Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ana BANTOŞ

Ana BANTOŞ

Conf. univ., doctor habilitat în filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Direcţii de cercetare: literatura română, literatura universală şi comparată, estetică şi teorie literară. Publicaţii: Reabilitarea autenticului. Culegere de articole și studii critice, Chişinău, 2006; Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică. Monografie, Chişinău, 2010 (ediția a II-a, revăzută, Iași, 2014); Literatura basarabeană şi modelele literare europene, Bucureşti, 2013.

TEXTE PUBLICATE