REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XXII, 2012


ARGUMENT

Theodor CODREANU


Iarăşi despre identitate

EMINESCIANA

Ioan MILICĂ


Făt-Frumos din lacrimă: arta portretizării (II)

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Cum se editează un manuscris coşerian

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Adina DRAGOMIRESCU


Principiul tradiţional-istoric în ortografia limbii române

Ion CIOCANU


Contribuţia lui Nicolae Mătcaş la cultivarea limbii române

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Sarcini activ-participative de valorificare a operei literare

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

Doina BUTIURCA


Locuţiuni / expresii şi tipare cognitive

NOTA BENE

Alexandru BANTOŞ


Distins cărturar şi om politic

Alexandru BANTOŞ

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Identitatea etnică, de limbă şi cultură nu sunt valori de piaţă, ci de existenţă şi nu se negociază

Repere biobibliografice

Referinţe

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Bunavestire

Svetlana VICOL


Senatorul de Maramureş sau ce înseamnă să fii un adevărat ales al poporului

CRITICĂ. ESEU

Ana BANTOŞ


Ştefan Baştovoi. Evadarea din clişeu*

Adrian Dinu RACHIERU


Constanţa Buzea – cenzura lucidităţii

Viorica-Ela CARAMAN


Dublul bacovian – retractil şi cotidian

Bogdan CREŢU


Din bestiarul lui Dimitrie Cantemir: Brehnacea în căutarea adevărului

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Nicolae BUSUIOC


O remarcabilă sinteză critică

Petru BUTUC


Un Studiu asupra sincretismului sintactic la nivelul frazei joncţionale de prof. Vasile Bajureanu

Vera OSOIANU


Cartea electronică – o ameninţare pentru cartea tipărită?

JURNAL

Leo BUTNARU


Peste bariere (II) (Jurnal de Crimeea. 4-12 septembrie 2011)

ISTORIA LA ZI

Sergiu MUSTEAŢĂ


1992 – annus horribilis – 20 de ani de la conflictul militar de pe Nistru

Aurelian LAVRIC


Orientarea geopolitică a Republicii Moldova şi importanţa factorului extern

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (V)

Tatiana SANDU


Caracteristica articulatorie şi acustică a diftongului central /’uə/ din limba engleză

GRAMATICĂ

Dana-Luminiţa TELEOACĂ


Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Constantin BURAC


Identitatea românilor în viziunea călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XV-lea

Antonina SÂRBU

Vitalie MUNTEANU

Mina DOBZEU


Rugăciunea Inimii e calea spre mântuire”

PORTRET

Iulian BOLDEA


Hermeneutica ideilor filozofice

Elena NISTREANU


Mihail Muntean. Ascensiune şi reîntoarcere

DIALOGUL ARTELOR

Anatol DANILIŞIN


Eterna recuperare a clipei (pagini color)

Mihai Ştefan POIATĂ


Anatol Danilişin: două cardiograme cromatice

Natalia PROCOP


Baticul – interferenţe de tradiţii

EVENIMENT

Vasile GOTEA


Grigore Vieru ar fi împlinit 77 de ani (14 februarie 2012)

Vasile GAVRILAN


„Pictează-mi o mirişte, / Mi-e dor de copilărie”

ABONAMENTE

Citiţi revista noastră şi în 2012