REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXVII, 2017


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Țara mea de dincolo de Prut

LECŢIILE ISTORIEI

Ion MISCHEVCA


Unirea de la 1918 a fost impusă?

Mircea DRUC


Primul candidat „de dincolo” la președinția României

RECURS LA PATRIMONIU

Nicolae COLAN


Biserica neamului și unitatea limbii româneşti

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Oliviu FELECAN

Nicolae FELECAN


Romanitate și românitate la reprezentanții Școlii Ardelene

EVENIMENT

Victor A. VOICU


Premise la „Geopolitica religiilor azi – Quo vadis, Europa?”

HISTORIA MAGISTRA VITAE

Vlad MISCHEVCA


În serviciul muzei Clio sau ce înseamnă a fi istoric

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Viorica MOLEA


O nouă formă de comunicare în spațiul virtual: oralitatea digitală

Marcela VÂLCU


Strategii în stabilirea valorii (ne)predicative a unor verbe

Natalia STRATAN


Verbele şi expresiile verbale impersonale în limba română

SOCIOLINGVISTICĂ

Lidia CODREANCA


Ecologia limbii

ÎNTRUNIRI ŞTIINŢIFICE

Nicolae FELECAN


Sacru și profan în onomastică

CRITICĂ. ESEU

Magda URSACHE


Între roman şi eseu

Elena ŢAU


Perspectiva narativă: tehnică şi strategie

Adrian Dinu RACHIERU


Un cărturar huşean (I)

Petru Hamat


„Baladă studențească”: de la alchimia sensurilor la iluzia fantasmelor

Petru URSACHE


N. Iorga despre frumos în arta populară (I)

PROZATORI CONTEMPORANI

Gheorghe GLODEANU


Romanul unui om din Est

Ana BANTOŞ


Discursul narativ postmodern. Mihaela Perciun, Cenușă rece

Nicolae RUSU


Un prozator impetuos și sigur

Ion IACHIM


Viziuni înaintea execuției

POESIS

Mircea COLOŞENCO


Diplomatul cărturar Sicu V. Macovei – poet în vremuri de restriște

Sicu V. MACOVEI


Refugiatul; Memento; Aniversare; Noi; Chemări; Izgonirea din rai; Trenul albastru

Elena VIZIR


Te voi tălpa, prietene, desculț; Corul vocilor ascunse; Lenevind între perne; La mare, la soare; În casa care nu mai este; Tabiet; Muza la semafor; Un pat și zece ochi; Acolo pâlpâie lumini; Înțepeniți; Aproape apocalipsă

PERMANENŢA CLASICILOR

Mircea COLOŞENCO


Dramaturgia lui Mihai Eminescu

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Andy PUŞCĂ

Cristinel MUNTEANU


Mihail Sadoveanu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Hanu Ancuţei

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Diana VRABIE


Mark Twain sau nonconformismul unei autobiografii

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Registre stilistice ale operei literare: o abordare teoretico-metodologică

Angela LUNGU


Dezvoltarea competenței de lectură prin abordări inter- și transdisciplinare

ANIVERSĂRI. GHEORGHE CHIVU – 70

Ioan MILICĂ


Omul de cuvânt

Vasile D. ȚÂRA


O distinsă personalitate a filologiei românești

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Nicolae MĂTCAŞ


Să rămâi tu însuți, orice s-ar întâmpla

Constantin ŞCHIOPU


Eternizarea verii în care mama a avut ochii verzi

DINTRE SUTE DE REVISTE

Iulian BOLDEA


Publicația „Echinox” în pagini de epistolar

CONFLUENŢE

Antonina SÂRBU


Peisaj uman

Thomas STRAUB


Un program de studii este valoros dacă are o legătură reală cu practica

Yoan PEREZ


Aspecte ale activității organizațiilor neguvernamentale. Cazul Republica Moldova

DIALOGUL ARTELOR

Valentin MASLOV


Revelațiile artistice ale Victoriei Cozmolici

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Mediul și oamenii comunităților

IN MEMORIAM ION DUMENIUK

Claudia CEMÂRTAN


Ion Dumeniuk – patriot al limbii române

Petru BUTUC


Probleme ale categoriei semnificației în lingvistica actuală

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

Ala SAINENCO


Colocviul de exegeză literară la Memorialul Ipotești

Mircea A. DIACONU


Dumitru Irimia. Națiune și rațiune

Lucia ŢURCANU


Profesorul care a făcut Unirea

Maria ŞLEAHTIŢCHI


Basarabia lui Dumitru Irimia

Mihai ŞLEAHTIŢCHI


Evocare: vocaţia de psihosociolog a lingvistului Dumitru Irimia

Smaranda GHIȚĂ


Profesorul Dumitru Irimia

Ala SAINENCO


Repere în definirea limbajului poetic: Eugeniu Coșeriu și Dumitru Irimia