REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XXIX, 2019


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Reconstrucția identitară și reflexele sindromului politic

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Dorin CIMPOEŞU


Limba română în Basarabia – după treizeci de ani

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Domnului Profesor Grigore Brâncuș la ceas aniversar

Repere biobliografice

Grigore BRÂNCUȘ


Vitalitatea limbii române

Dorin POPESCU


Românii din jurul României – centura de castitate și evadarea din cercul geopolitic

Ion I. IONESCU


Despre identitatea oamenilor și a comunităților noastre

COŞERIANA

Emma TĂMÂIANU-MORITA


De la Apus spre Răsărit: Eugenio Coseriu și Japonia

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Alexandru GAFTON


Despre hipercorectitudine. (I) Generalități

Viorica MOLEA


Delimitări ale oralității în limba română actuală

ITINERAR LEXICAL

Vasile PAVEL


Motivaţia de origine metaforică a semnului glotic

SINTEZE

Ştefan AFLOROAEI


Din nou întrebarea cu privire la sensul vieții

Ala SAINENCO


„O viziune românească asupra lumii”

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Academiile de după ploaie

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă

INTERFERENŢE

Cristinel MUNTEANU


Expresii şi citate latineşti celebre modificate în contexte româneşti şi străine

Eugen MUNTEANU


Mitul lui Orfeu în poezia lui Ovidius

CRITICĂ. ESEU

Mircea A. DIACONU


Despre granițe istorice, geografice și culturale

Ana BANTOŞ


Literatura română în postcomunism. Emergența scriiturii feminine

Adrian Dinu RACHIERU


Nichita Stănescu, o „existență poetică”

Iulian BOLDEA


Provocările istoriei literare

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Elena UNGUREANU


Nicolae MĂTCAȘ: „Râvnesc infinitul ca nava un port”

Mircea COLOŞENCO


Lazăr Avram versus Catrene critice caritabile

EVENIMENT

Ala SAINENCO


Zilele Eminescu, la Ipotești

RESTITUIRI

Ioan MILICĂ


Cuvinte electrice, telegrame eminesciene

RECITIREA CLASICILOR

Maria ABRAMCIUC


Proiectul prozastic al lui Alecu Russo: pledoarie ideologică și intenționalitate artistică

Mircea COLOŞENCO


Concordanțe Friedrich Nietzsche – Mihai Eminescu

DIALOGUL ARTELOR

Vladimir BULAT


Culoarea nenumită

NICOLAE POPA – 60

Ana BANTOŞ


Nicolae Popa. Interogația sinelui

ARS POETICA

Nicolae POPA


O mie de ani cu faţa la soare; Îngerul oilor; Fără sunet; Acul; Teiul cu ramuri de mămăligă; Cheagul nopţilor; O ceată de poeţi telurici; Loc luminos; Hainele; Toamna lui Nicolae; Presentiment; Dumneavoastră; Târâtoarele; Deschidere

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


De la Pacea de la Iași până la Pacea de la București: 1792-1812

Ion AGRIGOROAIEI


Sărbătorirea la Iași a Unirii Basarabiei cu România.

Elena NEGRU

Gheorghe NEGRU


Autoritățile sovietice în război cu presa și literatura din Republica Socialistă România

Ioan SCURTU


Marile puteri, România şi Basarabia (1917 - 2019)

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

O carte a restituirii, a revoltei și a neuitării: Elită academică în închisoarea politică de la Sighet (1950 -1955)

Pantelimon HALIPPA


Un strigăt de alarmă

STAREA DE VEGHE

Mircea DRUC


Niște nostalgici

Sergiu MUSTEAŢĂ


Moștenirea sovietică – ce facem cu ea?

PROFIL

Ioan C. POPA


Theodor Magder – destinul unui evreu român în Basarabia

PROZĂ

Ion IACHIM


Lăcrimioarele

MESERII DE ALTĂDATĂ

Mihai SUCIU


Plutași pe Mureș

ECOURI, REFLECȚII

Dorina CIOBANU POPESCU


Miracolul lădiței poștale