REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXIII, 2013


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Eugeniu Coşeriu şi „revenirea sa acasă”

RESTITUTIO

Eugeniu COŞERIU


„...Moldovenismul... nu se opune românismului, ci este o formă a lui...”

Mircea BORCILĂ


„...V-am descoperit... ca pe adevărata lumină a căutărilor vieţii mele...”

REPERE NECESARE

Eugenia BOJOGA


Două spirite tutelare: Eugeniu Coşeriu şi Mircea Borcilă

PRELEGERI

Diana FAUR


Şcoala de vară „Eugeniu Coşeriu”, Cluj-Napoca, ediţia I, iunie-iulie 2012

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Tipologia textelor poetice elaborată de Mircea Borcilă: semnificaţie şi perspective de aplicare

Dumitru Cornel VÎLCU


Funcţia semnificativă şi universaliile limbajului

Ciprian SPERANZA


Privirea întrupată în limbaj

Oana BOC


Sens / sens poetic – o abordare din perspectiva lingvisticii coşeriene

Marius NAGY


Eugeniu Coşeriu. Actualitatea teoriei cadrelor

Jesús Gerardo Martínez del CASTILLO


Logosul, λόγος-ul σηµαντικός, λόγος-ul αποφαντικός

Cristina VARGA


Eugeniu Coşeriu. Teoria traducerii

INTERVIURI

Viorica-Ela CARAMAN

Mircea BORCILĂ


Moştenirea ştiinţifică a lui Eugeniu Coşeriu şi resurecţia studiilor integraliste

Eugenia BOJOGA

Vincenzo ORIOLES


„Eugeniu Coşeriu a avut o viziune europeană asupra lingvisticii”

Viorica-Ela CARAMAN

Eugenia BOJOGA


Lingvistica lui Eugeniu Coşeriu – un mobil continuu al formării intelectuale

FEEDBACK

Sarcină

Flavia TEOC


Metafora kenning – unitate a discursului repetat

Viorica-Ela CARAMAN


Timp – limbaj şi temporalizare literară

Maria-Alexandrina TOMOIAGĂ


Metafora lingvistică în perspectivă elocuţională

Sebastià MORANTA


Eugeniu Coşeriu şi aşa-zisa „limbă moldovenească”: afinităţi hispanice (Valencia, Insulele Baleare, Galicia)

Ioana MARUŞCA


Verbele sentiendi în română şi italiană

Montsant FIGUEROLA


Eugeniu Coşeriu şi problema standardizării unei limbi

Cristina DIAMANT


Comunicare lingvistică şi comunicare prin imagini

Noura SHABAN


Idei coşeriene în privinţa influenţei religiei asupra limbajului

Doina COROBCEAN


Elemente de onomastică în opera coşeriană

APEL

Apel către cititori