REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XVIII, 2008


AUTOGRAF

Grigore VIERU


Neobişnuită forţa Limbii Române de a crea poeme...

Grigore VIERU


În aceeaşi limbă

DUMITRU IRIMIA – PROMOTOR AL IDENTITĂŢII ROMÂNILOR

Dumitru IRIMIA


Poporul român este unul singur...

Anatol CIOBANU


Profesorul Dumitru Irimia – înainte-mergătorul*

Dumitru IRIMIA


Unitatea limbii şi literaturii românilor

Dumitru IRIMIA


„Basarabia a ajuns să se aşeze definitiv într-un strat al fiinţei mele”

Solomon MARCUS


Omagiu unui cercetător pasionat al limbii române

Rodica MARIAN


Eminescolog consacrat

Valeria GUŢU ROMALO


Tradiţie şi modernitate în cercetările gramaticianului

Iraida CONDREA


Dumitru Irimia la Chişinău

Adina VUKOVIC


Exigenţa şi nobleţea dascălului

Mioara KOZAK


Erudiţie, talent şi dăruire

Lucia CIFOR


Un profesor iubit şi respectat

Diana VRABIE


O figură emblematică a culturii româneşti

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Alexandru BANTOŞ


Limba română şi „suma de adevăruri ştiinţifice”

Alina TOFAN


Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul identitar basarabean din perioada interbelică

Vlad POHILĂ


Un dor numit al Bucovinei nord (I)

POESIS

Ion HADÂRCĂ


Poezia lui Vasile Romanciuc ca ipostaziere a imaginarului lectorial

Vasile ROMANCIUC


Despre frumuseţea poemului

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Orizonturile eminesciene succesive în imediata noastră vecinătate

Viorica-Ela CARAMAN


Poeţi români postmoderni de Iulian Boldea sau Grup din Individualităţi

Ana DOBRE


Mitul, existenţa: între real şi suprarealitate

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Despre o necesară poetică integrală

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Gina NECULA


Asumarea clişeului ideologic în discursul literar

ITINERAR LEXICAL

Cristinel MUNTEANU


O problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – bani

Vasile BAHNARU

Veronica PĂCURARU


Motivaţia etimologică şi cea referenţial-pragmatică a semnelor lexicale

Anatol EREMIA


Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale

EMINESCIANA

Mioara KOZAK


Discurs liric eminescian. Reţele lingvistice & câmp semantic

Dorina BALMUŞ


Relaţia tradiţie – modernitate în opera lui Mihai Eminescu

Theodor CODREANU


Reacţionarul Eminescu

MARI FILOLOGI ROMÂNI

Carmen-Gabriela PAMFIL


Timotei Cipariu, primul filolog român

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Studierea elementelor de versificaţie

DIALOGUL ARTELOR

Constantin I. CIOBANU


Arheologia metaforei

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Bacovia. Reprezentările eului poetic

Diana VRABIE


Diferenţieri tipologice între discursul autobiografic şi cel biografic

LITERATURĂ ŞI DESTIN

Pavel BALMUŞ


Membrii dinastiei de scriitori Hâjdeu-Hasdeu apreciaţi în timpul vieţii (la Sankt Petersburg, la Moscova, Odesa şi la Chişinău)

PROZĂ

Saint TOBI


Înălţare