REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXI, 2021


DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Ioan-Aurel POP


Studenții de la Putna, uniți întru credință și limbă

RECITIREA CLASICILOR

Theodor CODREANU


Eminescu: limba ca taină a fiinţei

Ioan C. POPA


Mihail Sadoveanu despre identitatea românească a Basarabiei

CONFESIUNI

Grigore C. FURTUNĂ


Moldovean? Român? Limbă moldovenească? Limbă română? sau Cum şi când am redevenit român

PUNCTE DE VEDERE

Anatol PETRENCU


Falsurile și primejdia pseudoteoriei națiunii civice moldovenești

RĂBOJ ANIVERSAR

Nicolae ROIBU


Revista „Limba Română” – trei decenii de la fondare

POESIS

Nicolae MĂTCAŞ


Zece poeme pentru revista „Limba Română” de la Chișinău, la 30 de ani de ființare

MEMENTO

Nicolae MĂTCAŞ


Valsul de adio al Profesorului Ion Dumeniuk

FAȚETELE CUVÂNTULUI

Ştefan AFLOROAEI


Despre posibilitatea – anevoioasă totuși – a înțelegerii

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Câteva lămuriri privind studiul lui Eugeniu Coșeriu despre „limba lui Ion Barbu”

Eugeniu COŞERIU


Limba lui Ion Barbu (cu unele considerații despre semantica limbilor „învățate”)

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Împuţinarea istoriei?

GRAMATICĂ

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română (1) – „versus”

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Formarea competenței lingvistice a elevilor prin activități și exerciții creative

Marcela VÂLCU


Formarea la elevi a competențelor literară și de comunicare în cadrul lecției-dramatizare

ABIA PRIN CUVÂNT

Eugen MUNTEANU

Wolfgang DAHMEN


Un pastor saxon din secolul al XVIII-lea ca romanist și românist avant la lettre?

RECUPERĂRI

Alexandru Călin BÎRJOVANU


Contextul cultural iluminist al primelor traduceri de texte geografice în Moldova

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Ion D. Sîrbu, un Robinson în Isarlîk

ANIVERSĂRI

Oxana GHERMAN


Iurie BOJONCĂ, sexagenar

Iurie BOJONCĂ


Rugă pentru neam; Câte ceva despre culori

Răzvan EMILESCU


O veritabilă frescă din viața unui român basarabean surprins la o răscruce aniversară

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Iulian BOLDEA


Leon Volovici. Textul și contextul etic

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Alegerile parlamentare anticipate – o victorie istorică a românilor basarabeni

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Orașele în care trăim

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Trupele ruse de ocupație în Principatele Române: 1806-1812

DIALOGUL ARTELOR

Tudor ZBÂRNEA


Artele vizuale într-un dialog continuu

REVERBERAȚII

Mihai ADAUGE


Mihail Stroescu, un mare român al Basarabiei

Mircea COLOŞENCO


Trecute ambiții boierești

NECROLOG

Anatol PETRENCU


A plecat în eternitate istoricul Ion Agrigoroaiei…