REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XXXII, 2022


LA ACADEMIA ROMÂNĂ

Ioan-Aurel Pop, al doilea mandat de președinte al Academiei Române

Alegerea conducerii Academiei Române

Mesaj de felicitare

STAREA DE VEGHE

Constantin OLTEANU


Şi să ştiţi că noi nu încuiem poarta. Pentru voi, niciodată

COŞERIANA

Eugeniu COŞERIU


Wilhelm von Humboldt și știința lingvistică modernă

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Anul 1941 (II)

Eugen MUNTEANU


Jurnal epistolar jenaez 1999-2001 (II)

REPERE ONTOLOGICE

Grigore BRÂNCUȘ


Definirea substratului limbii române

Mina-Maria RUSU


Avatarurile spiritului identitar în contextul globalizării

UN PROIECT LINGVISTIC FALIT

Grigore C. FURTUNĂ


Grai viu şi grai inventat

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre sensul sociologiei și al unei societăți în schimbare

SINTEZE

Theodor CODREANU


Nuvelistica lui Nicolae Breban (I)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatură: flux și reflux (VII). Oblomovismul, în răspăr

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Mirela NIȚĂ SANDU


„... Se scuturaseră toţi pomii de frică”

Alina FELEA


Între pace şi război – o carte pentru timpurile noastre

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

Alecu RENIȚĂ


Pe Nistru, spre izvoare (II)

RESTITUTIO

Mircea COLOŞENCO


Grafica lui George Bacovia

PATRIMONIU

Victor RAVINI


Portretul ciobanului din Miorița într-o nouă lectură

PRO DIDACTICA

Laura MUNTEANU


Closlieu – spaţiul descoperirii creative a sinelui

PROZĂ

Alexandru POPESCU


Montana

Referințe

POESIS

Silvia GOTEANSCHII


bliț secundar; origini; Lui; neg orice moarte; surpriză; singurenii; percepție pentru ochelari; stadiu de adult; încântare; întoarcere într-o veche nuanță

Referințe

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Ecuațiile istoriei – să nu rămânem corigenți

Nicolae MAREȘ


Titulescu despre Basarabia și pactul de asistență mutuală cu URSS

DIALOGUL ARTELOR

Igor SAVA


„Ca să mai adaugi apă într-un ulcior plin, trebuie vărsat din el”

IN MEMORIAM STELIAN DUMISTRĂCEL

Stelian Traian Dumistrăcel (19 august 1937 – 18 martie 2022)

Alexandru BANTOŞ


Omul cu inimă bună

Gheorghe CHIVU


Stelian Dumistrăcel, un specialist al comunicării științifice eficiente

Gheorghe POPA


Un mare adorator, dar și un mare simpatizat al Universității bălțene

Ana BANTOŞ


Lăcrămioarele lui Stelian Dumistrăcel

Gabriela HAJA


Drum lin, Domnule Profesor...

Luminița FASSEL


Stelian Dumistrăcel în permanent dialog

Profesorul și-a respectat statutul...

Otilia BĂLINIȘTEANU


La plecarea Profesorului

Maria MARIN


Exigent coleg și îndrumător

Cristinel MUNTEANU


Ancheta dialectală ca dialectică sui generis (sau despre un alt fel de Socrate)1

RECUPERĂRI LA UN PORTRET

Stelian DUMISTRĂCEL


La o aniversară

O conştiinţă a lingvisticii româneşti contemporane

Celui plecat din viaţă...

Stindardul dacoromânei