REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11, anul XV, 2005


ARGUMENT

Andrei Paul CORESCU


Navigatio

SOCIOLINGVISTICĂ

Gheorghe MOLDOVANU


Bilingvism, diglosie, conflict lingvistic: o disociere utilă pentru analiza limbilor în contact

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Sabina CORNICIUC


Implicarea destinatarului în textul publicitar

Doina USACI


Comunicarea în contextul situaţiei de discurs

GRAMATICĂ

Doina BUTIURCA


Influenţa franceză

Elena VARZARI


Ordinea cuvintelor şi coeziunea propoziţiilor în cronicile româneşti vechi

Veronica PĂCURARU


Construcţia de sens vs ambiguitatea semantică a semnului lexical

Alexandru DÂRUL


Note privind categoriile gramaticale clasificatoare

George RUSNAC


Originea rom. (f)sat, oraş şi a alb. fshat

Petru ZUGUN

Ana-Maria MINUŢ


Formarea de cuvinte. Identificare, analiză şi evaluare

Mircea FĂRCAŞ


Consideraţii morfologice asupra articolului în subdialectul maramureşean

Victoria ROGA


Caracterul problematic al conceptului de negaţie

Larisa GURĂU


Construcţii reduplicative cu jonctive

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Monica HÂRŞAN


Fidelitate şi opoziţie în trei transpuneri dramatice moderne ale mitului lui Orfeu

Irina HAILA


Motivul magiei în povestirea cultă

Dragoş VICOL


Mihail Sadoveanu: valenţele etice şi estetice ale romanului istoric

Viorel DINESCU


Galeria oglinzilor concave

ANTROPOLOGIE

Ana GRAUR


Reputatul antropolog Jean Cuisenier omagiat la Bucureşti

Jean CUISENIER


L’écriture des sciences sociales, avant et après la levée du rideau de fer

IDEEA EUROPEANĂ

Adrian MARINO


Un nou program cultural: a aduce Europa „acasă”*

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Frédéric VITOUX


Un nou Don Quijote

John UPDIKE


Câteva lacrimi în pădure

Alvaro MUTIS


Prietenul meu de o viaţă

CO-LABORATOR

Elena PRUS


Incursiuni în literatura franceză (sec. XIX)

Otilia BABĂRĂ


Gheorghe Asachi, editor de manuale şcolare

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


Aló!

ROMÂNA PENTRU ALOLINGVI

Alexei AXAN


Vreau să vorbesc româneşte (III)

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea operei literare din perspectiva noţiunilor temă, motiv, laitmotiv