Sumar general 1998 – 2000


ALTER EGO
Perţa, Lucian, Sper că n-am (re)scris poemul în zadar, nr. 3-5, 2000.
 
ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI
Ardeleanu, Sorin, Receptări socio-juridice ale romanului Ion, nr. 11, 1999.
Bantoş, Ana, Factorul cultură în scrierile lui Ion Vatamanu, nr. 1-2, 1998; Pavel Şuşară: regula jocului, nr. 11, 1999.
Bortă, Elena, Panait Istrati – scriitor român sau francez?, nr. 11, 1999.
Buşcăneanu, Luminiţa, Minulescu: desentimentalizarea iubirii (triunghiul cromatic), nr. 6-12, 2000.
Celac, Victor, Element autobiografic şi structură psihică la personajele predilecte din romanele lui Marin Preda, nr. 6, 1998.
Cenuşă, Felicia, Viaţa şi moartea nefericitului Filimon sau desconvenţionalizarea metodei mimetice a prozei tradiţionale, nr. 6-8, 1999; Organizarea materialului narativ în nuvelistica lui Vlad Ioviţă, nr. 12, 1999.
Ciobanu, Alina, Eroul civilizator în poveştile lui Ion Creangă, nr. 6-12, 2000.
Codreanu, Theodor, Altfel despre O scrisoare pierdută, nr. 3-5, 1999; Narcisul bacovian, nr. 12, 1999, 1-2, 6-12, 2000.
Cubleşan, Iulia, Mitul creaţiei în meşterul Manole de Lucian Blaga, nr. 4, 1998.
Hanganu, Mihai, Motivul spectacolului în creaţia lui Vasile Vasilache, nr. 3, 1998.
Melniciuc, Radu, Timp şi spaţiu în romanul Moromeţii, nr. 6-12, 2000.
Rădulescu, Ilie-Ştefan, Pacea – aspiraţie interioară şi ideal naţional, în lirica eminesciană, nr. 11, 1999.
Tomuş, Mircea, Cădere în haos şi salvare (Structuri şi teme narative în primul capitol din romanul Luntrea lui Caron de Lucian Blaga), nr. 4, 1998.
Zagaevschi, Lolita, Metaforele frumuseţii interioare în romanul Luntrea lui Caron de Lucian Blaga, nr. 6, 1998.
 
ANIVERSĂRI
BUTNARU, LEO – 50
Bărbulescu, Simion, Sincronizare şi diferenţiere, nr. 6, 1998.
Butnaru, Leo, Dincolo de geamandură sau de cealaltă parte a oglinzii; Acces; Automodelaj, 1963; O brad frumos!...; Scrisoare închisă; Ultima călătorie a lui Ulysse, nr. 6, 1998.
Fişier biobibliografic, nr. 6, 1998.
 
CIORNÂI, ION – 70
Corbu, Haralambie, Antebiografie, nr. 3, 1998.
Corlăteanu, Nicolae, Organizator al învăţământului şi cercetător ştiinţific, nr. 3, 1998.
Fişier biobibliografic, nr. 3, 1998.
Melnic, Vasile, Preocupări dialectologice, nr. 3, 1998.
“Mi-am ales meseria cea mai indicată pentru caracterul şi temperamentul meu”. Dialog susţinut de profesorii universitari Mihai Purice şi Ion Ciornâi, nr. 3, 1998.
 
COSNICEANU, MARIA – 65
Corlăteanu, Nicolae, Contribuţie importantă la studierea numelor, nr. 12, 1999.
 
DOLGAN, MIHAI – 60
Când critica nu-ţi pricinuieşte durere sau mărturisiri în şoaptă. Dialog: Tatiana Rotaru – Mihail Dolgan, nr. 1, 1999.
Malaneţchi, Vasile, Doi poeţi, două lire, două destine (Aleksandr Puşkin şi Nicolai Costenco), nr. 6-8, 1999.
 
EŞANU, ANDREI – 50
Eşanu, Andrei, Dimitrie Cantemir (1673-1723) – domn al Ţării Moldovei (martie-aprilie 1693, noiembrie 1710 – iulie 1711), nr. 4, 1998.
Fişier biobibliografic, nr. 4, 1998.
“Numai pornind de la cultura naţională poţi cunoaşte alte culturi şi civilizaţii.” Dialog: Alexandru Bantoş – Andrei Eşanu, nr. 4, 1998.
 
IACHIM, ION – 50
Fişier biobibliografic, nr. 12, 1999.
Iachim, Ion, Profesorul literat şi actul de creaţie al elevilor; Naşterea cerbului, nr. 12, 1999.
 
MATCOVSCHI, DUMITRU – 60
Melniciuc, Ion, Lucrare în cuvânt, nr. 10, 1999.
 
MĂNUCĂ, DAN – 60
Cimpoi, Mihai, Dan Mănucă: obsesia cercului, nr. 3, 1998.
Mănucă, Dan, Paşoptismul şi literatura; În consonanţă cu normele literare româneşti actuale, nr. 3, 1998.
 
RUSU, VALERIU – 65
“Neamul trebuie să ne vegheze şi să ne lumineze necontenit gândul, fapta...” Dialog: Alexandru Bantoş – Valeriu Rusu, nr. 6-12, 2000.
 
VODĂ, GHEORGHE – 65
Bantoş, Ana, despre diferenţe, diversitate şi diversiune, nr. 12, 1999.
Vodă, Gheorghe, Poeme, nr. 12, 1999.
 
ANTOLOGIA “L.R.”
Andreiţă, ion, nr. 9, 1999; Bantoş, Ana, Lucian Vasiliu: Dincolo de disperare, nr. 5, 1998; “Cel mai frumos limbaj universal”, nr. 9, 1999; Bordeianu, Cătălin, nr. 9, 1999; Constantinescu, Alina, nr. 10, 1999; Crudu, Dumitru, nr. 10, 1999; Filip, Iulian, nr. 9, 1999; Gavrilă, veronica, nr. 10, 1999; Hadârcă, Ion, nr. 9, 1999; Husar, Alexandru, nr. 10, 1999; Marque, Alexandre, nr. 9, 1999; Mendez, Tania, nr. 9, 1999; Poeţi participanţi la întâlnirea de la Neptun, nr. 6-8, 1999; Romanciuc, Vasile, nr. 9, 1999; Simitopol, Anca, nr. 10, 1999; Vasiliu, Lucian, nr. 5, 1998; Vieru, Grigore, nr. 9, 1999.
 
ANUL LITERAR – 1999
Bantoş, Ana, Literatura română din Basarabia: pluralitatea discursului, nr. 1-2, 2000.
Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 1999, nr. 1-2, 2000.
 
ARGUMENT
Bantoş, Alexandru, Fără patimi, nr. 1-2, 1998; Noua respiraţie a Basarabiei, nr. 3, 1998; Miracolul din preajmă, nr. 1, 1999; Acasă şi în lume, nr. 9, 1999; Nevoia de dialog, nr. 10, 1999; Itinerare ale identităţii noastre, nr. 11, 1999; Pe urmele descălecătorilor de neam, nr. 3-5, 2000.
Buga, Ion, Primăvara Marii Uniri, nr. 12, 1999.
Butnaru, Leo, Corp (şi suflet) de literă, nr. 6-12, 2000.
Cimpoi, Mihai, Eminescu, poet al întregului românesc, nr. 1-2, 2000.
Coşeriu, Eugen, Sângele nostru, nr. 6, 1998.
Damian, Liviu, Verb matern, nr. 6-8, 1999.
Rusu, Valeriu, Urbea Chişinăului, nr. 3-5, 1999.
Un deceniu al Speranţelor..., nr.6-8, 1999.
Un drum prin deşertul istoriei, nr. 5, 1998.
Vieru, Grigore, Răzvrătirea Limbii Române, nr. 3, 1998.
 
ARS POETICA
Bantoş, Ana, Perspective lirice maramureşene: lumea fiinţei umane, nr. 3-5, 2000; Bâle, Alexa Gavril, nr. 3-5, 2000; Bârlea, Gheorghe Mihai, nr. 3-5, 2000; Belicov, Serafim, nr. 3-5, 1999; Bilaşcu, Gavrilă, nr. 3-5, 2000; Bogdan, Ion, nr. 3-5, 2000; Boitor, George, nr. 3-5, 2000; Burnar, Ion, nr. 3-5, 2000; Cârstea, Cristina, nr. 3-5, 1999, 6-12, 2000; Chivu, Gheorghe, nr. 3-5, 2000; Ciocanu, Anatol, nr. 3-5, 1999; Coande, Nicolae, nr. 3-5, 1999; Codru, Anatol, nr. 1, 1999; Dăncuş, Ştefan Doru, nr. 3-5, 2000; Dorion, Hélène, nr. 1, 1999; Dragoş, Vasile, nr. 3-5, 2000; Iuga, ion, nr. 3-5, 2000; Latiş, Vasile, nr. 3-5, 2000; Marcovici, Bianca, nr. 3-5, 1999; Mărgineanu, Ion, nr. 5, 1998; Moldovan, Ioan, nr. 3-5, 2000; Morar, Vasile, nr. 3-5, 2000; Muste, Vasile, nr. 3-5, 2000; Păuna, Rodica Brad, nr. 3-5, 2000; Pârja, Gheorghe, nr. 3-5, 2000; Petean, Mircea, nr. 3-5, 2000; Pişcu, Daniel, nr. 12, 1999; Ploscaru, Dorin, nr. 3-5, 2000; Pop, Ioan Es, nr. 3-5, 2000; Romanciuc, Vasile, nr. 4, 1998; Roşiianu, Ioan Romeo, nr. 3-5, 2000; Scheianu, Nicolae, nr. 3-5, 2000; Slujeru, Marin, nr. 3-5, 2000; Ţurcanu, Ianoş, nr. 12, 1999; Vancea, Echim, nr. 3-5, 2000.
 
