REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XVI, 2006


ARGUMENT

Lucian BLAGA


Timp fără patrie

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Valeriu MATEI


Redobândirea stilului

Mihai CIMPOI


Prepostmodernismul blagian*

Diana VRABIE


Pastelul floral în literatura română

Diana VRABIE


Otilia Cazimir şi universul copilăriei

Lilia RĂCIULA


Unele aspecte ale variabilităţii lexemului icoană

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Nicolae FELECAN


Variantele literare libere şi tendinţele de întrebuinţare în limba română actuală

Victoria ROGA


Mijloace stilistice de exprimare a negaţiei (în limbile germană şi română)

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


Timbrurile

ITINERAR LEXICAL

George RUSNAC


Factorul popular-regional în cercetările etimologice structurale

Nicolae RAEVSCHI


Vorovi / vorbi

Ion POPESCU-SIRETEANU


Cuvântul nămaie şi familia lui

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Metode şi procedee de interpretare a operelor lirice

Otilia BABĂRĂ


M. Eminescu – model de exigenţă didactică

ANIVERSĂRI

Ana BANTOŞ


Petre Ştefănucă – profesor etnolog

Petre Ştefănucă. Date biografice

POESIS

Grigore CHIPER


„O parolă pentru un naufragiat”

Andrei BURAC


Lacomi la vise

Efimia ŢOPA


Fericirea e dincolo

CONFESIUNI

Antonina SÂRBU


Viaţa, altfel

MIHAIL PURICE – 70

Anatol CIOBANU


Profesorul şi omul de ştiinţă Mihail Purice*

Vladimir ZAGAEVSCHI


Vocaţie şi destin

Alexandru BANTOŞ

Mihail PURICE


„Legalizarea denumirii ştiinţifice a limbii noastre va anula multe din motivele discordiei din societate”

Vitalie ZAGAIEVSCHI


Cumpătat la vorbă şi la fapte

Gheorghe COLŢUN


În lumea frazeologiei dialectale

EVENIMENT

Rezoluţia Conferinţei Naţionale de Filologie „Limba română azi”

ADEVĂRUL DESPRE NOI

Nicolae DABIJA


De ce limba noastră e română?!

TOPONIMIE ŞI ISTORIE

Anatol EREMIA


Cahulul în timp şi spaţiu (II)

ROMÂNA PENTRU ALOLINGVI

Alexei AXAN


Vreau să vorbesc româneşte

ARTE PLASTICE

Vladimir BULAT


Pictura sfioasă

RECENZII

Nina ZGARDAN


De la latinitate la românitate