Colaborare prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor


Mesajul Uniunii Scriitorilor din Moldova
 
Cu ocazia primului bilanţ de activitate urăm revistei “Limba română” viaţă lungă, profundă implicare în procesul de renaştere naţională basarabeană, largă rezo­nanţă la cititori.
“Limba română” a devenit una dintre cele mai prestigioase reviste de cultură datorită abnegaţiei şi calităţilor profesionale ale echipei redacţionale, nivelului elevat al colaboratorilor, problematicii vaste. Menţionăm cu satisfacţie colaborarea prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor.
Ne bucură faptul că întreaga activitate a revistei e axată pe dragostea faţă de limba română, pe grija pentru ca ea să devină “casa fiinţei” româneşti în Basarabia.
Urăm redacţiei, lucrătorilor tehnici, colaboratorilor şi tuturor celor care susţin apariţia revistei multă sănătate, inspiraţie, realizarea în faptă a “creşterii limbii româneşti şi a patriei cinstire”.