REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 2-3, anul XIII, 2003


ARGUMENT

Alexei MATEEVICI


...Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă

STAREA DE VEGHE

Vladimir BEŞLEAGĂ


Limba română, din nou crucificată

Gheorghe SUSARENCO


Care este deosebirea dintre limba oficială şi limba de stat, ca noţiuni juridice

Vasile VASILACHE


Despicatu-ni-s-a limba!

Ion BĂRBUŢĂ


O politică lingvistică dezastruoasă

Vasile ŞOIMARU


„Modelul tiraspolean” ne va duce la pierzanie

Anatol LENŢA


„Bilingvismul împăciuitor” înseamnă aceeaşi supremaţie a limbii ruse

Gheorghe PALADE


Un nou atentat la istoria românilor

VIAŢA CA O CORIDĂ

Grigore GRIGORESCU

Nicolae DABIJA


Nicolae Dabija: „Sînt un nostalgic. Dar eu nu am nostalgia trecutului, eu am nostalgia viitorului”

CULTIVAREA LIMBII: PIC CU PIC

Vlad POHILĂ


Cîteva sugestii de evitare a cacofoniilor

SCRIIND CORECT, VORBIM MAI BINE

Ilie-Ştefan RĂDULESCU


Virgula, bat-o s-o bată!

VOCABULAR

Inga DRUŢĂ


Consideraţii privind mişcarea lexicului actual

NICHITA STĂNESCU – 70

Nichita STĂNESCU


Sînt un om viu

Gânduri despre poet: Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Fănuş Neagu, Marin Sorescu, Ion Băieşu, Gheorghe Pituţ

Grigore CANŢÂRU


Un poet care nu l-a ratat pe Eminescu

FUZIUNE ŞI REDIMENSIONARE

Ana BANTOŞ


Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalitate. Victor Teleucă (1)

CONFESIUNI

Vlad POHILĂ


Precuvîntare la un interviu

Eugenia GUZUN

Mioara AVRAM


„Viaţa noastră este lingvistica...”

ANIVERSĂRI

Teodor COTELNIC


În laboratorul de creaţie al unui lingvist

Luminiţa DUMBRĂVEANU


Un model de conştiinţă şi rezistenţă

Luminiţa DUMBRĂVEANU

Vlad POHILĂ


„Să ne ţinem aici cît mai mult, cît mai mulţi...”

PUNCTE DE REPER

Valeriu POPOVSCHI


Soluţii şi opţiuni privind unirea Basarabiei cu România în 1918

OPINII ŞI ATITUDINI

G. D. ISCRU


Pentru un criteriu ştiinţific în domeniul periodizării istoriei

PATRIMONIU

Andrei EŞANU


Descriptio Moldaviae în cultura europeană

MEMENTO

Nina NEGRU


Corneliu Grumăzescu şi presa bisericească din basarabia interbelică

PERMANENŢA CLASICILOR

Constantin DOMINTE


Observaţii asupra stilului sadovenian

MERIDIANE ALE SPIRITUALITĂŢII: JAPONIA

Vlad POHILĂ


Cît priveşte limba şi scrisul japonezilor...

Haiku. Selecţie din poeţi japonezi şi români

Emilia GHEŢU


Stampa japoneză – expresivitate şi graţie

Emilia GHEŢU


Akira Kurosawa: drumul de la disperare la speranţă

Georges BANU


Actorul pe calea fără de urmă*

ATRACŢIA POLILOR

Vlad POHILĂ


O Lumină ce vine din Banatul Sîrbesc

POEZIE

Florilegiu bănăţean

RETROVIZOR

Leo BUTNARU


Perimetrul cuştii (Jurnal 1972-1974)*

ARTA DIALOGULUI

Viorica MOLEA


Expresivitatea frazeologismelor în context dramatic (dialogul)

Alexei PALII


Întrebarea şi răspunsul în comunicarea orală

LEXIC ŞI SEMANTICĂ

Vasile MELNIC


Mijloace de formare a terminologiei clinice (medicale) în limba română

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Vitalie RĂILEANU


Itinerarul explorărilor hasdeulogice

Teodor COTELNIC


Un mic dicţionar de înţelepciune

Elena GROSU


Din grijă pentru limba română

Elena GROSU


Lăsaţi cititorul să vină spre carte…

Ala RUSNAC


„O lucrare extrem de utilă…”

Poezia contra psihanalizei

REVISTA REVISTELOR

Problemele limbii române la est de Prut văzute de istorici

DIN POŞTA REDACŢIEI

Un talent cu lira-n lacrimi