REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-12, anul XXXIII, 2023


ZIUA LIMBII ROMÂNE

Ioan-Aurel POP


Limba română, cea mai importantă creație a poporului român

Ion TIGHINEANU


În veci să ne aparțină limba noastră cea română

Ioan-Aurel POP


Eugeniu Coşeriu despre locul limbii române vechi între limbile romanice

Mircea DUMITRU


Elogiu limbii române. La începuturile vocabularului filosofic; câteva remarci cu privire la experiența eminesciană a lecturilor kantiene

Gheorghe CHIVU


Vitalitatea limbii române

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 33

O revistă a adevărului și speranței

Veronica BORŞ


Expoziție - eveniment. „LIMBA ROMÂNĂ, revistă de știință și cultură. 33 de ani în serviciul Moldovei Europene”

Alexandru BANTOŞ


„Să nu lăsăm să piară această revistă...”

Ion TIGHINEANU


Revista „Limba Română” – promotoare a idealurilor naţionale

Ana BANTOŞ


Cine rezistă este învingător!

Arcadie SUCEVEANU


Statul ar trebui să-și finanțeze propriile publicații

Viorica MOLEA


O platformă importantă de lansare a ştiinţei filologice

Anatol PETRENCU


Revista „Limba Română” – „o carte de noblețe a neamului nostru”

Ioan C. POPA


Limba Română „în serviciul Moldovei Europene”

IN MEMORIAM MIRCEA SNEGUR

Dumitru ȚÂRA


Ieșirea din labirint

Constantin OBOROC


Adevărat fecior al acestui neam

Valeriu SAHARNEANU


Mircea Snegur, evadatul din imperiu

Mircea SNEGUR


„Limba română este numele corect al limbii noastre”

Alexandru BANTOŞ


Cine trage sforile la Guvern?

STAREA DE VEGHE

Valeriu SAHARNEANU


Încotro au luat-o ruinele mișcătoare ale imperiului sovietic?

Iurie BOJONCĂ


„Vremuri mai bune fără ghilimele”

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Vocația europeană a Republicii Moldova

DESTIN DE CĂRTURAR

Mircea COLOŞENCO


Modernitatea capodoperei cantemiriene

Ştefan AFLOROAEI


Cantemir. Adevăratul exil și trepte ale înțelegerii de sine (III)

Andrei EŞANU

Valentina EŞANU


Dimitrie Cantemir despre Mitropolitul Dosoftei al Moldovei

ANDREI EȘANU – 75

Liviu BELÂI


Răsărit din brazda Sculenilor...

LECŢIILE ISTORIEI

Anatol PETRENCU


Pantelimon Halippa – director al revistei lunare literare și de cultură „Viața Basarabiei” (1932-1944)

Vlad MISCHEVCA


Anexarea Bucovinei (1775)

PRO DIDACTICA

Ana HARAGA


Dezvoltarea competențelor de comunicare digitală ale elevilor de gimnaziu

SINTEZE

Iulian BOLDEA


Nichita Stănescu. Poetica şi poietica trăirii (I)

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

Constantin OLTEANU


“Cimitirul oamenilor de zăpadă” (Fragment)

POESIS

Igor GUZUN


Te sărut, România!

Vasile GRIBINCEA


Îmbrățișatele voci

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Andrei PROHIN


Coordonatele perene ale istoriei

Constantin BURAC


Dorin Cimpoeșu: Guvernări politice post-totalitare din Republica Moldova (2012-2022)

Ion I. IONESCU


Bogăția și complexitatea lumii universitare (II)

Anatol PETRENCU


Propaganda politică a URSS – un instrument de realizare a prevederilor Pactului Molotov-Ribbentrop. Note de lectură

Nicolae SUCIU


O carte utilă și necesară