REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XIII, 2003


ARGUMENT

Nichita STĂNESCU


Întrebări

STAREA DE VEGHE

Iraida CONDREA


Politica lingvistică – o problemă spinoasă în R. Moldova

INTERFERENŢE

Anatol LENŢA


Un colocviu internaţional al romaniştilor, cu faţa spre problemele limbii române

Morteza MAHMOUDIAN


C’est quoi la sociolinguistique?

Vlad POHILĂ


Limba română din R. Moldova, între primejdii şi speranţe

Anatol LENŢA

Nicolae CHIRICENCO


Activitatea de lexicograf a profesorului Grigore Cincilei

Gabriela PANĂ DINDELEGAN


Dificultăţi în identificarea cazului

Nicolae SAMSON


La causalité entre justification et explication

În loc de post-scriptum

CULTIVAREA LIMBII: ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

Anatol CIOBANU


O deviere de la norma literară: „superlativul excesiv”

NUANŢĂRI SEMANTICE

Inga DRUŢĂ


Cuvîntul: între semn şi ambiguitate

SCRIIND CORECT, VORBIM MAI BINE

Ilie-Ştefan RĂDULESCU


Virgula, bat-o s-o bată!

Cecilia CĂPĂŢÂNĂ


Locuţiunile prepoziţionale

EMINESCU AL NOSTRU

Mihai CIMPOI


Singurătatea

PUNCTE DE REPER

Vasile CIOCANU


Scriitorii basarabeni şi Unirea Principatelor în 1859*

REMEMBER

G. D. ISCRU


Nicolae Iorga sau destinul personalităţii la români

PATRIMONIU

Andrei EŞANU


Descriptio Moldaviae în cultura europeană

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Lucia ŢURCANU


“Moartea Autorului” în postmodernitate. Pro şi contra în opera lui Borges

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Vitalie RĂILEANU


Receptivitate şi cunoaştere

Diana NEDELCEA


Biserica Ortodoxă Română sub comunism

MISCELLANEA

De la Apollinaire la proletcultism

OBÂRŞII

Lilia TRINCĂ


Etimologia populară – mijloc de motivare a arhaismelor din structura unor frazeologisme

DIALOGUL ARTELOR

Vlad POHILĂ


Ochi de şoim

LA CASA LIMBII ROMÂNE

Călăuziţi mereu de Steaua Eminescu