Limba Română este mai mult decât o revistă de specialitate


Mesajul Ministerului Învăţământului din Republica Moldova
 
Stimaţi membri ai redacţiei şi colaboratori ai revistei “Limba Română”,
Onorată asistenţă!
 
Un adevăr axiomatic exprimă cu o evidentă claritate ideea că rolul şi locul cuvântului în viaţa omului este primordial. Ca să trăieşti cu toată intensitatea viaţa propriei tale epoci este foarte important să conştientizezi valoarea neaşteptat de frumoasă a vorbei, care ştie să tămăduiască răni, să înalţe spiritele, dar şi, atunci când e cazul, să penalizeze cu vehemenţă.
În numele Ministerului Învăţământului exprim sincere felicitări redacţiei revistei “Limba Română”, tuturor colaboratorilor ei pentru 10 ani de sărbătoare a cuvântului românesc în Republica Moldova. Trăiţi cu intensitate valorică, aceşti ani formează o vârstă semnificativă, care înseamnă un parcurs istoric, tradiţii frumoase, experienţă de comunicare şi performanţe evidente.
De-a lungul acestor zece ani revista omagiată astăzi a mers suflet lângă suflet cu profesorul modern, contemporan. În paginile acestei publicaţii se regăsesc preţioase materiale didactice şi sfaturi metodice importante pentru profesorul de azi, ce proiectează demersul educaţional dintr-o perspectivă nouă, mai flexibilă, care se rezumă nu doar la reuşita şcolară, ci mai cu seamă la cea umană. Acest obiectiv este prezent în mod iminent şi în demersurile inovaţionale ale profesorilor de performanţă care, prin această revistă, au o reală posibilitate să dialogheze cu alţi colegi cu o altă experienţă.
O concluzie ce se impune ar fi că “Limba Română” este mai mult decât o revistă de specialitate. Ea este un reuşit manual de cultură şi civilizaţie, un veritabil laborator de creaţie artistică, publicând lucrările copiilor dăruiţi cu talent. În felul acesta se îndeplineşte un obiectiv esenţial al educaţiei moderne: promovarea şi încurajarea copiilor — valori pe care le are acest pământ şi care trebuie ocrotite.
Dragi colegi!
S-a afirmat, pe bună dreptate, că limba se perfecţionează continuu. Ea ţine pasul cu dezvoltarea culturii şi civilizaţiei, îmbogăţindu-ne cu noi cuvinte care desemnează spiritul creator al omului.
Ne bucură faptul că prin revista “Limba Română” avem fericita ocazie să ne cunoaştem valorile neamului, să le învăţăm şi să le punem în lumină.
Colaboratorii acestei publicaţii ne oferă un fascinant prilej de a contura, în mare, portretul omului, cercetătorului, distinsului lingvist, savant cu renume mondial, dar şi fiu devotat acestui meleag, dl Eugeniu Coşeriu.
Luând în consideraţie titanica muncă a Domniei sale şi contribuţia enormă la dezvăluirea adevărului şi în interesul obiectului lingvisticii, dar şi remarcabila-i prezenţă la acest forum, doresc să exprim, în numele Ministerului Învăţământului al Republicii Moldova, a miilor de profesori şi elevi care Vă cunosc şi Vă apreciază cercetările, multă sănătate şi tinereţe perpetuă.
Vă mulţumim pentru lumina adevărului care izvorăşte din tot ce faceţi pentru noi, contemporanii miracolului coşerian.