ARTA TRADUCERII
Condrea, Irina, Aleksandr Puşkin: traduceri în limba română, nr. 10, 1999.
 
ASTERISC
Istrate, Gavril, De la Dacia Literară la limba Română, nr. 3-5, 1999.
 
BACALAUREAT
Limba şi literatura română (Notă explicativă de Maria Hadârcă), nr. 1-2, 1998.
Limba şi literatura română în şcoala naţională, nr. 1, 1999.
Programa la Limba şi literatura română pentru examenul de bacalaureat 2001, nr. 6-12, 2000.
 
BUTURUGA MICĂ
Tarlapan, Efim, Contraatacuri epigramatice, nr. 3-5, 1999.
 
CALENDAR
Date din istoria literaturii şi culturii române – 1998, 1-2, 1998.
 
CARTE DE VIZITĂ
Arbagic, Mihai, Un portret cultural al Sud-ului, nr. 11, 1999.
Dragu, Nicolae, Dimensiuni estetice, nr. 11, 1999.
Drăghici, Ştefan, Din nou despre Sud, nr. 11, 1999.
Igna, Ion, Cuvânt despre bisericile Maramureşului, nr. 3-5, 2000.
Iuga, Dumitru, Judeţul celor patru “ţări”, nr. 3-5, 2000.
“În Maramureş n-a murit sentimentul sărbătorii.” Dialog: Alexandru Bantoş – Gheorghe Mihai Bârlea, prefect al judeţului Maramureş, nr. 3-5, 2000.
Judeţul Călăraşi: prezentare generală, nr. 11, 1999.
Petraş, Irina, Porţi maramureşene, nr. 3-5, 2000.
 
CASA LIMBII ROMÂNE
Babansky, Valeriu, realitatea de dincolo de realitate, nr. 6-12, 2000.
Bantoş, Alexandru, Un important centru de cultură, nr. 4, 1998.
Bantoş, Ana, Vremuri ale Limbii Române, nr. 4, 1998.
Berejan, Silviu, Patru decenii de anevoioasă cale spre adevăr, nr. 1, 1999.
Bordeianu, Leo, Expoziţie de carte şi vernisaj; lansarea antologiei Echos poétiques de Bessarabie, nr. 4, 1998.
Caramitru, Ion, Doresc acestui locaş să aibă existenţa unui fagure de miere, nr. 4, 1998.
Caşencu, Andrei, Casa Limbii Române va schimba situaţia lingvistică din municipiu, nr. 4, 1998.
Cărţi donate bibliotecii Casei Limbii Române, nr. 4, 1998.
Ciobanu, Anatol, La Casa Limbii Române vom elabora un program concret de politică lingvistică, nr. 4, 1998.
Concursul de creaţie al revistei “Limba Română”. Ediţia a II-a, nr. 6, 1998.
Corlăteanu, Nicolae, Un act de însemnătate istorică, nr. 4, 1998; Crezul meu, nr. 6-12, 2000.
Cotoman, Tamara, Lumina ce se întrezăreşte, nr. 12, 1999; O redută invincibilă, nr. 6-12, 2000.
Cristian, M., Între speranţă şi izbândă, nr. 12, 1999.
Filip, Iulian, Despre legislaţia lingvistică din Basarabia, nr. 4, 1998.
Imagini ale sufletului românesc, nr. 1, 1999.
Inaugurarea Casei Limbii Române în imagini, nr. 4, 1998.
“Integrarea în context românesc...” Interviu cu dl dr. med. Coriolan Brad, nr. 6-8, 1999.
Melnic, Vasile, Revistele Limbii Române, nr. 6, 1998.
Mesaje de salut: Grigore Vieru, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Silviu Berejan, Vasile Melnic, Valeriu Culev, Ion Buga, Tudor Lupaşcu, nr. 4, 1998.
“Prin victoria noastră învinge limba română”, nr. 3-5, 1999.
Roşca, Ilinca, “Lupta pentru adevărul ştiinţific continuă”, nr. 1, 1999; Axa Chişinău-Ungheni, nr. 3-5, 1999; Dor de Basarabia şi de oamenii ei, nr. 6-8, 1999.
Rusu, Valeriu, Veniţi să luaţi cultură şi, prin cultură, lumină!, nr. 4, 1998.
Triboi Gheorghe, Suntem acasă!, nr. 4, 1998.
Ungureanu, Ion, Nu se poate trăi în minciună!, nr. 4, 1998.
Urecheanu, Serafim, Casa Limbii Române – o necesitate de netăgăduit, nr. 4, 1998.
 
CENTENAR BORGES
Butnaru, Leo, Lumea de după cuvânt, nr. 3-5, 1999.
 
CLIPA DE GRAŢIE
Bantoş, Ana, Destinul unui critic literar, nr. 1-2, 2000.
Ciocanu, Ion, De unde se iau cuvintele noi?; Cotaş; Chilia; Rabdomanţie, nr. 1-2, 2000.
Ion Ciocanu, Fişier biobibliografic, nr. 1-2, 2000.
 
CLUBUL DE LECTURĂ
Ciuban, Gavril, Casa cu ferestre topite (fragment), nr. 3-5, 2000.
Goja, Nicolae, Apus cu mure, nr. 3-5, 2000.
Ilea, Marian, Gravimetrul (fragment), nr. 3-5, 2000.
 
COMEMORĂRI. VASILE COROBAN – 90
Bantoş, Ana, Reabilitarea spiritului critic, nr. 6-12, 2000.
Beşleagă, Vladimir, Asemenea oameni nasc rar la noi..., nr. 6-12, 2000.
Busuioc, Aureliu, Lecţiile lui Coroban, nr. 6-12, 2000.
Cimpoi, Mihai, Dimitrie Cantemir – scriitor umanist de Vasile Coroban; Modelul critic Vasile Coroban, nr. 6-12, 2000.
Ciocanu, Ion, Romanul “rural” postbelic în viziunea lui Vasile Coroban, nr. 6-12, 2000.
Cirimpei, Victor, Un intelectual de marcă, nr. 6-12, 2000.
Corlăteanu, Nicolae, Discipoli credincioşi, nr. 6-12, 2000.
Cupcea-Josu, Argentina, Petalele amintirilor, nr. 6-12, 2000.
Gavrilov, Anatol, Curajul opiniei personale, nr. 6-12, 2000.
Popovici, Constantin, Cu Vasile Coroban împreună, nr. 6-12, 2000.
 
COMENTARII LITERARE
Grinea, Florin, Petre Ispirescu: Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, nr. 6-12, 2000.
 
