REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3, anul XXVII, 2017


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Recitindu-l pe Coșeriu

Eugeniu COŞERIU


Despre aşa-zisa „limbă moldovenească”

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Magda URSACHE


Limba ce-o vorbim

Iraida CONDREA


Verbele reflexive în comunicarea actuală: probleme ale exprimării corecte

Emilia OGLINDĂ


Modalitățile optativ-deziderativă și evaluativă în structura enunțului

Viorica MOLEA


Oralitatea în configuraţia stilurilor funcţionale

Claudia CEMÂRTAN


„Instrucția blagocinului” – monument de limbă română din Basarabia secolului al XIX-lea

CRITICĂ. ESEU

Petru URSACHE


Calea Doinei

Ana BANTOŞ


Ioan Alexandru. Particularități ale redefinirii lirismului românesc postbelic

Tatiana BUTNARU


Spiridon Vangheli pe „pajiştea albastră” din lumea copilăriei

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Valori și atitudini în interpretarea operei literare

COŞERIANA

Eugeniu COŞERIU


Am ajuns să fiu un cetățean al lumii

Cristinel MUNTEANU


Problema sensului la John Dewey

RECURS LA PATRIMONIU

Victor A. VOICU


Farmacologia românească de la clasic la modern

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Fanarioţii între război şi pace

MEMORIALISTICĂ

Mircea DRUC


EI și NOI

DIALOGUL ARTELOR

Antonina SÂRBU


Despre Mihai Ţăruş, fragmentar

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Considerații sociologice privind competitivitatea satelor

PROZĂ

Liliana ROSTEA


Gânduri emigrate

POESIS

Andrei ZANCA


Întâmpinări; Şoapte; Spinul duinez; Contopiri; Setea; Noiembrie. Târziu; Eşarfa tibetană

Ana-Maria CRIȘAN


Timpuri noi (poveste); Distih; 14 August

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Nicolae FELECAN


Historia magistra vitae

Mircea COLOŞENCO


Istoria ieroglifică. Modernitatea capodoperei cantemirene