D. Dragnev, Gh. Gonţa, P. Cocârlă, E. Dragnev: Istoria medievală universală / a românilor


Manual pentru clasa a VI-a. Editura Ştiinţa, 2001, 224 p.
 
Apariţia acestui manual este binevenită, îndeosebi acum, când elementele şovine sau mancurtizate, de la cârma puterii încearcă să ne readucă într-un ţarc al istoriei şi al memoriei. Autorii, cu multă competenţă şi discernământ, au schiţat portretul epocii respective şi au structurat materialul astfel încât să trezească interesul elevilor şi să le faciliteze lucrul cu manualul. Astfel, sunt delimitate textele de bază, cele de informare şi documentare suplimentară şi elaborările metodice.
“Cunoaşterea şi înţelegerea evenimentelor ce au avut loc în această epocă pe teritoriul Republicii Moldova, afirmă autorii manualului, nu sunt posibile fără a studia cum s-au desfăşurat ele în tot spaţiul istoric şi geografic locuit de români – de la malurile Tisei până la cele ale Nistrului, Dunării şi Mării Negre. Populaţia de pe acest spaţiu vast era de aceeaşi origine, vorbea aceeaşi limbă, avea aceleaşi obiceiuri, tradiţii şi credinţă. Aici s-a creat o civilizaţie care reflecta interesele întregii societăţi româneşti. Toată această moştenire istorică şi culturală nu poate fi divizată, ea aparţine întregului neam, care s-a format şi s-a dezvoltat pe acest pământ”.
 
Cor. “L. R.”