Nădejde şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre


Stimate domnule Ion Iliescu, Preşedinte al României,
 
Am citit în presa basarabeană, cu o bucurie care mi-a jilăvit inima, cuvântul de omagiere al Domniei Voastre adresat minunatei reviste “Limba Română” din Chişinău. Aţi rostit clar şi răspicat nişte lucruri care, după război, n-au ieşit vreodată din gura vreunui conducător al României, şi ele ne umplu sufletul de nădejde şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre.
Vă mulţumim totodată pentru înalta preţuire ce aţi dat-o neînfricatului bărbat şi martir, Ilie Ilaşcu, şi savantului de notorietate mondială Eugeniu Coşeriu, român basarabean şi el, decorându-i cu Steaua României.
În urma atâtor lucruri frumoase şi truditoare pe care le-aţi înfăptuit pentru nevoinţele noastre – şi mă gândesc în primul rând la miile de copii şi tineri români basarabeni care învaţă în liceele şi universităţile din Ţară – nu ne simţim atât de singuri.
Vă dorim multă sănătate şi noi puteri de muncă, pentru că har politic şi diplomatic aveţi destul.