REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-4, anul XIX, 2009


IN MEMORIAM GRIGORE VIERU

EDIŢIE SPECIALĂ

Grigore VIERU


Limba Română

POETUL, GRAIUL, PATRIA

Alexandru BANTOŞ


Mesager pentru Basarabia

Constantin CIOPRAGA


Grigore Vieru – destin re-întemeietor*

Mihai CIMPOI


Poet cu cititori mulţi

Theodor CODREANU


Grigore Vieru – o întrupare a logosului

Adrian Dinu RACHIERU


Vieru exista ca o legendă vie

Mircea Radu IACOBAN


Un firicel de om, Grigore Vieru

Traian T. COŞOVEI


Grigore Vieru – un spirit care a aprins cuvintele neamului românesc

Andrei STRÂMBEANU


Grigore Vieru place tuturor celor care-l iubesc pe Eminescu

Petru URSACHE


Grigore Vieru sau limba română

Cornel UNGUREANU


Grigore Vieru şi regăsirea rădăcinilor

Cristinel MUNTEANU


Un Orfeu al limbii române

Diana VRABIE


Poet plângând în slovă

Iulian FILIP


Unitate între cuvânt şi sacrificiu

Vasile BAHNARU


Grigore Vieru a fost (e trist a o zice!) un tribun al spiritului românesc

Vitalie RĂILEANU


Eternă va fi poezia

STRIGAT-AM CĂTRE VOI

Grigore VIERU


Am avut şi am noroc de patru îngeri...

Grigore VIERU


Mişcarea în infinit

Grigore VIERU


Ritmul fiinţării noastre

Grigore VIERU


Cugetări despre patrie

Grigore VIERU


Cugetări despre limba română

Grigore VIERU


Cugetări despre mamă

CRITICĂ. ESEU

Mihai CIMPOI


Grigore Vieru: carte de învăţătură

Constantin CIOPRAGA


Grigore Vieru – poetul acestui neam

Eugen SIMION


Un poet cu lira-n lacrimi...

Theodor CODREANU


Dialogul cu moartea

Alex. ŞTEFĂNESCU


Grigore Vieru

Iulian BOLDEA


Grigore Vieru – valoare şi adevăr poetic

Viorica-Ela CARAMAN


Grigore Vieru1 şi Emil Cioran în circumferinţa ideilor comune

Lucia CIFOR


Grigore Vieru şi geniul limbii

Ana BANTOŞ


Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie*

Mihai UNGHEANU


Taina care mă apără

Ion PACHIA-TATOMIRESCU


Mesianicul simbol al mamei în lirica lui Grigore Vieru

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Alexandru ZUB


Un ostaş al cauzei naţionale: Grigore Vieru

Dumitru IRIMIA


Sub semnul limbii române

Lucian VASILIU


Mierla lui Grigore Vieru

Ana BANTOŞ


Simplitatea lui Grigore Vieru

Nicolae MĂTCAŞ


Apostol al pământului nostru

Doina CERNICA


Prietenul Bucovinei

Tudor NEDELCEA


Întâlniri cu dumnezeiescul poet

Mihaela ALBU


Dor de Grigore Vieru

Ion BELDEANU


Reper al permanenţei noastre naţionale

Cătălin BORDEIANU


Poezia legată cu sârmă ghimpată

Dan DUNGACIU


Diviziile lui Grigore Vieru

Gheorghe CALOTĂ


Brăila cinsteşte împlinitorii de limbă românească

Ion PARANICI


Gestul poetului

Luminiţa CORNEA


Grigore Vieru – poetul nostru de suflet

Dragoş STOICA


Lecţia de patriotism cu Grigore Vieru

Emilian MARCU


Un dar

Cristea Sandu TIMOC

Nicolae CORNEANU


S-a stins un luceafăr mai spre răsărit

Horia Ion GROZA


Un crin pentru un poet şi un soldat

POESIS

Grigore VIERU


Valul, frunza

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Păstorul mioritic Grigore Vieru şi invidia omenească

Cornelia MUNTEANU


Clipe de eternitate la Liceul Teoretic „Dante Alighieri”

Larisa SOLOMON


Credinţă îmbrăcată în cuvânt

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


În căutarea paradisului pierdut

GÂNDURI PENTRU GRIGORE

Nichita DANILOV


Pe marginea funeraliilor lui Grigore Vieru

Alex. ŞTEFĂNESCU


Glorie de o zi

Aurelia RUSU


Fiului nemuritor…

Gheorghe GRIGURCU


Despărţire dureroasă

Nicolae DABIJA


Grigore Vieru cel adevărat

Ion UNGUREANU


Ne-am văzut sufletul

Stelian DUMISTRĂCEL


Celui plecat din viaţă...

Dante CERILLI


Testimonianza per Grigore Vieru

Mioara KOZAK


Lui Grigore Vieru, liniştea lacrimii

Iulian FILIP


Întârzierea în copilărie a lui Grigore Vieru

Maria TOACĂ


Poate a urcat în munţi să vadă divinitatea...

Spiridon VANGHELI


Grigore Vieru şi actul dăruirii de sine

Vladimir BEŞLEAGĂ


La început, Grigore Vieru...

Petru SOLTAN


Dascăl fără pereche al poporului

Nicolae RUSU


Om al cetăţii şi al adevărului

Ion MELNICIUC


Între lacrimă şi limba română

IUVENTUS

Silvia GÂLCĂ


Concursul municipal la limba şi literatura română

Andrei PROHIN


Cum am scris despre Grigore Vieru

Victor PROHIN


Ca un Făt-Frumos

Iurie BOJONCĂ


Două întâlniri cu poetul

INTERFERENŢE

Ion HADÂRCĂ


Moartea şi nemurirea marilor poeţi

Nicolae DABIJA


Moartea lui Vieru

George FILIP


La steaua lui Vieru

Iurie BOJONCĂ


S-a dus decembrie ca un fulg de zăpadă...

Marin POSTU


Însemnele mitului poetic vierean: între Orfeu şi Hristos

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Daniel CORBU


Grigore Vieru – poezia ca strigăt existenţial

Sava BOGASIU


Grigore Vieru – Luceafărul de dincolo de Prut al limbii române

Ştefan TUDOR


Alarma!

CONFESIUNI ÎN TIMP

Grigore VIERU


Norocul poeţilor basarabeni a fost poezia română

Grigore VIERU


"Fără limba română n-aş fi ajuns poet"

Grigore VIERU


„Ştiu că sunt un slujitor cinstit şi poate şi necesar al poeziei române”

Grigore VIERU


„Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare mişcării sufletului şi cugetului”

TESTAMENT

Grigore VIERU


Limba Română – oastea noastră naţională

Grigore VIERU


Despre foame, jandarmi şi tsunami

„NIMIC NU POATE GOLUL SĂ-L UMPLE”

Mesaje de condoleanţe la încetarea din viaţă a poetului

Grigore Vieru pe ultimul drum

RĂDĂCINA DE FOC

Vlad CIUBUCCIU


Copilul cel mare al neamului

Grigore VIERU


Itinerar biografic