REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-4, anul XXIII, 2013


ARGUMENT

Un proiect de maximă oportunitate

Stejărel OLARU


Limba română, marca noastră identitară

CRITICĂ. ESEU

Ana BANTOŞ


Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Nicolai Costenco

Adrian Dinu RACHIERU


Fănuş Neagu, un dionisiac?

Iulian BOLDEA


Expresivitatea interogaţiei critice

Maria CHEŢAN


Profilul omului demonic în Vizita stelei personale de Ştefan Aug. Doinaş

Doris MIRONESCU


M. Blecher şi revelaţiile bolii. Inimi (deloc) cicatrizate

PORTRET

Iulian BOLDEA


Acad. Alexandru Surdu şi fascinaţia conceptelor

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea textului literar prin tehnica generării de alternative

Simona CHIŞ


Arta cuvântului în teatrul lui Marin Sorescu

Doina DRĂGUŢ


Postmodernismul, o reluare didactică

Dorina BALMUŞ


Dimensiuni ale ontopoeticii eminesciene

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Despre motivarea contextuală a frazeologismelor

Adriana-Maria ROBU


Specificul funcţiilor textuale coşeriene în discursul publicitar1

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Valerica DRAICA

Dumitru DRAICA


60 de ani de la ultima reformă ortografică în limba română (1953-2013)

Ion COJA


Servici sau serviciu?

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


Despre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică)

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA

Lilia STEGĂRESCU


Sate gemene cu denumiri identice

COLOCVIU

Diana VRABIE


Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal

Ana BANTOŞ


Confluenţe literare româno-franceze: individualitate, alteritate, modernitate

Maria ABRAMCIUC


Modelul cultural francez: tabloul unor conexiuni

Diana VRABIE


Spovedanie pentru învinşi de Panait Istrati: dimensiunea europeană a reportajului românesc

Ana GHILAŞ


Critica psihanalitică franceză şi modernitatea actului critic românesc

Cristian SABĂU


Reflectarea unui tip de eveniment în presa europeana neolatină sau câtă încredere poţi să ai în presă?

Gina NIMIGEAN


Transferul limbii române în intenţia multilingvismului promovat prin Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Criza constituţională din Republica Moldova

Dinu POŞTARENCU


Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (I)

POESIS

Nicolae MĂTCAŞ


Ne-a spart fortuna-n două răsuflarea

PROZĂ

Vlad SĂRĂTILĂ


Mânzul cu coarne sau „Vârtejul în deşert”

ARHI-PERSPECTIVE

Ion ONUC NEMEŞ


Pe urmele mitice ale copilariei

DIALOGUL ARTELOR

Ludmila COTOMAN

Eugen STERPU


Argumente în favoarea pastelului

Eugen STERPU


Pictura ca obiect (pagini color)

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Angela SAVIN-ZGARDAN


O carte necesară filologilor: Studii de gramatică și istorie a limbii române literare

Vasile BAJUREANU


Lingua Latina Iuridica – un imperativ inerent al demersului specializat

Alina NOUR


Foka – simbol al deportării „binelui” în „rău” şi viceversa

Ion CIOCANU


Cugetări incitante, memorabile

Doina CERNICA


Ilie Boca şi drumul care se face mergând

NAŢIONALUL ÎN RAMĂ

Vlad MISCHEVCA


„Prutul esta ni disparti...”

JURNAL

Leo BUTNARU


Jurnal despre amânatul sfârşit al lumii (I) (Lituania, 21-28 mai 2012)

Antonina SÂRBU


Omul, condamnat la memorie