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


Manualul de literatura română – un instrument modern de lucru

ÎNTRUNIRI ŞTIINŢIFICE

Albina DUMBRĂVEANU


Colocviu şi seminar în terminologie

SUMAR GENERAL

Sumar general (2001-2003)