Lumina acestei reviste ne cristalizează ca naţiune


Mesajul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică din Republica Moldova
  
Revistei “Limba Română” la zece ani de activitate
 
O rază de lumină, dătătoare de viaţă nouă, orientată spre marea dorinţă a românilor de unire în cuget şi simţiri, a fost apariţia acum un deceniu a unei reviste de primă importanţă — “Limba Română”. Concepută la sfârşit de mileniu, ea a fost un produs al schimbărilor spre bine din societate, al trezirii la viaţă. Bătută şi ponegrită, ascunsă şi arsă, uitată şi batjocorită, marginalizată, frumoasa limbă română a reînviat, asemeni unui ghiocel alb şi plăpând, ca apoi să devină o floare a dăinuirii noastre ca neam.
Aureolată cu har Dumnezeiesc, graţie creatorilor săi, cu o ţinută lingvistică şi ştiinţifică remarcabilă, “Limba Română” ne încântă privirea şi gândurile, ne extinde orizontul cunoaşterii, împresurând cu sfinte şi răscolitoare urme trecerea noastră prin timp. Editorialele redacţionale ale revistei dau tonul prin stringenţa problemelor abordate şi profunzimea tratării lor, oferă şansa unei febrile activităţi culturale. În calitate de revistă naţională unică, “Limba Ro­mână” canalizează sigur şi eficient eforturile intelectuale la valorificarea poten­ţialului nostru ştiinţific. Lumina acestei reviste ne cristalizează ca naţiune, ne face să înţelegem cine suntem şi pentru ce existăm, să medităm profund asupra realizării obiectivelor din prezent şi viitor.
Cu prilejul frumoasei aniversări Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică exprimă profundă recu­noştinţă şi consideraţie colegiului redacţional, adresându-i cele mai calde felicitări şi urări de bine. Extindeţi suflul şi mândria naţională, creaţi un mediu viabil şi miraculos pentru dăinuirea noastră ca neam! Sperăm la vremuri pline de glorie şi înălţare sufletească pentru poporul român.