Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dan MĂNUCĂ

Dan MĂNUCĂ

Prof. univ. dr., Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România. Redactor-şef adjunct al revistei „Convorbiri literare”, membru al comitetului de redacţie al publicaţiilor „Limba Română” (Chişinău), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”. Autor a numeroase volume de studii şi istorie literară. Director al Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” al Academiei Române (1990-2009).