REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XX, 2010


AUTOGRAF

Eugen CIOCLEA


Nelinişte şi speranţă

Eugen CIOCLEA


E = hv

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Cioran şi „rugăciunea negativă”

Antonio PATRAŞ


La răsăritul temniţei. Despre suferinţă şi revelaţiile durerii

Ioan MILICĂ


Imagini şi imaginar în poezia lui Emil Brumaru

Iulian BOLDEA


Dualismul poetic paşoptist. Grigore Alexandrescu

NICOLAE MĂTCAŞ – 70

NICOLAE MĂTCAŞ – 70

Referinţe biobibliografice

Alexandru BANTOŞ


Un incoruptibil avocat al limbii române

Ion UNGUREANU


Un român ancestral printre noi

Constantin ŞCHIOPU


Un profesor – purtător de lumină şi de adevăr

Petru SOLTAN


Culoarea sufletului omului Nicolae Mătcaş

Ion DEDIU


Repudierea determinismului geografic

Petru BUTUC


Principiul metodologic în scrierile de gramatică ale profesorului Nicolae Mătcaş

Vlad PÂSLARU


Ultima noastră redută

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Un buchet de trandafiri albi

Maria CUDLENCO


Nasc şi la Crihana oameni

Ion STICI

Nicolae MĂTCAŞ


Traiectoria unui destin (fragment)

Nicolae MĂTCAŞ


Caisul

ITINERAR LEXICAL

Silvia PITIRICIU


Din terminologia cromatică: galben în limba română

DIALOGUL ARTELOR

Eudochia ROBU


Florile leagă sufletul omului de tot ce e frumos

Eudochia ROBU


Limbajul culorilor şi al emoţiilor

SERAFIM SAKA – 75

SERAFIM SAKA – 75

Referinţe biobibliografice

Mircea V. CIOBANU


Omul care ne scoate din anonimat

Serafim SAKA


Pe sub arcul de cădere (fragmente)

Serafim SAKA

Nicolae STOIAN


Ordinea este în fiecare dintre noi

Aprecieri critice

PRO DIDACTICA

Mariana CHETROIU


Basmul – consolidare prin jocuri didactice

Nicolae FELECAN


Complementul posesiv

POESIS

Alexandru BANTOŞ

Eugen CIOCLEA


„Literatura este o răfuială cu propria conştiinţă”

Eugen CIOCLEA


Karaoke

Eugen CIOCLEA


Hazard

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Lina CODREANU


Gh. Focşa – etnograf şi muzeograf (I)

PROZĂ

Erast CĂLINESCU


Buliada sau „nemaipomenitele” aventuri ale lui Bulă în Orânduirea socialistă

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Noua poezie basarabeană – o re-autentificare a literaturii

Iulian FILIP


Hăţişurile şi luminişurile rătăciţilor