REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-3, anul XIV, 2004


ARGUMENT

Emilian MARCU


Se-ntoarce-acasă Ştefan

APĂRĂTOR AL PATRIEI ŞI AL CREDINŢEI

Ştefan ŞTEFĂNESCU


Ştefan cel Mare – simbol al identităţii europene a românilor

Petru Demetru POPESCU


Importantă personalitate istorică

ADEVĂRUL DESPRE NOI

Victor V. GRECU


Limba – temei al fiinţei şi al unităţii naţionale

ANIVERSĂRI. ANATOL CIOBANU – 70

Tudor FURDUI


Anatol CIOBANU – 70

Nicolae CORLĂTEANU


Dragă şi mult stimate Anatol Ciobanu!

Valeriu RUSU


Frate cu adevărat

Teodor COTELNIC


Eminent cercetător şi profesor universitar

Alexandru BANTOŞ

Anatol CIOBANU


„Vom ieşi din impasul lingvistic ruşinos şi ridicol, în care am ajuns, numai atunci, când în capul mesei se va afla ştiinţa eternă, şi nu politicul efemer”

Bibliografie selectivă*

Anatol PETRENCU


Sincere felicitări

Silviu BEREJAN


Prof. A. Ciobanu în sociolingvistica românească modernă

Petru BUTUC


Exponent al lingvisticii funcţionale de la Praga

Mihail DOLGAN


Investigaţii lingvistice prin „repere” literare

Mihail PURICE


Problemele limbii de stat în viziunea prof. Anatol Ciobanu

Ana BANTOŞ


Verba volant, scripta manet!

Iraida CONDREA


Cultivarea limbii – o preocupare constantă

Ion CIOCANU


Contribuţie importantă la asanarea limbii

Ion MELNICIUC


Pedagog înnăscut

Claudia CEMÂRTAN


Coborîtor „din munţii latiniei”

Anatol EREMIA


Promotor şi apărător al graiului matern

Eugenia DODON

Emilia OGLINDĂ


Romanistica şi lingvistica generală în opinia profesorului Anatol Ciobanu

Estelle VARIOT


Hommage à un autre esprit latin

Galaction VEREBCEANU


Gînduri despre profesorul Anatol Ciobanu

Elena GROSU


Un dăruitor de Lumină

Sabina CORNICIUC


Am ceva de declarat...

Ion HADÂRCĂ


Vivat, Professore!

VOCABULAR

Adriana KORONKA


Consideraţii privind evoluţia unor neologisme de origine engleză intrate recent în limba română

Ion CIOCANU


Motoul şi anticamera

Alexei PALII


Detaliu, a detalia, a detaliza, detaliere, detalizare, detailat, detaliat, detailist, în detalii, în detaliu

Adrian CHIRCU


Despre pizza, pizzerie, dar şi despre pizzar1

ÎNTRE CORECT ŞI ERONAT

Alexei AXAN


Cunoaşteţi formele corecte ale cuvintelor româneşti?

EMINESCU AL NOSTRU

Theodor CODREANU


N. Georgescu şi precursorii săi

ARS POETICA

Ana BANTOŞ


„Stranie intrare în sonet”

Ion HADÂRCĂ


Sonet blindat

ANALIZE ŞI SINTEZE

Grigore CANŢÂRU


Glose la fenomenul intertextualităţii

Elena UNGUREANU


„Filologos, cari deştul cerci a pune pă dantea…”

Ofelia ICHIM


Despre degradare şi risc în Europa, cu Vintilă Horia

Diana VRABIE


Metamorfozele personajului romanesc în scrierile lui Anton Holban

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Constantin ŞCHIOPU


Procedee de valorificare a textului literar: situaţia de opţiune morală

Cecilia CĂPĂŢÂNĂ


Tipuri structurale ale locuţiunilor adverbiale

DIMENSIUNI ALE EXISTENŢEI

Ion ŢURCANU


Sensul vieţii şi al istoriei în opera lui Cioran

Diana VRABIE


Nae Ionescu şi generaţia condamnată la luciditate

POESIS

Ion HADÂRCĂ


Arhitectura bucuriei

Romaniţa RUSU


Oraşul

RECONSTITUIRI

Emil VRABIE


Al. Sturza, scriitorul

LECŢIILE ISTORIEI

Nicolae FUŞTEI


Biserica Sf. Dumitru din Chişinău

ANIVERSĂRI. ION BORŞEVICI – 75

Andrei VARTIC


Principiile politico-morale ale profesorului Ion Borşevici

ANIVERSĂRI. ANATOL PETRENCU – 50

Ion NEGREI


Profesor şi istoric de seamă

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Viorica POPA


Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora

Iraida CONDREA


Diciţionare clujene

Vitalie RĂILEANU


Ubicuitatea omului din poezia lui Adrian Ciubotaru

O ANTOLOGIE A EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI

Plăcerea de a glumi – II