Revista Limba Română – o carte de învăţătură


Dragi colegi! Din partea revistei-surori “Literatura şi arta” transmitem cele mai sincere felicitări pentru copilul nostru al tuturor – “Limba Română”, care s-a despărţit de copilărie de la primii paşi, fiind în aceşti 10 ani mai mult decât o publicaţie. “Limba Română” este ea însăşi o baricadă, este o revistă luptătoare şi în condiţiile politice actuale, când minciuna vrea să devină politică de stat în Republica Moldova, “Limba Română” devine, după părerea mea, o revista cu titlul cel mai curajos în spaţiul dintre Prut şi Nistru. De ce? Pentru că unii autori de la “Glasul Moldovei”, de la “Comunistul” şi alte publicaţii ticăloşite susţin că limba română nu există. Dacă într-o scriptură veche Dumnezeu afirmă: “Despre cei care zic că eu nu exist, eu zic că ei nu există”, la fel putem mărturisi şi noi. Să ne bucurăm împreună că o avem, că ne are, când zic că ne are, ne avem în vedere pe toţi noi ca cititori. “Limba Română” este o revistă care e mai mult o carte de învăţătură, pentru întreaga populaţie a Basarabiei. Din ea învăţăm să ne vorbim limba, să ne respectăm pe noi înşine, de pe paginile ei ne-au vorbit mari personalităţi, mari lingvişti, precum Eugeniu Coşeriu, prezent astăzi la această manifestare şi care, după cum s-a spus, deşi fiziceşte locuieşte la o distanţă de mii de kilometri, sufleteşte este mereu aproape, este mereu cu noi.