REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-3, anul XVI, 2006


ARGUMENT

Nichita STĂNESCU


Eminescu

EMINESCU – 156

Dumitru IRIMIA


Osia statornică – imagine eminesciană a identităţii naţionale

Theodor CODREANU


O carte postumă despre Eminescu a lui Edgar Papu

PURURI TÂNĂR...

Mihai EMINESCU


Odă (în metru antic)

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE POEZIE NICHITA STĂNESCU

Alexandru CONDEESCU


Nobleţea sacrificiului poetic

Mihai CIMPOI

Nichita STĂNESCU


„Am venit de acasă acasă”*

Nichita STĂNESCU


Odă în nici un fel de metru

COŞERIANA

Mircea BORCILĂ


Despre contextul actual şi perspectivele integralismului*

Nicoleta NEŞU


Textul politic în viziunea lingvisticii integrale

PUNCTE DE REPER

Oliviu FELECAN


Contra limbii moldoveneşti – un altfel de argument

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Mina-Maria RUSU


Puterea sacră a cuvântului

Roxana-Magdalena BÂRLEA


Vasile Florescu – de la retorică la teoria comunicării

GRAMATICĂ

Elena VARZARI


Topică obiectivă  – topică subiectivă: necesitatea unei delimitări în cronicile româneşti

Eugenia MINCU


Elementul formativ cardi(o)- / -card, -cardie în corpusul terminologiei medicale

SEMIOTICĂ

Iraida CONDREA


Textul ca semn şi semnul ca text

CRITICĂ. ESEU

Roxana-Magdalena BÂRLEA


Cronologia imaginarului. Unităţi ale timpului în literatura pentru copii şi tineret

Dumitru TIUTIUCA


Postmodernismul

ŞTIINŢĂ ŞI FILOZOFIE

Virgil NEMOIANU


O scurtă teorie a secundarului*

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Structura şi compoziţia în procesul de interpretare a operei literare

POESIS

Ana BANTOŞ


Poezia între gravitate şi ludic

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Don Quijote

MUZICOLOGIE

Ruslana SPRÂNCEANU


Evoluţia muzicii pentru pian în Basarabia (secolul al XIX-lea – primele decenii ale secolului al XX-lea)

Larisa BALABAN


Muzica religioasă corală (concertistică) în creaţia compozitorilor din Republica Moldova

ARTE PLASTICE

Referinţe Iurie Matei

Alexandru BANTOŞ

Iurie MATEI


„Arta va rămâne ceea ce a fost întotdeauna – o expresie a sufletului omenesc...”

REFLECŢII

Leo BUTNARU


Din Dicţionarul de leologisme (I)

CONSPECTE

Tatiana GOLBAN


Mitul Electrei în dramaturgia antică

Dumitriţa SMOLNIŢCHI


O samă de cuvinte şi Legendele lui D. Bolintineanu

Lilia PORUBIN


Ipostazele personajului creator în proza lui Leon Donici

LA CASA LIMBII ROMÂNE

Alexandru BANTOŞ

Ion UNGUREANU

Mihai CIMPOI

Ion HADÂRCĂ


Privitor ca la teatru...

Boris DENIS

Natalia SILIŢKAIA


Cum poţi deveni cetăţean adevărat

Filip TEODORESCU


Stimate maestre Grigore Vieru

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Ion CIOCANU


Credibilitatea publicistului bine informat

Noi apariţii editoriale la Casa Limbii Române

Studii de lingvistică