CONCURS DE CREAŢIE
Agape, Mihaela, nr. 12, 1999; Baran, Ana, nr. 6-12, 2000; Blaga, Ana, nr. 3-5, 1999; Bordeianu, Leo, Concursul a luat sfârşit – concursul continuă, nr. 6, 1998; Botnaru, Victoria, nr. 3, 1998; Bulat, Doina, nr. 5, 1998; Burdujan, Radu, nr. 10, 1999; Cazacliu, Aurelia, nr. 1-2, 1998; Chilaru, Ludmila, nr. 3, 1998; Chiriac, Mariana, nr. 1, 1999; Condiţiile desfăşurării concursului, nr. 1-2, 1998; Condraţchi, Vitalie, nr. 4, 1998; Condrea, Ion, nr. 1, 1999; Crăciun, Irina, nr. 10, 1999; Ene-Bratu, Maria, nr. 3, 1998; Ghilan, Rodica, nr. 3, 1998; Grama, Steliana, nr. 3, 1998; Griţcu, Vasile, nr. 1, 1999; Guţuleac, Natalia, nr. 6, 1998; nr. 12, 1999; Hristov, Horia, nr. 6, 1998; Iachim, Doina, nr. 1, 1999; Ionesi, Galina, nr. 4, 1998; Irimciuc, Olga, nr. 1, 1999; Juncu, Alina, nr. 3-5, 1999; Langa, Andrei, nr. 5, 1998; Lâsâi, Victoria, nr. 1-2, 1998; Lipai, Adina, nr. 6-12, 2000; Lozovanu, Silvia, nr. 5, 1998; Manţoc, Elena, nr. 4, 1998; Marcu, Medeea, nr. 1, 1999; Miron, Ciprian, nr. 12, 1999; Mitrofan, Eugeniu, nr. 3-5, 1999; Mâţu, Veronica, nr. 4, 1998; Olenschi, Mihai, nr. 1-2, 1998; Pahomi, Tamara, nr. 10, 1999; Poamă, Sorin, nr. 3-5, 1999; Petrov, Elena, nr. 6-12, 2000; Popovici, Vlad, nr. 4, 1998; Premiile revistei “Limba Română” pe anul 1998, nr. 1, 1999; Radu, Marcela, nr. 10, 1999; Rapcea, Ana, nr. 3, 1998; Reabenchi, Olesea, nr. 4, 1998; Revista Mirajul labirintului şi autorii ei, nr. 6-8, 1999; Roman, Eugenia, nr. 6-12, 2000; Sava, dan, nr. 12, 1999; Scutelnic, Nadia, nr. 3, 1998; Sluţu, Claudia, nr. 3, 1998; Spinati, Pavel, nr. 3, 1998; Strutzescu, Paul, nr. 4, 1998; Struţ, Ion, nr. 6, 1998;Talmacec, Natalia, nr. 1, 1999; Terzi, dana, nr. 6-12, 2000; Traianus, nr. 10, 1999; Ungureanu, Andrei, nr. 3, 1998; Ungureanu, Elena, nr. 6, 1998; Untilă, Olga, nr. 12, 1999; Verdeş, Larisa, nr. 3, 1998; Vizir, Elena, nr. 3, 1998; Voievudschi, Olga, nr. 3-5, 1999; Vlădicescu, Elena, nr. 6-12, 2000; Vrabie, Diana, nr. 5, 1998.
 
CONFLUENŢE
Alecsandri, Vasile, Cânticul Gintei latine (în română, franceză, provensală, italiană şi retoromană), nr. 9, 1999.
Arghezi, Tudor, Măria Nichifor (în română şi franceză), nr. 9, 1999.
Balmuş, Pavel, Carte în limba franceză cu un capitol despre noi, nr. 9, 1999.
Bordeianu, Leo, “Veghind al limbii vechi hotar”, nr. 9, 1999.
Lenţa, Anatol, Posibilităţile cuvântului şi dimensiunile textului la Marcel Proust. Pe marginea monografiei Elenei Prus Poetica modalităţii la Proust, Chişinău, 1998, nr. 9, 1999.
Mălinaş, Constantin, Premiul de la Montpellier, nr. 9, 1999.
Muthu, Mircea, Henri Jacquier în ipostază de traducător, nr. 9, 1999.
Pavlicencu, Sergiu, Epistolă către Can Grande della Scala – un prim comentariu al Divinei Comedii, nr. 1-2, 1998.
Rusu, Valeriu, un récit digne d’un lecteur aristrocratique, moderne: Măria Nichifor, par Tudor Arghezi, nr. 9, 1999.
Vladuţi, Lavinia-Simona, Iradieri ale influenţei franceze asupra poeziei lui Vasile Alecsandri, nr. 9, 1999.
 
CONGRESE, CONFERINŢE, SEMINARE
Rezoluţia Conferinţei Naţionale de Filologie “Limba română azi”. Ediţia a VII-a, Iaşi-Chişinău, 16-20 octombrie 1998, nr. 5, 1998.
Todoroi, Dumitru, Problematica proiectului “Limba română – limbă a comunităţii europene”, nr. 6-12, 2000.
 
CREANGA DE AUR
Bilţiu, Pamfil, Elemente arhaice în cultura populară din Ţara Lăpuşului, nr. 3-5, 2000.
Bogdan, Ion, Obiceiuri agrare de primăvară, nr. 3-5, 2000.
Poezie populară, nr. 3-5, 2000.
 
CRONICĂ LITERARĂ
Bantoş, Ana, Leagăn de cuvânt; schimbare şi continuitate, nr. 3-5, 2000.
Cimpoi, Mihai, Poezia unui nou început, nr. 3-5, 2000.
Mihai, Ion, Poezie şi rafinament poetic, nr. 3-5, 2000.
Munteanu, Cornel, Proza neconvenţională, nr. 3-5, 2000.
 
CUM VORBIM, CUM SCRIEM
Melniciuc, Ion, Norma ortografică şi uzul, nr. 12, 1999.
Rădulescu, Ilie-Ştefan, Erori de vocabular, nr. 11, 12, 1999, 1-2, 2000.
 
DESTINE
Colesnic, Lidia, Vasile Muratov – un veritabil profesor de limba română din Basarabia secolului XIX, nr. 1-2, 1998.
Hâjdeu, Alexandru, Epistolă către români, nr. 1-2, 1998.
Slabu, Gheorghe, Alexandru Hâjdeu şi Unirea Principatelor Române de la 1859, nr. 1-2, 1998.
 
DE LA GROTESC LA SUBLIM
Botnarciuc, Ludmila, Limbajul medical scris – normă şi realitate, nr. 6-12, 2000.
Ciocanu, Ion, Bucluc cu atragerea atenţiei, nr. 6-12, 2000.
Molea, Viorica, Procedee stilistice de utilizare a expresiilor frazeologice, nr. 6-12, 2000.
 
DIALOGUL ARTELOR
“Când ideea vorbeşte prin lemn.” Interviu cu artistul plastic G. Mitrohin (Germania), nr. 11, 1999.
Constantinescu, Cornel Radu, O ecvestră antieroică, nr. 11, 1999.
Dăncuş, Mihai, “Frumosul ce-l descopăr în jurul meu”, nr. 3-5, 2000.
Drăghici, Ştefan, Corneliu Ratcu, pictorul, nr. 11, 1999.
Expoziţie fotografică de Mihai Potârniche şi Paul Buciuta, nr. 12, 1999.
Isac, Igor, Aureole bizantine, nr. 11, 1999.
Malaneţchi, Vasile, Testamentul lui Alexandru Plămădeală, nr. 3-5, 1999.
Marian, Ana, chipuri feminine în portretul sculptural postbelic din Republica Moldova, nr. 6-12, 2000.
“Mă frământă ideea unei lucrări demne de istoria şi vocaţia neamului nostru.” Interviu cu artistul plastic Gheorghe Vrabie, nr. 3-5,1999.
Moldovan, Traian, Tradiţie şi inovaţie în centrul artistic de la Baia Mare, nr. 3-5, 2000.
Potârniche, Mihai, Anotimpurile sufletului românesc, nr. 12, 1999.
Ratcu, Corneliu, Artele focului – sculptura în metal, nr. 11, 1999.
Şuşară, Pavel, Artistul şi comunitatea; despre mântuirea prin artă, nr. 11, 1999.
 
DOCUMENTE
“Cel mai revoluţionar act din istoria poporului nostru” Procesul-verbal al şedinţei Sfatului Ţării din 27 martie/ 9 aprilie 1918, nr. 1-2, 1998.
Declaraţia oficială a Sfatului Ţării din Chişinău de unire a Basarabiei cu România. 27 martie / 9 aprilie 1918, nr. 1-2, 1998.
Decretul regal pentru promulgarea unirii Basarabiei cu România. 27 martie/ 9 aprilie 1918, nr. 1-2, 1998.
O! Moldovă, ţara mea!, nr. 1-2, 1998.
 
DRAMA LIMBII ROMÂNE
Colesnic, Lidia, manifestări ale interferenţei lingvistice în texte româneşti din Basarabia (1812-1918), nr. 3-5, 1999; Substituirea şi suprimarea glotonimului Limba Română în Basarabia ocupată de imperiul rus, nr. 6-8, 1999.
 
ECORŞEU
Crudu, Dumitru, Noua poezie – un mod de a exista în această lume, nr. 4, 1998.
 
EFIGII
Arghezi, Tudor, Bărăganul, nr. 11, 1999.
Istrati, Panait, Bărăganul, nr. 11, 1999.
 
EMINESCU AL NOSTRU
Branişte, Ludmila, Mihai Eminescu despre roman, nr. 3-5, 1999.
Cimpoi, Mihai, Mihai Eminescu, nr. 1-2, 1998.
Husar, Alexandru, Eminescu precursor, nr. 3-5, 1999.
Indoeminesciana sau Eminescu la New-Delhi. Dialog: Mihai Cimpoi – George Anca, nr. 1, 1999.
Mănucă, Dan, Locus amoenus, nr. 3-5, 1999.
Orfism, indianism, “existenţialism”. Dialog: Mihai Cimpoi – Ion Itu – Mircea Itu, nr. 6-8, 1999.
Rusu, Aurelia, gruie Sânger. relansarea mitului reparator, nr. 1, 1999.
Stanceva, Rumiana L., Traducerile bulgare ale Luceafărului faţă cu noile interpretări ale poemului eminescian, nr. 1, 1999.
Tiutiuca, Dumitru, Ce ar putea fi eminescianismul?, nr. 5, 1998; Despre ultimul vers din Floare albastră, dar nu numai..., nr. 6, 1998; Testamente artistice eminesciene; Francmasoneria “junimistă” şi M. Eminescu, nr. 3-5, 1999; Luceafărul eminescian: iluminări, nr. 6-8, 1999; Dimensiunea religioasă a operei eminesciene, nr. 10, 1999.
 
