REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XXIX, 2019


DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Constantin STERE


Scrisori din Basarabia

Vasile PAVEL


Limba română – unitate în diversitate*

Alexandru BANTOŞ


Situaţia limbii de stat în Republica Moldova: de jure şi de facto

Victor DURNEA


Scrisori din Basarabia1

Alexandru ZUB


Un ostaş al cauzei naţionale: Grigore Vieru

Dumitru IRIMIA


Sub semnul limbii române

Ion BELDEANU


Reper al permanenţei noastre naţionale

Maria MOCANU


Români moldoveni din talpă suntem. Giurgiuleşti şi Anadol – două sate înnemurite

Dumitru ACU


Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român – ASTRA

Aurelian LAVRIC


Minoritatea moldo-română din Ucraina: probleme actuale şi perspective de supravieţuire

Constantin BURAC


Identitatea românilor în viziunea călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XV-lea

Antonina SÂRBU

Vitalie MUNTEANU

Mina DOBZEU


Rugăciunea Inimii e calea spre mântuire”

Andreea PĂSTÎRNAC


Comunitățile românești, vectori importanți în promovarea imaginii României

Mircea COLOŞENCO


Poezia axiomă a lui Alexei Mateevici

Oliviu FELECAN

Nicolae FELECAN


Romanitate și românitate la reprezentanții Școlii Ardelene

Repere biobliografice

Grigore BRÂNCUȘ


Vitalitatea limbii române

Dorin POPESCU


Românii din jurul României – centura de castitate și evadarea din cercul geopolitic

Ion I. IONESCU


Despre identitatea oamenilor și a comunităților noastre

Arcadie SUCEVEANU


Limba română – memorie, cetate și stindard

Ilie ŞANDRU


Sărbătoarea „Limba noastră cea română” și Grigore Vieru, din eternitate, ne-au chemat în Basarabia!

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române

Alexandru BANTOŞ


„Cele mai exacte demonstrații cu privire la numele poporului și al limbii noastre le-au făcut nu muntenii și nu ardelenii, ci moldovenii.”

Nicolae MĂTCAŞ


Ion Dumeniuk, căzut în marea bătălie pentru limba română din Basarabia

Ioan-Aurel POP


Studenții de la Putna, uniți întru credință și limbă

Ioan-Aurel POP


„Obligația oamenilor de știință, a creatorilor de valori spirituale este să construiască și să pregătească timpul marilor schimbări”

Ion TIGHINEANU


„Un tren accelerat cu destinația Uniunea Europeană: vom ține ritmul?”

Lucian VASILIU


Mierla lui Grigore Vieru

Nicolae MĂTCAŞ


Apostol al pământului nostru

Doina CERNICA


Prietenul Bucovinei

Tudor NEDELCEA


Întâlniri cu dumnezeiescul poet

Mihaela ALBU


Dor de Grigore Vieru

Dan DUNGACIU


Diviziile lui Grigore Vieru

Gheorghe CALOTĂ


Brăila cinsteşte împlinitorii de limbă românească

Dragoş STOICA


Lecţia de patriotism cu Grigore Vieru

Cristea Sandu TIMOC

Nicolae CORNEANU


S-a stins un luceafăr mai spre răsărit

Horia Ion GROZA


Un crin pentru un poet şi un soldat

Victor V. GRECU


Dreptul limbii

Ana BANTOŞ


Simplitatea lui Grigore Vieru

Cătălin BORDEIANU


Poezia legată cu sârmă ghimpată

Vlad POHILĂ


Un dor numit al Bucovinei nord (II)

Theodor CODREANU


Adevăr şi limbă

Adrian Dinu RACHIERU


Odiseea limbii române (trei cruciaţi: Alexei Mateevici, Eugeniu Coşeriu, Grigore Vieru)

Mihail Gh. CIBOTARU


Carul limbii române

Petru BUTUC


Despre noţiunile ştiinţifice de limbă literară şi română literară

Alexandru BANTOŞ


Limba română şi „suma de adevăruri ştiinţifice”

Alina TOFAN


Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul identitar basarabean din perioada interbelică

Vlad POHILĂ


Un dor numit al Bucovinei nord (I)

Ion PARANICI


Gestul poetului

Luminiţa CORNEA


Grigore Vieru – poetul nostru de suflet

Ana BANTOŞ


Întemeierea prin cuvântul artistic

Nicolae RÂMBU


Sentimentul sofianic al vieţii1

Ion COJA


În apărarea Mioriţei

Mihai DORIN


Adevăr şi stil. O istorie a culturii româneşti din unghi istoriografic

Lina CODREANU


Gh. Focşa – etnograf şi muzeograf (I)

Nicolae GEORGESCU


Cele trei nume ale sale

Lina CODREANU


Gh. Focşa – etnograf şi muzeograf (II)

Aneta GROSU

Alexandru BANTOŞ


Am cultivat mituri false, care nu pun preţ pe demnitate şi curaj

Leons BRIEDIS

Grigore VIERU


„Letonii, dar şi ceilalţi baltici, lucrează în cultură aidoma naturii”

Andrei PROHIN


Teiul, lemn al icoanelor

Emilian MARCU


Un dar

Limba română în Republica Moldova. Dreptul la normalitate

Loghin ALEXEEV


Un poet martirizat

Coriolan BRAD


Comemorarea eroilor şi martirilor români în exil

Importantă manifestare dedicată cărţii

Laura TUGAREV


Sacrificiu şi rezistenţă

Vasile BOTNARU

Ana BLANDIANA

Romulus RUSAN

Ioana BOCA


Despre memorie ca formă de justiţie

Antonina SÂRBU

Anatol PĂDURARU


Fratele meu a pus problema opririi masacrului limbii române în Basarabia

Doina CERNICA


Sfâşietor şi înălţător, august la Sâmbăta de Sus

Eugenia BOJOGA


Cultul pentru limba română în paginile ziarului „Cuvânt Moldovenesc”

Antonina SÂRBU

Tatiana COSTENCO-CHIOSEV


Tata niciodată nu a îngenuncheat, a suportat destoinic drama vieţii...

Alexandru BANTOŞ

Ilie ŞANDRU


Procesul de integrare naţională a basarabenilor este ireversibil

Despre latinitatea limbii române

Mihail Gh. CIBOTARU


Cei mai periculoşi ocupanţi ai noştri suntem chiar noi

Acad. Victor A. VOICU


Să nu ne uităm limba, cultura și identitatea noastră, spiritul românesc

Vasile ŞOIMARU


Românii din jurul României (în viziunea unui călător incurabil)

Domnului Profesor Grigore Brâncuș la ceas aniversar