REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-8, anul XI, 2001


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Dincolo de sărbători

„LIMBA ROMÂNĂ" LA 10 ANI

Ion ILIESCU


Izbânda de a menţine “Limba Română” sub lumina tiparului şi a conştiinţelor

Andrei ANDRIEŞ


Un bun model de abordare a spinoaselor probleme de ştiinţă şi cultură

Dan MĂNUCĂ


Cultivarea unităţii naţionale spirituale

Nicolae BUCUN


Limba Română este mai mult decât o revistă de specialitate

Ecaterina ANDRONESCU


Modestie şi tenacitate în nobila muncă de apostolat

Vasile CIOCANU


Un important factor de cultură

Mihai CIMPOI


Colaborare prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor

Anatol ROTARU


Lumina acestei reviste ne cristalizează ca naţiune

Valeriu RUSU


Cele mai alese sărbători româneşti

Nicolae DABIJA


Revista Limba Română – o carte de învăţătură

Ion HADÂRCĂ


Un jubileu îndărătnic

Silviu BEREJAN


Zece ani de propagare a limbii române şi a culturii româneşti

Anatol CIOBANU


Revista Limba Română şi unele aspecte ale instruirii filologice

Eugeniu COŞERIU


Credinţă, sacrificiu şi destin

PRESA DESPRE NOI

Sărbătoarea noastră dintotdeauna

Grigore VIERU


Nădejde şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre

Irina SUBOTOVICI

Alexandru BANTOŞ


Comoara care se numeşte Limba Română

Sergiu NUCĂ


Odă limbii române

Ion STICI


Un dublu jubileu la început de cireşar

ANIVERSĂRI. EUGENIU COŞERIU – 80

Stelian DUMISTRĂCEL


Itinerar ştiinţific – itinerar de trăire sufletească

Mircea BORCILĂ


Eugeniu Coşeriu, fondator al lingvisticii ca ştiinţă a culturii

Gheorghe POPA


E. Coşeriu: Drumurile vieţii şi ale afirmării

Vasile PAVEL


Universalitatea operei lingvistice coşeriene, românească prin geneza ei*

Mihai CIMPOI


Eugeniu Coşeriu: limbajul poetic ca limbaj absolut

Eugenia BOJOGA


Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu în Spania

Eugenia BOJOGA

Wolf DIETRICH


„Prof. Eugeniu Coşeriu a inaugurat o panoramă vastă de studii la universitatea din Tübingen”

GALERIA „L.R."

Nicolae CORLĂTEANU


Ad centenariam aetatem philologi

Vladimir ZAGAEVSCHI


Profesorul Valeriu Rusu, dialectolog

PRO DIDACTICA

Ioan ŞERDEAN


“Comoară... pe moşie revărsată”

VOCABULAR

Vasile MELNIC


Istorie şi realitate în utilizarea terminologiei medicale

STAREA DE VEGHE

David CÂMPEANU


“Transnistria a fost creată în scopuri diversioniste şi de şantaj la adresa Basarabiei, tocmai pentru a împiedica apropierea acesteia de România!”

Leonida LARI


Calvarul independenţei precare

LATINA GINTĂ E REGINĂ

Vasile D. ŢÂRA


Vasile Alecsandri şi limba română

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Un bloc al subiectului simplu în limba română

Valentina CIOBANU


Exprimarea complementului direct prin acuzativul numelor cu prepoziţia pe (în diacronie)

ECOURI OLIMPICE

Adrian GHICOV


Un răsărit ce nu se va mai termina

ÎNTRE CORECT ŞI ERONAT

Alexei AXAN


Dificultăţi ale limbii române

Ion CIOCANU


Neologismele în spaţiul basarabean

LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

Rolul normelor este cel de omogenizare a limbii

ARS POETICA

Leonida LARI


În zi de dulce primăvară

Ion HADÂRCĂ


Limba comună

Leo BORDEIANU


Ars poetica

EMINESCU AL NOSTRU

Vasile CIOCANU


Eminescu şi Constantin Stamati

CONSTANTIN CIOPRAGA – 85

Un arc voltaic al culturii româneşti

Ana BANTOŞ


Constantin Ciopraga şi Basarabia

Petru URSACHE


Constantin Ciopraga, profesorul

Maria PLATON


Un stil de a trăi, un mod de a scrie

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Dorina SURUGIU-NEGREI


Proiecţii basarabene în creaţia lui Octavian Goga

Olga IRIMCIUC


Eseul – o modalitate deschisă de interpretare a operei literare

COORDONATE CULTURALE INTERBELICE

Dan MĂNUCĂ


“Regionalismul basarabean”: concept literar sau geopolitic?*

Ana BANTOŞ


Regionalismul şi societatea comunicării

CLUBUL DE LECTURĂ

Leo BUTNARU


Suburbie

Alexandru ROŞU


Basm de Duminica Mare

CONCURS DE CREAŢIE

Natalia BANTUŞ


Valuri nocturne

LA CASA LIMBII ROMÂNE

Viorica RĂILEANU


Anatol Eremia: unitatea patrimoniului onomastic românesc

Nicolae CORLĂTEANU


Distins lingvist

Anatol CIOBANU


Savant notoriu şi om de omenie

DESTINE

Ilinca ROŞCA

Vincent MORABITO


Prin limba română mă identific cu oamenii care îmi sunt dragi

CONGRESUL ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Anatol PETRENCU


Cuvânt rostit la deschiderea Congresului Istoricilor din Republica Moldova*

Unitatea etnică a spaţiului carpato-danubiano-pontic în antichitate

Istoria naţională din Republica Moldova – parte componentă a istoriei românilor (epoca medievală)

Istoria modernă a românilor basarabeni – parte integrantă a istoriei neamului românesc

Întru apărarea demnităţii naţionale, pentru stoparea românofobiei şi a campaniei de denigrare a istoriei românilor

Românii în vâltoarea evenimentelor din epoca contemporană

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Dan MĂNUCĂ


Sacrul în lirica basarabeană

Călina TRIFAN


Leo Bordeianu: Pânzele albe ale libertăţii

Silvia MAZNIC


Pururi tânăra antichitate

SEMNAL

D. Dragnev, Gh. Gonţa, P. Cocârlă, E. Dragnev: Istoria medievală universală / a românilor

SUMAR GENERAL

Sumar general 1998 – 2000