EUGEN COŞERIU ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Berejan, Silviu, itinerare spirituale, nr. 6, 1998.
“Mereu le vorbesc nemţilor despre destinul nostru şi despre tragedia acestui pământ.” Dialog: Luminiţa Dumbrăveanu – Eugen Coşeriu, nr. 6, 1998.
Vrabie-Şonţu, Cecilia, Să fi fost noi primii?, nr. 6, 1998.
 
EVOLUŢIA LIMBII ROMÂNE
Iacob, Niculina, Aspecte morfologice ale limbii române literare în texte religioase din a doua jumătate a secolului al XVII-lea (psaltirea în versuri – Dosoftei şi Psaltirea din Biblia de la Bucureşti), nr. 1-2, 1998.
 
FONETICĂ EXPERIMENTALĂ
Babâră, Nicanor, Statutul fonematic al unor diftongi descendenţi româneşti (Pe baza datelor roentgenocinematografiei), nr. 4, 1998.
Tătaru, Ana, Despre calitatea fonetică a diftongilor limbii române literare; Un apărător al specificului limbii române, nr. 1, 1999.
 
FORUMUL PRESEI ROMÂNE DE PRETUTINDENI
Constantinescu, Emil, Adevărata frontieră a României este frontiera iubirii de neam, nr. 10, 1999.
Libertate grupului Ilaşcu. Apelul participanţilor la Forumul Presei Române de Pretutindeni, nr. 10, 1999.
Nu încetaţi să credeţi în steaua noastră, a românilor! Dialog: Alexandru Bantoş – Teodor Meleşcanu, Preşedintele Alianţei pentru România, nr. 10, 1999.
România în pragul mileniului III. Declaraţii ale participanţilor la Forum, nr. 10, 1999.
 
FRANŢA SUFLETULUI NOSTRU
Bantoş, Ana, Provence – mon amour, nr. 9, 1999.
“Pe pământul dulce al Basarabiei...”, nr. 9, 1999.
Puncte de reper. Corespondenţă: Valeriu Rusu – Jacques Chirac, nr. 9, 1999.
Romanciuc, Vasile, O săptămână în Franţa (Note fugare, 4-11 mai 1999); Doină la Marsilia, nr. 9, 1999.
Rusu, Valeriu, Crâmpeie dintr-o viaţă zbuciumată... (Memorii); Scrisoarea tatei, nr. 9, 1999.
Vieru, Grigore, Parisul şi Dăbulenii, nr. 9, 1999.
 
GRAMATICĂ ŞI ORTOGRAFIE
Bărbuţă, Ion, Valorile pronumelui reflexiv la cazul acuzativ în română, nr. 1, 1999; Diateza şi construcţiile diateziale în limba română, nr. 3-5, 1999; Analiza morfologică a substantivului, nr. 6-8, 1999; Analiza morfologică a adjectivului, nr. 10, 1999.
Ciobanu, Anatol, Norma literară în evoluţie. structuri de tipul: copilul părinţii căruia, nr. 6-12, 2000.
Ciudin, Liliana, Nominativul temic – o structură sintactică specifică, nr. 1-2, 1998; Structuri propoziţionale cu valoare de nominativ temic, nr. 3-5, 1999.
Colţun, Gheorghe, Categoria timpului în cadrul verbelor-elemente de bază ale frazeologismelor verbale, nr. 3, 1998; Categoria persoanei în cadrul verbelor-elemente de bază ale frazeologismelor verbale, nr. 5, 1998.
Felecan, Nicolae, nevoia de consecvenţă şi analiza gramaticală, nr. 3-5, 2000.
Marin, Vitalie, Aspecte ale utilizării perfectului simplu arhaic, nr. 6-12, 2000.
Ţâmbală, Lilia, Observaţii cu privire la substituirea perfectului simplu cu perfectul compus, nr. 10, 1999; Note privind trăsăturile semantice ale perfectului simplu în raport cu perfectul compus, nr. 12, 1999; Aspecte ale utilizării perfectului simplu arhaic, nr. 6-12, 2000.
Vrăjitoru, Ana, Definiţii ale pronumelui în lingvistica românească, nr. 1-2, 1998; Tipuri de pronume relevate în lingvistica românească, nr. 3, 1998; Genul pronumelor din limba română, nr. 3-5, 1999.
 
IMPRESII
Dumbrăveanu, Luminiţa; Vindecauter, Calixte; Tserennadmid, Bayarjargal; Kruşarska, Zorniţa, participanţi la ediţia a VI-a a Cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Maramureş, 2000, nr. 3-5, 2000.
 
INEDIT
Chiriac, Vlad, Un transnistrean în anturajul literar basarabean, nr. 3-5, 1999.
Crihan, Anton, Cum s-a făcut unirea Basarabiei cu România, nr. 1-2, 1998.
Pânzaru, Sava, Ion Buzdugan: presentimentul Unirii, nr. 1-2, 1998; Gheorghe V. Madan: câteva scrisori inedite, nr. 3-5, 1999.
Rusu, Valeriu, Flacăra unităţii neamului românesc; pan Halippa – stegar al românismului; Ion Vlahuţă – apostol al dreptăţii naţionale, nr. 1-2, 1998.
Timonu, Dominte, Ion Minulescu; Magda Isanos; Ionel Teodoreanu; Al. Robot, nr. 3-5, 1999.
“Vom întâlni noi viitorul...” Scrisoarea lui Ion Buzdugan către Gheorghe Tutoveanu din 7.02.1917, nr. 1-2, 1998.
 
IN MEMORIAM
Dumbrăveanu, Ion, Ne-a părăsit un savant de talie europeană, nr. 3-5, 1999.
 
IPOTEZE ETIMOLOGICE
Tătaru, Liviu, de unde “Maramureş”, nr. 3-5, 2000.
 
ITINERARE SPIRITUALE
“Mă pasionează partea văzută şi, în egală măsură, cea nevăzută a Dornelor.” Dialog: Alexandru Bantoş – dr. Petru Ţaranu, Vatra Dornei, nr. 3, 1998.
 
ITINERARE TURISTICE
Fascinantul Maramureş, nr. 3-5, 2000.
 
ÎMPĂRĂTEASĂ ŞI CERŞETOARE
Călăuză pentru toţi, nr. 1, 1999.
Ciocanu, Ion, Eseuri de cultură a limbii, nr. 10, 1999.
Condrea, Irina, utilizarea verbului a trebui, nr. 1, 1999.
 
ÎNTÂLNIRI. DIALOGURI. PROIECTE
Andreiţă, Ion, La Paris, cu poeţi basarabeni, nr. 9, 1999.
Apelul Consiliului Director al Asociaţiei Internaţionale “Ginta Latină”, nr. 9, 1999.
Există şansa comunicării depline. Masă rotundă la Paris, nr. 9, 1999.
Filip, Iulian, Uniţi sub cerul Provenţei. Masă rotundă în curtea Universităţii Provence, nr. 9, 1999.
O întâlnire de neuitat. Confesiunea dnei Monica Dumitraşcu, nr. 9, 1999.
Poezia, simbol al fraternităţii, al solidarităţii şi al demnităţii. Aspecte de la întâlnirea ce a avut loc la Centrul Cultural Român din Paris, nr. 9, 1999.
Rusu, Aurelia, L’antidote. Din alocuţiunea rostită la Primăria din Bandol, nr. 9, 1999.
Să extindem zonele de colaborare. Lansarea volumului Echos poétiques de Bessarabie (Moldavie) la Universitatea Provence, nr. 9, 1999.
Schimb util de păreri. Impresii ale studenţilor de la Universitatea Provence, nr. 9, 1999.
Succes indiscutabil. Dialog cu dna prof. Elena Toma, Universitatea Provence, nr. 9, 1999.
 
JOCURI DE CUVINTE
Moldoveanu, Andrei, Scrabble, nr. 12, 1999.
 
LECTURI COŞERIENE
Balacciu-Matei, Jana, Mon Coşeriu, nr. 6, 1998.
Berejan, Silviu, Omagiu distinsului lingvist, nr. 6, 1998.
Bojoga, Eugenia, Repercusiunea teoriei semantice a lui E. Coşeriu în fosta U.R.S.S. (Cu privire la câmpul lexical), nr. 6, 1998.
Botnarciuc, Vasile, Capacitatea sistematică a circumstanţialului de loc şi a celui de timp, nr. 6, 1998.
Corlăteanu, Nicolae, Premisele şi realizarea proceselor de neologizare, nr. 6, 1998.
Coşeriu, Eugen, Concepţia mea despre limbaj şi lingvistică şi receptarea ei în diferite ţări din lume, nr. 6, 1998.
Dârul, Alexandru, Clasificarea onomasiologică a cuvintelor în părţi de vorbire şi prolexemele, nr. 6, 1998.
Eţcu, Ion, Probleme de etică lingvistică şi de glotoetică în interpretarea prof. Eugen Coşeriu, nr. 6, 1998.
Popa, Gheorghe, Coordonate ale viziunii lingvistice coşeriene, nr. 6, 1998.
Telegramă. Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Bucureşti , nr. 6, 1998.
Vârban, Floarea, Câteva observaţii privind schimbarea limbii din perspectiva lingvisticii coşeriene, nr. 6, 1998.
 
