Limba comună


celor doi miniştri ai externelor naţionale
 
iubitul meu popor
pe-o jumătate şi pe alta
preafericitul născător
de morcovi ingenioşi
este deplin mulţumit
că-şi trăieşte visul de aur
că în sfârşit i se parafează
tratatul cu cealaltă jumătate
fericită şi ea că oricum tot acolo
 
în urma terifiantelor negocieri
între cele două jumătăţi
s-a ţinut cont de toate interesele
celor din afara
celor dimprejur
şi celor dinafara dimprejurului
 
astfel minunata politică externă
din interiorul intereselor Naţionale
a cedat cu bucurie tot
ce s-a putut ceda
cu condiţia să nu se mai
retrocedeze niciodată
 
iar marea ei contribuţie
în diplomaţia internaţională
şi-n filologia mondială
este punerea în circuit
a echilibristei noţiuni de
LIMBĂ COMUNĂ
a celor două părţi ale întregului
 
pentru că până astăzi
tratatele internaţionale
se semnau în limbi diferite
iar de azi înainte
vine limba comună
şi le semnează
şi le parafează
şi le sti-
pulează pe toate
 
 
Dezinfecţia de frontieră
 
ia mâinile de pe ghidon
(de pe buton / volan / trăgaci /
şi scoate microfoanele de sub unghii
lasă crusta ideilor coapte
şi încălţămintea
şi încalţă mintea în ciorapi
 
sub presiunea soluţiei bordoleze
juisează periuţele de dinţi
 
valuta declarată nu se restituie
valuta nedeclarată se spală dincolo
leii dezinfectaţi nechează
şi bat câmpii după pisici
 
satele din împrejurimi
toate ca unul au născut
câte-o vecie
şi bineînţeles s-au deflorat
                              deratizat
                              şi deetatizat
 
acum jetul verde-galben
ajunge până-n măruntaiele
limbii de lemn
 
poţi face din ea postoroncă
pod de flori
sau jilţuri parlamentare
 
acum gata treceţi Douana
data viitoare să veniţi
cu Trăzniţia
sau cu Insula Purecilor
 
 
Pe-o frunză ţârâind Brâncuşi
 
cri-cri
creează-n nopţi compacte
de blocuri de carrara albe
sculptorul de stări autumnale
şi rugăciunea-i de sihastru
între luceferi şi cuazari întinde
plasă de raze
punte de păianjen
pe care cade colbul
cade cântec
din
măcinatul sferelor cereşti
 
 
Omagiu pentru Basho
 
1. Din zori invidioşii tac –
Numai albina intră-n
Miezul florii
 
2. Oricât de albă
Scurtă mi-a fost ziua –
Dar şi mai scurtă avea să fie
Fără tine
 
3. Cea mai simplă şi mai grea
Idee mă aşteaptă oare
Dincolo de munte?
 
 
Fraze bandoliere
 
dlui prof. Valeriu RUSU
 
Vântul n-a oprit dezastrul
Ploaia n-a spălat minciuna
Fulgerul n-a îngheţat
Ultra-nerozia
 
Regii nu şi-au dus coroana
Clovnii nu mai ştiu să râdă
Roboţii – da însă nu
Încă nu pornesc răscoala
 
Limba n-a salvat iubirea
Cartea n-a-mpăcat vrăjmaşii
Cântecul n-a risipit
Ruga de pe mare
Bandol, Cote d’Azur
 
 
Noua catedrală
 
poetului Vasile Romanciuc
 
Pe Marea Fiară cu parbrizul spart
Pe Muntele Bandajat de ipotenuza şoselelor
Pe Aerul Convertit în credinţa turbinelor
A bătut timpul de zidit
O nouă Catedrală
Fără bronhii şi coadă primul Delfinul sosi
Apoi – tânăr compact fără mâini – iată Omul
Şi la urmă – prudent concurând cursa melcului –
Pasărea fără aripi –
 
În toţi mai sclipea un grăunte,
O surcică, un psalm,
O cărămidă de catedrală
 
Marele Arhitect se aplecă obosit
Asupra proiectului
Şi cu un gest hotărât
Le trimise pe toate-n mortarul
Zidirii de la început.
 
Aix-en-Provence
 
 
Rebobinarea mitului pe inimă
 
lui Nichita Stănescu
 
totul până
şi Elada
cade
se uită până şi Homer
şi
nu -
mai
Elada sângelui orb
toarce pulsează
şi mişcă mitul runei
de bancnote / de iarbă
tot
mai
departe de corăbieri
 
 
Alt punct de vedere
 
– Ce ţi-i bă
ce o tot cauţi
ce tot cugeţi
fără ca s-o ştim?
mă apostrofă
substanţa
incoloro-insipido-inodoră
– ce să fie?
vreau să am
punctul meu de vedere
pur şi simplu
vreau să am un alt punct
al meu
de vedere