REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018


DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

Victor EFTIMIU


Odă limbii române

Gheorghe CHIVU


Scrisul religios și unitatea limbii române

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

Nicolae GEORGESCU


Cum l-am editat pe Eminescu (II)

Mircea COLOŞENCO


Primele sonete românești tipărite în presă (1829-1849)

Mircea COLOŞENCO


Sonetele lui M. Eminescu

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Există o „literatură moldovenească”?

ANUL LITERAR 2017

Ana BANTOŞ


Perspective narative postmoderne. Dreptul scriitorului de a se inventa

Lucia ŢURCANU


Poezia actuală din Basarabia

POESIS

Lucian VASILIU


Discontinuu; Vedere din tren, noaptea; Epistolă neterminată; Conacul Conachi de la Tecuci; Veciniada a doua; Expoziție cu mașini de scris; Harababură

Alexandru BANTOŞ


Lupta cu inerția, cu veleitarismul, cu impostura continuă prin CULTURĂ!

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Didactica lecturii versus didactica literaturii

SINTEZE

Fănel TEODORAȘCU


Jurnalismul la români – câteva aspecte

AD LITTERAM

Eugen MUNTEANU


Corespondență inedită, primită de Gh. Ivănescu de la Theofil Simenschy

DIALOGUL ARTELOR

Dan CUMPĂTĂ


Ștefan Mugurel IONESCU – Un poet al culorilor

EVENIMENT

Nicolae FELECAN


Text și discurs religios

ECOURI, REFLECȚII

Cristinel MUNTEANU


O manifestare științifică dedicată Unirii de la 1918

Nicolae FELECAN


Picătura de rouă...

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Marcela VÂLCU


Impactul punctuației inadecvate asupra înțelegerii mesajului

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Di pi la noi: feciorii și fetele babelor...

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Profesorul Stelian Dumistrăcel aniversat de comunitatea științifică românească

Luminița BOTOȘINEANU,

Florin-Teodor OLARIU

Veronica OLARIU


Primus inter pares. Ipostaze ale unui altfel de lider

Rodica ZAFIU


Lecții de erudiție, înțelepciune și umor

Basarabia la un secol de la Marea Unire

Dorin CIMPOEŞU


Moldovenismul lui Igor Dodon

SUFLET DE VEGHE

Arcadie GHERASIM


Marele nostru erou anonim

Mircea DRUC


Conștiința națională

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Chișinăul în urcușul spre Unire (II)

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

Ioan C. TEȘU


Pledoarie pentru viitorul familiei

DESTINE

Antonina SÂRBU


În cărțile mele este viața mea și istoria, soarta familiei mele

PROZĂ

Lucreția BÂRLĂDEANU


Maria