REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-5, anul XXX, 2020


ARGUMENT

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Idealurile pulsează în conștiința noastră ca o inimă

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

Alexandru BANTOŞ


Numai sub cupola limbii române avem șansa de a supraviețui ca neam

Ioan C. POPA


Limba română – semnul identitar al românității moldovenilor din stânga Prutului

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (II)

RECURS LA PATRIMONIU

Ioan-Aurel POP


Istoria și semnificația numelor de român/valah și România/Valahia

Dan BERINDEI


O problemă de maximă însemnătate

LINGVISTICĂ

Nicolae FELECAN


Considerații asupra primelor gramatici românești tipărite (I)

LEXICOGRAFIE

Grigore C. FURTUNĂ

Alexandru M. TĂNASE


Moldova: Dicționare vechi și mai noi ale limbii române

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Haideți să vă explic!

ONOMASTICĂ

Anatol EREMIA


Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților (II)

COŞERIANA

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (IV)

EX CIVITATE

Ştefan AFLOROAEI


Simțul istoric al diferenței

Ion I. IONESCU


Perspective teoretice și practice asupra îmbătrânirii și bătrânilor

RECITIREA CLASICILOR

Cristinel MUNTEANU


Cultura ca securitate. Perspectiva lui José Ortega y Gasset

INTERFERENȚE CULTURALE

Mina-Maria RUSU


Giorgos SEFERIS – Mit și istorie poetică

POESIS

Nicolae MĂTCAŞ


„Români am fost ca boabele-n păstăi”; Spovedanie părintelui Alexei Mateevici; Prin grai și datini mai putem trăi; Și dacă ... (II); Pe sol străin n-am mas și nici nu mânem; Aici a fost și-n veci o să rămână; Cu tine m-am născut în astă lume

Mihaela MALEA STROE


Poemul cuvintelor; Poemul unei zile de toamnă; Drum de bejenie; Toamna plecării

SINTEZE

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (III)

CRITICĂ. ESEU

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (III)

Mihai CABA


„Dragă și dulce Veronică”

Iulian BOLDEA


Destin și istorie: proza lui Mihai Sin

Janet NICĂ


Despre epigramă. Cu toată dragostea! O nouă teorie asupra epigramei

Lina CODREANU


Epigramistul Efim Tarlapan

Oxana GHERMAN


Rezonanțele vocii auctoriale în romanul Puzzle sau De ce copacii sunt galbeni de Iurie Bojoncă

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Constantin ŞCHIOPU


De la autobiografie la cronica unei epoci și a unor destine

Stelian NECULA


Evadat din Basarabia cotropită (fragment)

Reinventarea capodoperei. Drumul prin oglindă de Ion Popescu-Brădiceni

Ion POPESCU-BRĂDICENI


Fondul umanist şi lumea simbolurilor în Gândurile de lumină ale Doinei Drăguţ

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

Irina CONDREA


Un munte de om și de omenie

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

Adrian Dinu RACHIERU


La „morișca” adevărului

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Guvernarea înțelegerii politice temporare (PSRM – Blocul ACUM)

LECŢIILE ISTORIEI

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (III)

Ioan C. POPA


Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (II) (80 de ani de la raptul Basarabiei, nordului Bucovinei și al nord-vestului Transilvaniei)

RESTITUTIO

Mircea COLOŞENCO


Două texte inedite

DIALOGUL ARTELOR

Svetlana MICHAJLOVA


Dansul incredibil al culorilor lui Teodor Buzu

VOCI DIN TRECUT

Fănel TEODORAȘCU


Despre haiduci, bandiți și reportajul faptului senzațional în presa românească din trecut

Vlad MISCHEVCA


Memoria hatmanului Stanisław Żółkiewski în Moldova (400 de ani de la bătălia de la Țuțora)

IN MEMORIAM

Ion Marin ALMĂJAN


Uriașul bun. În amintirea actorului Vladimir Jurăscu

Vasile MALANEŢCHI


Andrei HÂNCU, savant energic și exigent

Vasile MALANEŢCHI


Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit. La 90 de ani de la nașterea Cărturarului