LECŢIILE ISTORIEI
Bolduma, Viorel, Raporturile Moldovei cu Frăţia ortodoxă din Lvov în perioada domniei lui Eremia Movilă (1595-1600, 1600-1606), nr. 6-8, 1999.
Cherciu, Viorel, Coordonate antropologice pentru o posibilă estetică a istoriei, nr. 1-2, 2000.
Corlăteanu, Nicolae, Romanizare şi reromanizare, nr. 3-5, 1999.
Eşanu, Andrei, Eşanu, Valentina, Manoil Grecul (?-1467) – un mare demnitar la curtea muşatinilor, nr. 10, 1999; Un important for ştiinţific în capitala Turciei, nr. 12, 1999.
Istoriografia românească a fost şi este de nivel mondial. Dialog: Andrei Eşanu, membru corespondent al A.Ş.M. – Mihai Maxim, director al Centrului de Studii Turco-Otomane din Bucureşti, nr. 12, 1999.
Iuga, Dumitru, Iuga, Georgeta Maria, Ţara Maramureşului în secolul XIV, nr. 3-5, 2000.
Hossu, Valer, “Descălecatul”... fără legendă, nr. 3-5, 2000.
Marina, Mihai, Domnitorul Bogdan, nr. 3-5, 2000.
Puiu, Tiberius, Naţiuni şi naţionalităţi în spaţiul rus şi sovietic, nr. 6-12, 2000.
Todincă, Gheorghe, Cum era să ajungă Maramureşul republică sovietică, nr. 3-5, 2000.
 
LIMBA ROMÂNĂ – AZI
Cosniceanu, Maria, Antroponimia la zece ani de la adoptarea legislaţiei lingvistice, nr. 10, 1999.
Golenco, Tamara, Necesitatea revigorării reale a limbii române, nr. 12, 1999.
Roşca, Ilinca, destinul nostru – limba română, nr. 10, 1999.
 
LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA
Răileanu, Tamara, Un apel în noua dimineaţă a limbii române, nr. 1, 1999.
 
LIMBA ROMÂNĂ ÎNCOTRO?
Tătaru, Livia Ana, Analize originale prozodice ale pronunţării româneşti. Legăturile lor cu cele fonetice în combaterea greşelilor, nr. 3, 1998.
 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ŞCOALA ALOLINGVĂ
Olenschi, Mihai, Pasărea pe limba ei piere; Arta de a găsi argumente; Vorba dulce mult aduce; Dezbateri la temele: Pasărea pe limba ei piere şi Vorba dulce mult aduce, nr. 1-2, 1998.
 
LUMINĂ DIN LUMINĂ
Celac, Victor, Influenţa creştinismului asupra universalismului imperial roman, nr. 4, 1998.
Fuştei, Nicolae, Mitropolitul Dosoftei şi problema epiclezei euharistice, nr. 3-5, 1999.
Morar, Nicolae, Sfântul sau experienţa normalităţii, nr. 3, 1998; Spiritualitatea românească între tradiţie şi actualitate, nr. 1, 1999.
“Conştiinţa păcatului este cea mai mare valoare a omului.” Dialog: Raisa Rohac – Ioan Alexandru, nr. 3-5, 2000.
“Un clopotar al credinţei ortodoxe.” De vorbă cu P.S. Arhiereul Vicar Iustin Sigheteanul, stareţ al Mănăstirii “Sf. Ana” – Rohia, nr. 3-5, 2000.
 
MARAMUREŞUL MEU
Alexandru, Ioan, Civilizaţia cuvântului, nr. 3-5, 2000.
Bantoş, Ana, “Cât îi Maramureşu...”, nr. 3-5, 2000.
Cimpoi, Mihai, vatra noastră arhetipală, nr. 3-5, 2000.
Leblanc, Marie-Gabrielle, Un popor autentic, nr. 3-5, 2000.
Noica, Constantin, Călătorie în Maramureş, nr. 3-5, 2000.
Steinhardt, N., Lecţia Maramureşului, nr. 3-5, 2000.
Zubaşcu, Ion, Răul de nord, Manuscris de pe Valea Izei, după 1700, nr. 3-5, 2000.
 
MARI FILOLOGI ROMÂNI
Bantoş, Alexandru, Sextil Puşcariu – director de publicaţii, nr. 4, 1998.
Bantoş, Ana, Sextil Puşcariu: biografie şi epocă, nr. 4, 1998.
Berdan, Lucia, temelia culturii populare în concepţia lingvistică a lui Sextil Puşcariu, nr. 4, 1998.
Berejan, Silviu, Sextil Puşcariu în lingvistica românească, nr. 4, 1998.
Istrate, Gavril, Profesorul nostru, nr. 6-8, 1999.
Ţăranu, Ecaterina, Sextil Puşcariu şi Glasul Bucovinei, nr. 6-8, 1999.
Ţepelea, Gabriel, Sextil Puşcariu – portretist, nr. 4, 1998.
 
MARI ROMÂNI LA PARIS
“Originea muzicii este divină.” Dialog: Luminiţa Dumbrăveanu – Gheorghe Zamfir, nr. 9, 1999.
 
MĂRTURII
Alexandru, Ioan, Drum la Călăraşi, nr. 11, 1999.
Bănulescu, Ştefan, “M-a prins istoria pe jos”, nr. 11, 1999.
 
MEMORIA SATULUI
Zagaevschi, Vladimir, Un manuscris în grai maramureşean, nr. 3-5, 2000.
 
MESAJE DIN BANATUL IUGOSLAV
Baba, Mărioara, Naşterea poetului; Odă cuvântului; La şcoala poeţilor; Perpetuum mobile, nr. 1-2, 1998.
 
MIHAI EMINESCU – 150
Bantoş, Ana, Eminescu şi rostul basarabeanului de a fi, nr. 1-2, 2000.
Berejan, Silviu, Subtil explorator al comorilor limbii, nr. 1-2, 2000.
Bulgăr, Gheorghe, Un monument literar naţional: Eminescu, opera omnia, nr. 6-12, 2000.
Burlacu, Alexandru, 34 de dialoguri sau o introducere în eminescologia de azi, nr. 1-2, 2000.
Cimpoi, Mihai, Să-l cunoaştem mai bine pe Eminescu în integritatea sa, nr. 1-2, 2000.
Ciocanu, Ion, Reconstituirea lirică a unui univers prea puţin cunoscut, nr. 1-2, 2000.
Ciopraga, Constantin, Retroviziune şi crono-reverie, nr. 1-2, 2000.
Codreanu, Theodor, Sensul demitizării lui Eminescu, nr. 1-2, 2000.
Constantinescu, Emil, Să avem parte de un viitor pe măsura speranţelor şi năzuinţelor lui Eminescu, nr. 1-2, 2000.
Cotelnic, Theodor, Mărturii eminesciene privind limbajul scenic, nr. 6-12, 2000.
Cozmuţa, Augustin, Despre conservatorism şi liberalism în publicistica eminesciană, nr. 3-5, 2000.
“Din negura de vremi...”, nr. 1-2, 2000.
Drăgan, Mihai, Luceafărul, nr. 1-2, 2000.
Eminescu, Mihai, Andrei Mureşan. Tabloul dramatic într-un act (Fragment), nr. 1-2, 2000.
Hadârcă, Ion, Din veac în veac de Eminescu, nr. 1-2, 2000.
Husar, Alexandru, Mitul Luceafărul, nr. 6-12, 2000.
Glodeanu, Gheorghe, Eminescu şi tentaţia fantasticului, nr. 3-5, 2000.
Lăptoiu, Negoiţă, Un memorabil monument Eminescu dezvelit recent la Negreşti-Oaş, nr. 3-5, 2000.
Lucinschi, Petru, Prin opera lui Eminescu deprindem lecţia fundamentală a demnităţii naţionale, nr. 1-2, 2000.
Mănucă, dan, Surse germane ale creaţiei eminesciene, nr. 1-2, 2000.
Melnic, Vasile, Preocupările lingvistice ale lui M. Eminescu, nr. 1-2, 2000.
Mija, Anişoara, Unele aspecte ale integralei editoriale Eminescu, nr. 6-12, 2000.
O carte valoroasă: Dubla sacrificare a lui Eminescu de Theodor Codreanu, nr. 1-2, 2000.
Oprea, Ştefan, Repertoriul – sufletul unui teatru, nr. 1-2, 2000.
Papuc, Liviu, Comemorarea lui Eminescu în publicaţii din nordul Moldovei, nr. 1-2, 2000.
Promotor al culturii naţionale, nr. 1-2, 2000.
revista “Limba Română” din Chişinău la Călăraşi, nr. 1-2, 2000.
Roşca, Ilinca, Cu drag de Eminescu, nr. 1-2, 2000.
Rusu, Aurelia, Consideraţii despre restituirea operei lui Eminescu în ediţii critice, nr. 1-2, 2000.
Rusu, Valeriu, În orice limbă Eminescu este o flacără nestinsă ce poartă mesajul sufletului românesc, nr. 1-2, 2000.
Scriitori de la Chişinău s-au apucat să ne facă monografiile culturale necesare, nr. 1-2, 2000.
Spiritul Bărăganului în revista “Limba Română”, nr. 1-2, 2000.
Surugiu-Negrei, Dorina, Etnogeneza autohtonă: recursul la mitem, nr. 6-12, 2000.
Tamazlâcaru, Elena, Săptămâna luminată Eminescu, nr. 1-2, 2000.
Tiutiuca, Dumitru, Ontologia eminesciană fundamentală: arheitatea, nr. 1-2, 2000.
Urecheanu, Serafim, Avem şi noi, în sfârşit, un Centru Eminescu, nr. 1-2, 2000.
 
