REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3, anul XXIV, 2014


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


BAC-ul, oglindă a şcolii şi a societăţii

EVALUARE

Constantin ŞCHIOPU


Testul pentru examenul de bacalaureat: posibile erori şi modalităţi de rezolvare

Maria HADÎRCĂ


Metode şi tehnici de evaluare autentică a competenţei de lectură

Marilena PAVELESCU


Portofoliul de progres. Evaluarea complementară

Constantin ŞCHIOPU


Evaluarea competenţelor de lectură ale elevilor prin intermediul testelor

RECEPTARE ŞI INTERPRETARE

Maria ABRAMCIUC


Receptarea romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu în liceu: componente ale demersului teoretic

Marin IANCU


Opera dramatică. Comedia. O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale (repere interpretative)

Mihaela CALENICI


Formarea la elevi a deprinderilor de a formula ideile unui text narativ (Căprioara de Emil Gârleanu)

Diana VRABIE


Repere teoretico-didactice în abordarea textelor de frontieră

Ana GHILAŞ


Textul literar din perspectiva psihologiei procesului de creaţie

Diana VRABIE


Contextualizarea didactică a temei cărţii în ciclul gimnazial

Tatiana MELNIC


Dezvoltarea inteligenţelor multiple la orele de literatură

Viorica GORAŞ-POSTICĂ


Competenţa proiectivă: abordare managerial-pedagogică

Lilia RĂCIULA


Repere teoretico-metodologice în abordarea stilului individual al scriitorului

DIALOGUL ARTELOR

Tudor ZBÂRNEA


Între speranţe şi capcane

Comandă socială şi rezistenţă prin artă (pagini color)

LIMBĂ, COMUNICARE ŞI EDUCAŢIE

Marcela VÂLCU


Despre unele greșeli de exprimare a relației sintactice de coordonare

Vlad PÂSLARU


Dimensiuni pedagogice ale cultivării limbii române în Republica Moldova

Gheorghe MOLDOVEANU


Să ne înţelegem limba, să o iubim şi să o respectăm

Constantin CUCOŞ


Reconsiderări privind obiectivele educației estetice

ATELIER DE SCRIERE ŞI CITIRE

Mariana MARIN


Atelierul de lectură şi discuţii – simularea personajului literar

Natalia ŞTEFAN


Atelier de scriere. Elaborarea unui text de ficţiune

Vasile FLUERAŞ


Modelul scrierii procesuale – premisa formării competenţei de comunicare scrisă

Angela LUNGU


Dezvoltarea competenţei de a vorbi în public prin orele de limba şi literatura română şi prin activităţile extraşcolare

ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

Natalia CIMPAC


Tehnici de receptare a textului literar din perspectiva transdisciplinară

Nelea CROITORU


Abordări interdisciplinare la orele de română

GÂNDURI PENTRU CEI CARE PORNESC LA DRUM

Liliana ROSTEA


La start! Atenţie! BAC!