REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-9, anul XII, 2002


ARGUMENT

Victor TELEUCĂ


E ca-n noaptea Învierii

CULTIVAREA LIMBII: PIC CU PIC

Vlad POHILĂ


O singură prepoziţie, mai multe probleme cu utilizarea ei

Iraida CONDREA


Atenţie la până ce şi până când

DE LA GROTESC LA SUBLIM

Alexandru GROMOV


Pârdalnicul talaghir

Eugenia CHIOSA


Publicitatea: factor de integrare sau de dezintegrare?

STAREA DE VEGHE

Istoria naţională: persistenţa primejdiei de impunere a falsurilor politizate

Declaraţie

MIHAI CIMPOI – 60

Ana BANTOŞ


Mihai Cimpoi: dialogul dintre centru şi margine

Mihai CIMPOI


Nostalgia Centrului

Preafericitul Patriarh TEOCTIST


Gânduri la aniversare

Eugen SIMION


Bucurie

Telegramă Domnului Academician Mihai Cimpoi

Constantin CIOPRAGA


Mihai Cimpoi – LX

Fănuş BĂILEŞTEANU


Un George Călinescu dintre Prut şi Nistru

Dan MĂNUCĂ


Mihai Cimpoi sau elogiul cumpenei critice

Dumitru TIUTIUCA


Podul de cărţi numit Mihai Cimpoi

Grigore C. BOSTAN


Personalitate proeminentă a vieţii noastre spirituale

Victor CRĂCIUN


O conştiinţă matură

Victor DUMBRĂVEANU


Omul cărţii

Petru ŢARANU


Mihai Cimpoi şi Dornele

Mihai CIMPOI


Labirinturile limbajelor

EMINESCU AL NOSTRU

Theodor CODREANU


George Munteanu şi fiinţa hyperionică

PERMANENŢA CLASICILOR

Viorel Dorel CHERCIU


Dimitrie Cantemir – homo universalis

IN MEMORIAM VICTOR TELEUCĂ

Victor TELEUCĂ


Primele postume

Rodica TELEUCĂ


Plecarea lui tata

Dumitru GABURA


La Putna... fără Poet

Mihai CIMPOI


Teleucă, lirosoful

Eliza BOTEZATU


Ce mai faci lume, Dragostea mea?...

Mihail DOLGAN


Un împăciuitor al contrariilor vieţii…

Teodor ZGUREANU


„Fiecare îşi are Decebalul său...”

Iacob BURGHIU


Intrare în mit

Mihail Gh. CIBOTARU


Mereu la timpul prezent

Victor PROHIN


Un vis pe care l-a urmat mereu

Corneliu JUNCU


Ceasul lui Victor Teleucă

Victor DUMBRĂVEANU


„Tarakoi”

Spiridon VANGHELI


Ca să ne vadă de aproape...

Grigore VIERU


Sunt...

EVENIMENT

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” – la 75 de ani de la întemeiere

Dan MĂNUCĂ


Orientări spre noi performanţe

ANIVERSĂRI

Vlad POHILĂ


“Cine zice Marius Sala, zice şi romanist în sensul cel mai larg al cuvântului”

ÎN SERVICIUL LIMBII ROMÂNE

Albina DUMBRĂVEANU


CNT – instituţie metodico-consultativă în probleme de terminologie

PREZENTĂRI ŞI INTERPRETĂRI

Alexei PALII


Un Dicţionar ortografic pentru toţi

ABIA PRIN CUVÂNT

Iulian FILIP


Vorbe şi cuvinte

POESIS

Adrian Dinu RACHIERU


Leonida Lari – un „plâns de lumină”

Leonida LARI


Sunt un plâns de lumină

ANUL CARAGIALE

Dumitru TIUTIUCA


Naratologie caragialiană

ANALIZE ŞI SINTEZE

Veronica POSTOLACHI


Sufletul ca miracol: motive şi asocieri la L. Blaga şi Gr. Vieru

STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Nelly SAMOIL


Două tipuri de imagine poetică: tradiţională / explicită şi modernă / ambiguă

ITINERARE ALE IDENTITĂŢII NOASTRE

Constantin CIOPRAGA


Panorama culturală a Iaşului

CREANGA DE AUR

Zamfira MIHAIL


Redarea aspectelor etnografice ale costumului în opera lui Mihail Sadoveanu

OBÂRŞII

Nicolae P. LEONĂCHESCU


Sâmbra oilor, o instituţie originală de metrologie

ETIMOLOGII

Lina CODREANU


Vatra – semn şi simbol

GRAMATICĂ

Silvia MAZNIC


Valoarea pronumelui se în structura verbelor eventive

CARNET CULTURAL

Alexe RĂU


Salonul Naţional de Carte a păşit în maturitate

APARIŢII EDITORIALE

Constantin CIOPRAGA


Despre „Memoria Dornelor”

LA CASA LIMBII ROMÂNE

Un exerciţiu necesar: a gândi româneşte