MONUMENTE
Turnul Eifel; Arcul de triumf; Catedrala Notre-Dame; Palatul papal din Avignon; Palatul Louvre, nr. 9, 1999.
 
NEPTUN – ’99
Ciocanu, Ion, Literatura română în pragul mileniului trei, nr. 6-8, 1999.
 
NOTE DE LECTURĂ
Burlacu, Alexandru, Modele prezumtive în romanul lui C. Stere, nr. 12, 1999.
 
OBÂRŞII
Berdan, Lucia, Magia cuvântului, nr. 5, 1998.
Chicu, Silvia, Petru-Vodă Şchiopul – promotor al limbii române. Consideraţii la o biografie, nr. 1-2, 1998.
Corlăteanu, Nicolae, Începuturile scrisului românesc, nr. 3-5, 2000.
Dăncuş, Mihai, Patrimoniu românesc în dreapta Tisei, nr. 3-5, 2000.
Dron, Ion, Continuitate etnotoponimică românească în sudul Basarabiei, nr. 1-2, 1998; Carpaţi, nr. 3-5, 1999; Din istoricul provenienţei numelui Moldova, nr. 6-8, 1999; Rusca, nr. 10, 1999.
Rusnac, George, Element latin sau autohton?, nr. 10, 1999; factori interni complementari de etimologizare, nr. 6-12, 2000.
 
OCHIUL DIN VIITOR
Gologan, Cornel, Prometeul schizoid, nr. 11, 1999.
Petcu, Ovidiu, Copilăria lui Bradbury, nr. 11, 1999.
Lipai, Adina, Cerul, nr. 11, 1990.
 
OPINII ŞI ATITUDINI
Brad, Coriolan, Profilul moral al exilului românesc, nr. 1, 1999.
Colesnic, Iurie, Numai în calendar toate zilele sunt la fel, nr. 1-2, 1998.
Filiti, Gr., Statele Unite, România şi problema Basarabiei în 1918-1919, nr. 1-2, 1998.
Giurcă, Gh., Contribuţii bucovinene la înfăptuirea actului istoric de la 27 martie 1918, nr. 1-2, 1998.
Mătcaş, Nicolae, Ce realităţi cultural-politice l-au influenţat pe Mateevici?, nr. 3, 1998.
Petrencu, Anatol, Constantin Stere şi Unirea, nr. 12, 1998.
Platon, Maria, Literatura română şi Unirea, nr. 1-2, 1998.
Pledez pentru o colaborare fructuoasă între lingviştii ţărilor noastre. Dialog: conf. dr. Gheorghe Colţun – acad. prof. dr. hab. Rajmund Piotrowski (Sankt-Petersburg), nr. 6, 1998.
Poştarencu, Dinu, Un caz discutabil?, nr. 1-2, 1998.
 
80 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
Buga, Ion, Realitatea firească a dreptului naţiilor la autodeterminare, nr. 5, 1998.
Cuvântările deputaţilor şi senatorilor rostite în cadrul şedinţei Parlamentului consacrate actului Unirii Basarabiei cu România. Stenograma şedinţei Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 26 martie 1998, nr. 5, 1998.
Dardan, Constantin, Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă. prefaţă de Jon Cepoi, n. 5, 1998.
Iorga, Nicolae, Unirea Ardealului; Rostul istoric al Unirii, nr. 5, 1998.
Ţaranu, Petru, Aspecte ale luptei pentru Unire la românii din Dornele Bucovinene, nr. 5, 1998.
 
ORA DE ISTORIE
Fundaţia Social-Culturală “Menumorut” din Sălaj, România, nr. 6, 1998.
Husar, Alexandru, Chilia şi cetatea Albă, nr. 3, 4, 1998.
Iacobescu, Mihai, oameni de seamă dintre Prut şi Nistru; Vasile Stroescu (1845-1926), nr. 6, 1998.
Zelea-Codreanu, Ion, Crâmpeie de amintiri (Cuvânt înainte: Ion Varta), nr. 3, 1998.
 
PARTEA DE CER NUMITĂ MARAMUREŞ
Reportaj fotografic: Tânjaua – 2000, Mănăstirea “Sf. Ana” – Rohia, Biserici de lemn, Chipuri şi caractere, nr. 3-5, 2000.
 
PATRIMONIU
Anul bibliologic 1999, nr. 3-5, 1999.
Bantoş, Ana, Lectura: cantitate şi calitate, nr. 3-5, 1999.
Melnic, Iulia, Publicaţiile periodice din Basarabia de la începutul sec. XX. Din colecţia serviciului “Carte veche şi rară” al Bibliotecii Naţionale, nr. 3, 1998.
Osoianu, Vera, Biblioteca, legislaţia şi ideea de democratizare, nr. 3-5, 1999.
Salonul de carte pentru copii, nr. 3-5, 1999.
 
PERMANENŢA CLASICILOR
Dedalul manuscriselor eminesciene. Dialog: acad. Mihai Cimpoi – prof. dr. Aurelia Rusu, nr. 4, 1998.
 
POEZIA ANILOR 90
Crudu, Dumitru, Andrei Bodiu; Marius Daniel Popescu, nr. 1, 1999.
 
PREZENTĂRI ŞI RECENZII
Bantoş, ana, Metaforă şi calcul, nr. 1, 1999; Cu cărţile pe faţă, nr. 12, 1999.
Bojoga, Alina, Aeterna latinitas, nr. 10, 1999.
Bordeianu, Leo, Petru Golban: Paralelisme şi particularităţi, nr. 3, 1998; “Cuvântul cuvânt” al lui Nicolae Mătcaş, nr. 5, 1998; Colinda de la Galaţi, nr. 3-5, 1999.
Butuc, Petru, Studiu important despre tezaurul frazeologic românesc, nr. 10, 1999.
Canţer, Valeriu, Universul în casa fiecărui copil, nr. 1, 1999.
Chivu, Gheorghe, Limba română este patria mea. Studii. Comunicări. Documente. Antologie de texte publicate în revista “Limba Română” (Chişinău), 1991-1996, nr. 4, 1998.
Ciocanu, Ion, Îl cunoaşteţi bine pe Klaus Heitmann?, nr. 10, 1999.
Corlăteanu, Nicolae, Cu perspicacitate, înainte!, nr. 10, 1999.
Crudu, Dumitru, O carte fundamentală – Antologia poeziei române de la origini până azi, nr. 1, 1999.
Dumitru, I., Folclor din Maramureş editat la Chişinău, nr. 3-5, 2000.
Ghenceanu, V.R., N. Steinhardt sau fericirea de a fi creştin, nr. 3-5, 2000.
Iacob, Niculina, Gheorghe C. Moldoveanu: limba română în Bucovina. Statutul socio-cultural şi politic, nr. 3-5, 1999.
Maznic, silvia, Reflecţii pe marginea unui studiu de toponimie, nr. 3-5, 1999.
Mătcaş, Nicolae, Două tăceri, nr. 5, 1998.
Melniciuc, Ion, Valentin Guţu: Dicţionar al greşelilor de limbă, nr. 1-2, 1998.
Ostap, Constantin, De strajă la apa Nistrului..., nr. 3-5, 1999.
O trilogie tricoloră pentru anul şcolar şi jubiliar, nr. 1-2, 1998.
Pavlicencu, Sergiu, Petru Golban: A student’s Guide to English Literature with Selected Poetry, Criticism & Literatury theory. Romantic Movement & Victoria Age, nr. 3, 1998.
Păduraru, Pavel, Andrei Burac: Cu toată fiinţa spre altundeva, nr. 5, 1998.
Popescu-Sireteanu, Ion, Poema unirii, nr. 12, 1999.
Răileanu, Vitalie, Candoarea – atitudine în faţa realului, nr. 3-5, 1999; Jubilaţia din Totul despre mine de Constantin Cheianu, nr. 10, 1999; Indicibilul sincerităţii din poezia Cristinei Cârstea, nr. 1-2, 2000.
Roşca, Ilinca, Adrian Dinu Rachieru: Bătălia pentru Basarabia, nr. 6-12, 2000.
Rotaru, Radu, Ion Popescu-Sireteanu: De dragoste, nr. 12, 1999.
Struţ, Ion, Singură în Grădina de Taină, nr. 3-5, 1999.
Ţaranu, Petru, Vasile Spinei: Scut de zăpadă, nr. 3, 1998.
Vieru, Grigore, Calea sângelui, nr. 3-5, 2000.
 
