Domnului Profesor Grigore Brâncuș la ceas aniversar


Revista „Limba Română” îi aduce un călduros omagiu, înalta considerație și toată admirația Domnului Grigore Brâncuș, lingvist și filolog, profesor la Universitatea București, membru al Academiei Române, apărător al limbii române și un model demn de urmat în cercetarea filologică.

Venind din perioada interbelică și cunoscând diverse timpuri, unele deosebit de complicate, Domnia Sa aparține unei clase de cercetători care au conștiința că, prin demersul lor științific, participă la consolidarea istoriei adevărate a poporului român, dând dovadă că dârzenia și pasiunea pentru studiul întreprins de-a lungul anilor sunt răsplătite printr-o forță vitală inepuizabilă. Drept argument ne servesc atât numeroasele publicații cu privire la substratul limbii române și la elementul comun româno-albanez, la româna vorbită de populațiile românești minoritare din țările vecine, la întreaga evoluție a limbii române, precum și participarea la elaborarea primei ediții a Gramaticii Academiei și a celor peste 20 de volume ale Dicţionarului academic al limbii române.

În aceste timpuri, în care elitele noastre trebuie să treacă proba responsabilității intelectualului care își servește onest Patria, prezența unor personalități distincte ca Domnia Sa este mai mult decât necesară.

Să ne trăiți, mult stimate Domnule Profesor Grigore Brâncuș, că ne trebuiți!

La mulți ani!

 Colegiul revistei „Limba Română”