Cuvânt rostit la deschiderea Congresului Istoricilor din Republica Moldova*


Onorată asistenţă,
Pe data de 8 iunie a.c., deputatul comunist Vladimir Dragomir, preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret şi mijloace de informare în masă, a declarat că se pronunţă pentru înlocuirea cursului Istoria Românilor cu cel de Istoria Moldovei, spunând, între altele, că copiii noştri nu învaţă istoria satelor în care s-au născut.
Peste câteva zile a apărut în presă ştirea că vicepreşedintele Parlamentului Vadim Mişin a comunicat la Bălţi că, la indicaţia preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, un grup de savanţi, condus de Vladimir Ţaranov, elaborează un manual de istorie a Moldovei. “A venit vremea, sublinia V. Mişin, să învăţăm istoria statului nostru, a pământului pe care trăim”.
Alexandru Bejenari, şeful serviciului relaţii cu publicul din cadrul Preşedinţiei, a afirmat că preşedintele V. Voronin a dispus elaborarea unui manual şcolar de istorie a Moldovei, care, aşa cum menţiona sursa citată, “va fi primul manual de istorie a Moldovei, întrucât până acum s-a studiat doar Istoria Românilor.”
Victor Stepaniuc, preşedintele grupului parlamentar al P.C.R.M., a declarat că formaţiunea sa nu se va lăsa intimidată de acţiunile de protest ale studenţilor şi profesorilor şi va organiza un referendum cu privire la introducerea în instituţiile de învăţământ a cursului Istoria Moldovei.
Pe lângă declaraţiile făcute în presa de limba rusă, unele dintre ele fiind traduse şi în limba română, au apărut materiale ai căror autori încearcă să justifice înlocuirea obiectului de predare Istoria Românilor cu alt obiect, intitulat Istoria Moldovei.
În săptămânalul “Экономическое обозрение”, Vladimir Ţaranov, liderul echipei de istorici care preconizează să redacteze un nou manual de istorie a Moldovei, afirmă că “tânăra generaţie, în loc să înveţe istoria statului în care trăieşte, studiază istoria etniei ţării vecine”. V. Ţaranov lansează ideea ca în instituţiile de învăţământ de toate gradele să se predea cursul Istoria Moldovei elaborat pe baza unei cărţi apărute în 1997 История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней (Istoria Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri si până în zilele noastre), lucrareîn care evenimentele cruciale ale istoriei noastre sunt tratate de pe poziţiile istoriografiei sovietice şi care, de fapt, este un pamflet politic, batjocură la adresa băştinaşilor. Astfel, victoria lui Petru Lucinschi în alegerile prezidenţiale din 1996 este calificată de către autorii lucrării respective ca “победа здравомыслящих сил” (victoria forţelor cu judecată sănătoasă). Apare o întrebare firească: ceilalţi cetăţeni, care au votat pentru Mircea Snegur, sunt oare demenţi? Este inadmisibil să se scrie aşa ceva în ceea ce dânşii numesc “учебное пособие” (“carte didactică”).
De fapt, în învăţământul istoric şi în ştiinţa istorică de la noi se pune la cale o contrareformă.
Deci История Молдавии (Istoria Moldovei) urmează să fie studiată în instituţiile de învăţământ ca disciplină obligatorie, iar Istoria Românilor, alături de istoria altor grupuri etnice din Republica Moldova, ca obiect facultativ. Aceasta este esenţa “propunerii de compromis” a dlui Ţaranov!
Stimaţi delegaţi,
Ne-am convocat astăzi în Congres pentru a examina problema predării Istoriei Românilor în Republica Moldova. Avem misiunea de a analiza critic ceea ce am reuşit să facem în ultimii 10 ani. Suntem nevoiţi să examinăm şi să explicăm, pentru a câta oară, de ce anume Istoria Românilor, şi nu altă istorie, trebuie să fie studiată în instituţiile de învăţământ de la noi. Suntem chemaţi să formulăm şi să înaintăm actualei conduceri a Republicii Moldova revendicări cu privire la învăţământul istoric şi ştiinţa istorică. Suntem datori să informăm opinia publică din Republica Moldova şi de peste hotare despre ingerinţa politică în ştiinţa istorică şi în învăţământul istoric.
Trebuie să spunem răspicat: este inacceptabil orice amestec al forţelor politice în problemele de ştiinţă. Noi nu putem admite modificarea cursului de istorie în funcţie de schimbarea partidelor de guvernământ.
 
Onorată asistenţă,
La Congres participă delegaţi din toate judeţele republicii, profesori de istorie din învăţământul preuniversitar, profesori universitari, cercetători ştiinţifici în domeniul istoriei, oameni de ştiinţă şi de cultură, doctoranzi, masteranzi, studenţi de la facultăţile de istorie ale instituţiilor de învăţământ superior din Chişinău. au fost invitaţi parlamentari, membri ai Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, membri ai guvernului şi ai ministerului învăţământului, inclusiv ministrul Ilie Vancea, dl V.Ţaranov şi susţinătorii lui, precum şi alte persoane.
vom supune atenţiei D-voastră patru referate de bază, după care vă invităm să participaţi la dezbateri.
 
 
* Pe data de 1 iulie 2001, la Chişinău, a avut loc Congresul Istoricilor din Moldova. În acest număr de revistă publicăm câteva dintre materialele importantului for.