PRO DIDACTICA
Bâlici, Veronica, Elocvenţă şi esenţialitate, nr. 6, 1998.
Butnaru, Valentina, De la biblioteca personală – la biblioteca de patrimoniu, nr. 6, 1998.
Dobzeu, Elena, Tehnologii de îmbogăţire a vocabularului, nr. 1, 1999.
Grinea, Florin, Ghid de învăţare la limba şi literatura română; Limbă, cuvânt, limbaj (stil), nr. 1, 1999; Vocabularul limbii române (fişă-conspect); Tudor Arghezi. I. Ars poetica; II. Nehotărâre; III. Psalm (“Tare sunt singur...”), nr. 3-5, 1999; V. Alecsandri, Deşteptarea României; C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul;Cuvânt şi context. Sensurile cuvântului. “Clase” de cuvinte (fişă-conspect), nr. 6-8, 1999.
Iachim, Ion, Compunerea şcolară – act de creativitate, nr. 4, 1998.
Răileanu, Vitalie, Modernizarea predării textului literar prin intermediul audiovizualului, nr. 12, 1999.
Suruceanu, Maria, Tatiana Callo. Pentru o exprimare corectă, nr. 6-8, 1999.
Şchiopu, Constantin, Predarea liricii în şcoală – dificultăţi şi repere, nr. 1, 1999; Studierea operelor epice în şcoală: neajunsuri şi repere, nr. 12, 1999; Interpretarea mitologico-arhetipală a textului literar, nr. 6-12, 2000.
Şerdean, Ioan, Limba română în şcoala primară, nr. 3-5, 6-8, 10, 1999, 1-2, 2000; Strategii educaţionale în predarea-învăţarea cititului şi scrisului în clasa I, nr. 6-12, 2000.
 
PROFILURI
Balmuş, Pavel, Figura celui mai bun român din Basarabia... Mărturii documentar-epistolare despre Ion Pelivan, nr. 12, 1999.
Burlacu, Alexandru, Un antiutopist modern: Leon Donici, nr. 10, 1999.
Dăncuş, Mihai, Figură luminoasă de cărturar patriot, nr. 3-5, 2000.
Pop, Gheorghe, Teodor Mihali, participant activ la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, nr. 3-5, 2000.
Rusu, Aurelia, Ospitalitatea domnului Nicolae Iorga sau ospitalitatea ca dar, har şi rod, nr. 10, 1999.
Sălăjan, Iulian, George Pop de Băseşti (1835-1919), nr. 3-5, 2000.
Ţurcanu, Ion, Părintele cărturar Paul Mihail, evocare în legătură cu apariţia postumă a jurnalului său, nr. 6-12, 2000.
 
PUNCTE DE REPER
Horvat, Săluc, Activitatea literară actuală în Maramureş, nr. 3-5, 2000.
 
RECONSIDERĂRI
Burlacu, Alexandru, Ion Barbu şi poezia basarabeană interbelică, nr. 6-12, 2000.
 
RECTIFICĂRI
Borş, Anton, O mare ruşine cuprinsă între două coperte frumos pictate, nr. 12, 1999.
 
RECUPERĂRI
Dron, Ion, Ciorna – Valea lui Negrea / Valea Neagră, nr. 4, 1998; Tighina – Bender, nr. 6, 1998; Lăpuşna, nr. 1, 1999.
 
REFLECŢII
Butnaru, Leo, Ce este, cum este, de ce este cum este cimitirul, zis vesel, de la Săpânţa, nr. 3-5, 2000.
 
REMEMBER
Colesnic, Lidia, Profesori de limba română ai şcolilor ţinutale din Basarabia (1828-1871), nr. 5, 1998.
Ghenceanu, V. R., O tinereţe cu George Boitor, nr. 3-5, 2000.
Rusu, Valeriu, Un om generos, un profesor excelent. 80 de ani de la naşterea lui B. Cazacu, nr. 1, 1999.
Toma, Ileana, Ultima bătălie, nr. 4, 1998.
 
REPERE
Rusu, Aurelia, Scurt istoric al termenului avangardă, nr. 6-8, 1999.
 
RESPIRO
Caraman, Ştefan, Cimitirul cu elefanţi vii (fragment), nr. 3-5, 1999.
Florea, Corneliu, Titu Popescu – un domn în literatură, nr. 1-2, 1998.
Martin, Vasile, Cumpăna de ape, nr. 10, 1999.
Philip, Corneliu, Nunta din lunetă, nr. 3-5, 1999.
Popescu, Titu, Olé; Sufletul Romei, nr. 1-2, 1998.
 
RESTITUTIO
Cruşevan şi gazeta noastră, nr. 1-2, 1998.
Limba – cetate a naţiunii, nr. 1-2, 1998.
Mătcaş, Nicolae, Prutul, apă a uitării?, nr. 1-2, 1998.
Programul nostru. Platforma politică a partidului naţional-democrat din Basarabia, nr. 1-2, 1998.
Varta, Ion, dreptul la limba română, entitate naţională şi libertăţi democratice în ziarul “Basarabia” editat la Chişinău (1906-1907), nr. 1-2, 1998.
 
RETROVIZOR
Ţiripan, Nicolae, Direcţia judeţeană Călăraşi a Arhivelor Naţionale, nr. 11, 1999.
Samarian, Pompei, Călăraşii acum 100 de ani, nr. 11, 1999.
 
REVISTA REVISTELOR
Bordeianu, Leo, O deschidere culturală spre Europa, nr. 3-5, 2000.
 
SCRIITORII ŞI LIMBA ROMÂNĂ
Bantoş, Ana, Mântuirea prin logos, nr. 6-8, 1999.
 
SCURT POPAS ISTORIC
Bouvier, Jean-Claude, Renaissances d’une langue romane: la langue d’oc, nr. 9, 1999.
Rusu, Valeriu, Provenţa, în perspectiva celor 3 simboluri M: Maillane, Mistral, Mirèio, nr. 9, 1999.
 
SEMNAL
Misiune diplomatică în Republica Moldova. 1993-1997, nr. 12, 1999.
 
SIMPOZION LITERAR
Starea prozei: realizări şi perspective, nr. 3, 1998.
 
SINTAXĂ
Butuc, Petre, baze lingvistice privind sublinierea părţilor de propoziţie, nr. 3, 1998; Metafora ca expresie a redundanţei sintactice, nr. 6-12, 2000.
Corniciuc, Sabina, Afirmaţia – echivalenta negaţiei semantice, nr. 1, 1999.
Ungureanu, Elena, Predicativitate şi atributivitate; re-demensionarea pragmatică a conceptelor, nr. 1, 1999; Decodificarea sintagmelor atributive: metodologie şi perspective, nr. 6-8, 1999.
 
SINTEZE
Ţurcanu, Ion, Sfatul Ţării şi problema limbii de stat, nr. 1-2, 1998.
Varta, Ion, Aspecte ale mişcării naţionale din Basarabia (1812-1918), nr. 1-2, 1998.
 
SINTEZE ŞI COMENTARII
Morar, Ovidiu, Dorinţa în lirica eminesciană, nr. 5, 1998.
Murariu, Iulia, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte şi Epopeea lui Ghilgameş sau despre fiinţă şi tragic, nr. 4, 1998.
 
SOCIOLINGVISTICĂ
Berejan, Silviu, Monolingvismul populaţiei rusofone în R.M. şi bilingvismul populaţiei băştinaşe, nr. 6-12, 2000.
 
STAREA DE VEGHE
Blandiana, Ana, Rusan, Romulus, Povestea Memorialului Sighet, nr. 3-5, 2000.
Felecan, Ovidiu, Biblioteca Sighet – mărturie a ororii comuniste, nr. 3-5, 2000.
Husar, Alexandru, Mioriţa din nou, nr. 1-2, 1998; Apostolul românilor, nr. 5, 1998.
Mătcaş, Nicolae, Aere perennius, nr. 4, 1998.
Mihăilă, Gheorghe, În marginile adevărului, Profesorul R.A. Budagov despre unitatea şi specificul limbii române între limbile romanice, nr. 6-12, 2000.
 
STILISTICĂ ŞI POETICĂ
Ciudin, Liliana, Funcţiile stilistice ale intonaţiei şi punctuaţiei în structurile cu nominativul temic, nr. 6-8, 1999.
Gherasim, Alexandra, Fenomenul lexical – nucleu al textului poetic, nr. 1, 1999.
Ionaş, Anatol, realizarea relaţiilor de sinonimie în sistemul lexico-semantic al numelor de culori (în baza termenilor cromatici de ton roşu), nr. 3, 1998; Realizarea compatibilităţilor sintagmatice cu componentul rumen, nr. 5, 1998; Valorile semantico-stilistice ale termenului cromatic roşu în zona semantică omul, nr. 3-5, 1999.
Marin, Vitalie, Unele modalităţi de creare a calamburului, nr. 1-2, 1998.
Samoil, Nely, Rolul structurator al metaforei poetice în text, nr. 6-8, 1999; Metafora in praesentia: termen popular sau termen de referinţă?, nr. 6-12, 2000.
Sterpu, Iolanda, termeni de adresare în comediile lui Caragiale – numele de rudenie, nr. 6-8, 1999.
 
SUDUL LITERAR
Anghel-Mănăstire, Ion, Bizante, nr. 11, 1999.
Bănulescu, Ştefan, Drum în câmpie, nr. 11, 1999.
Bârsilă, Mircea, Fapt izbitor; În acelaşi timp; Argint galben; Verdele pom, nr. 11, 1999.
Codrin, Şerban, Paradisul, nr. 11, 1999.
Dinescu, Mircea, Poeme, nr. 11, 1999.
Drăghici, Ştefan, No comment. Prezentare de Miliurko Vukadinovič, nr. 11, 1999.
Dunăreanu, Ovidiu, Păcuiul lui Soare, nr. 11, 1999.
Lupşanu, Marin, Poeme, nr. 11, 1999.
Mara, Laura, Iarnă cu înlocuitori, nr. 11, 1999.
Mărăcinaru, Dan, Politichia, nr. 11, 1999.
Nedelcu, Mircea, Alte păreri, nr. 11, 1999.
Negreanu, Gabriela, Hipnoză; Anamneză; Ora lunară, nr. 11, 1999.
Neşu, Ioan, Uitaţi de Dumnezeu, nr. 11, 1999.
Stan, Nicolae, Vis, nr. 11, 1999.
Stănilă, Marius, Peste nisipuri râzând, nr. 11, 1999.
Şuşară, Pavel, Poeme, nr. 11, 1999.
Tudorovici, Doina, Poeme, nr. 11, 1999.
Ţoiu, Constantin, Dropia, emblemă a prozei, nr. 11, 1999.
Ungureanu, Dumitru, Prunele electrice, nr. 11, 1999.
Zamfir, Năstase, Stâlpul de lemn, nr. 11, 1999.
 
SUMAR GENERAL: 1996-1997, nr. 1-2, 1998.
 
ŞTIINŢA TEXTULUI
Condrea, Irina, Raportul traducerii cu originalul, nr. 6-8, 1999.
Corniciuc, Sabina, Interogaţiile autoriceşti – purtătoare de informaţie valorizată, nr. 3-5, 1999.
Gherasim, Alexandra, Virtualităţile gramaticii, nr. 3-5, 1999.
 
TABLA DE ŞAH
Constantin, George, Despre limitele şi puterea majorităţii politice, nr. 11, 12, 1999, 6-12, 2000.
Constantin, Lucian, Mistica elitelor la Arnold Toynbee, nr. 11, 1999.
 
TOPONIMIE
Ţaranu, Petru, Arboroasa în memoria Dornelor, nr. 4, 1998.
 
“TRECUTĂ PRIN FOC ŞI PRIN SABIE...”
Capşa, Liviu, Blitz-uri din Chişinău; Bucovina – altă lacrimă a neamului nostru, nr. 11, 1999.
Despre Basarabia şi tezaurul românesc de la Moscova, Interviu cu istoricul Vitalie Văratec, nr. 3-5, 2000.
Isac, Igor, Memoria zidului; Aşteptarea, nr. 11, 1999.
Pârja, Gheorghe, Basarabia din suflet, nr. 3-5, 2000.
Scheianu, Nicolae, Basarabia din suflet, nr. 3-5, 2000.
“Tot mai mulţi basarabeni văd reunirea ca o realitate, dar şi ca o necesitate...” Dialog: Gheorghe Pârja, redactor-şef adjunct al cotidianului “Graiul Maramureşului” (Baia Mare) – Vlad Pohilă, redactor-şef al săptămânalului “Mesagerul” (Chişinău), nr. 3-5, 2000.
Ţiripan, Nicolae, Generozitatea călărăşenilor cu fraţii de peste Prut, nr. 11, 1999.
 
31 AUGUST 2000
Bordeianu, Leo, Limba noastră cea de toate zilele, nr. 6-12, 2000.
Roşca, Ilinca, Itinerare ale identităţii noastre. Maramureşul la Chişinău, nr. 6-12, 2000.
 
VIAŢA CA O CORIDĂ
“Dintotdeauna m-am simţit un angajat, un chemat în această lume...” Dialog: Alexandru Bantoş – Nicolae Mătcaş, nr. 6-12, 2000.
“Este a ta viaţa pe care o trăieşti şi nu cea pe care ţi-o imaginezi.” Dialog: Leo Bordeianu – acad. Petru Soltan, nr. 1, 1999.
“Firea este greu de corectat, dar nu imposibil. Ea trebuie totuşi supravegheată.” Dialog: Leo Butnaru – Mircea Sântimbreanu, nr. 1-2, 1998.
“Trebuie să ai talentul experienţei.” Dialog: Leo Butnaru – Barbu Cioculescu, nr. 5, 1998.
 
VIAŢA CĂRŢII
Mihăescu, Doru, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei, autor al versiunii româneşti a cronografului lui Matei Kigalas din Cipru, nr. 6-8, 1999.
 
VIN DIN MUNŢII LATINIEI
Rotaru, Ion, Dimitrie Cantemir şi scrierea cu litere latine, nr. 3-5, 1999.
 
VOCABULAR
Balan-Mihailovici, Aurelia, “Puterea tradiţiei”, o constantă a terminologiei instituţionale bizantine în Evul Mediu românesc, nr. 6-8, 1999.
Cirimpei, Victor, Printre maramureşenii din vestul Ucrainei, nr. 3-5, 2000.
Comunicat de presă al asociaţiei Europene de Terminologie, nr. 1, 1999.
Cucoş, Eugenia, Conferinţa Terminologie şi limbaje specializate, nr. 1, 1999.
Dumbrăveanu, Albina, Dumbrăveanu, Ion, Considerente privind expansiunea şi utilizarea unor anglicisme în limba română, nr. 1, 1999.
Farcaş, Ioan Mircea, Arhaisme în lexicul din zona Copalnic-Mănăştur, nr. 3-5, 2000.
Melnic, Vasile, Atlasele lingvistice regionale şi unitatea graiurilor româneşti, nr. 3-5, 2000.
Pavel, Vasile, La nord de Tisa, în Transcarpatia, nr. 3-5, 2000
Onofraş, Maria, Cuvintele străine în lexicul românesc, nr. 6-8, 1999.
 
ZECE ANI DE LA ADOPTAREA LEGISLAŢIEI LINGVISTICE
Andronic, Nicolae, Statul este dator să stimuleze studierea limbii oficiale, nr. 6-8, 1999.
Berejan, Silviu, Este condamnabilă indiferenţa faţă de limbă, nr. 6-8, 1999.
Beşleagă, Vladimir, În mâinile cui este soarta limbii?, nr. 6-8, 1999.
Borşevici, Ion, Înaintăm lent, dar cu siguranţă, nr. 6-8, 1999.
Buga, Ion, Trebuie urgent revizuit Articolul 13, nr. 6-8, 1999.
Ciobanu, Anatol, Parlamentul şi Guvernul ar trebui să refacă din rădăcină legislaţia lingvistică, nr. 6-8, 1999.
Ciocanu, Ion, Să corectăm greşelile limbii române, nr. 6-8, 1999.
Corlăteanu, Nicolae, 1989, nr. 6-8, 1999.
Diacov Dumitru, E oportună modificarea programului de funcţionare a limbilor, nr. 6-8, 1999.
Marinat, Alexei, Trebuie s-o luăm de la început, cu noi reguli, mai drastice, nr. 6-8, 1999.
Mândâcanu, Valentin, Nimic durabil nu se poate construi pe minciună şi fals istoric, nr. 6-8, 1999.
Melnic, Vasile, Limba română – pilon al identităţii neamului, nr. 6-8, 1999.
Răileanu, Tamara, Pledoarie pentru unitatea limbii române, nr. 3-5, 1999.
Rusu, Tudor, Ocrotirea limbii române nu a devenit o problemă de stat, nr. 6-8, 1999.
Soltan, Petru, Să mizăm pe lege, nr. 6-8, 1999.
Ţurcanu, Ion, Ce se întâmplă, de fapt, cu limba noastră?, nr. 6-8, 1999.
Vieru, Grigore, Sunt necesare sancţiuni, iar nu acţiuni, nr. 6-8, 1999.
 
 
 
* Anterior au fost publicate sumarele generale: 1991-1993 (v.nr. 3-4, 1993), 1994-1995 (v. nr. 6, 1995), 1996-1997 (v.nr. 1-2, 1998).