REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIII, 2023


COŞERIANA

Eugen MUNTEANU


„O lectură integrală şi atentă, «cu creionul în mână», a scrierilor lui Coseriu este calea cea mai directă şi mai sigură către profesionalizare”

Rudolf WINDISCH


„Pentru noi, romanistica a fost, aşa cum am învăţat-o de la Coseriu, catalizatorul care ne-a dezvăluit problemele şi metodologia lingvisticii romanice şi generale”

Eugeniu COŞERIU


„Am făcut distincţia între sistem şi normă în limbă”

Dina VÂLCU


Perspectiva integralistă asupra lingvisticii ca ştiinţă a culturii

Vasile DOSPINESCU


Eugeniu Coşeriu şi lingvistica textului

Lucian LAZĂR


Limbaj şi semnificaţie: distincţia „semantic vs. real” în lingvistica integrală (II)

Vladimir ZAGAEVSCHI


Un nou volum despre fenomenele limbii în mişcare

Eugenia BOJOGA


O excelentă monografie despre receptarea operei lui E. Coşeriu în Japonia

Nistor BARDU


Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre limba română (II)

Alexandru BANTOŞ


Un lingvist care vine din viitor (I)

Ioan S. CÂRÂC


Lingvistica şi idealul unei semiotici integrale

Lucian LAZĂR


Limbaj şi semnificaţie: distincţia „semantic vs. real” în lingvistica integrală1 (I)

Gheorghe POPA


Permanenta „nevoie de Coşeriu”

Nistor BARDU


Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre limba română (I)

Eugenia BOJOGA

Horst GECKELER


„Dacă studiile fundamentale ale lui E. Coşeriu ar fi fost traduse la vremea lor în engleză, astăzi lingvistica ar fi arătat cu totul altfel...

Cristinel MUNTEANU

Nicolae SARAMANDU


„Eu îl consider pe Coşeriu un lingvist clasic, în sensul clasicismului aşa cum l-a definit Călinescu într-un faimos articol”

Cristinel MUNTEANU


Lingvistica integrală ca organon pentru cercetările privind limbajul

Eugenia BOJOGA

Gunter NARR


Am fondat o editură pentru a-l publica legal pe Coşeriu

Cristinel MUNTEANU


Cum se învaţă o limbă (după Eugeniu Coşeriu)

Adriana-Maria ROBU


Colocviul Internaţional aniversar „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere” (Iaşi – Bălţi)

Ioana-Narcisa CREŢU


Aplicarea lingvisticii coşeriene în analiza structurilor din limba română

Adriana-Maria ROBU


Don Eugenio Coseriu* omagiat pe meleaguri spaniole

Eugenia BOJOGA

Nelson CARTAGENA


Întâlnirea cu Eugeniu Coşeriu a fost decisivă pentru tot restul vieţii mele

Cristinel MUNTEANU


Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coşeriene

Cristinel MUNTEANU


Cum se editează un manuscris coşerian

Angela FURTUNĂ

Eugeniu COŞERIU


„Trebuie să cunoaştem toată tradiţia şi să mergem mai departe de tradiţia limitată pe care o poate avea cultura unei ţări”

Cristinel MUNTEANU


O analiză de (con)text

Cristinel MUNTEANU


Tehnica utilizării frazeologismelor expresive

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Câteva distincţii conceptuale de bază într-o tipologie textuală de orientare integralistă

Lolita ZAGAEVSCHI


Funcţiile evocative în lingvistica integrală a textului

Oana BOC


Lingvistica integrală şi textualitatea literară (câteva repere generale)

Eugenia BOJOGA


Studi in memoria di Eugenio Coseriu (A cura di Vincenzo Orioles)

Mircea BORCILĂ


Despre contextul actual şi perspectivele integralismului*

Nicoleta NEŞU


Textul politic în viziunea lingvisticii integrale

Cristinel MUNTEANU


Eugeniu Coşeriu şi problema «stilurilor funcţionale»

Cristinel MUNTEANU


Cu Eugeniu Coşeriu despre literatură, istorie şi politică

Ioan MILICĂ


Stilistica, în concepția lui E. Coșeriu. Note de lectură

Emilia OGLINDĂ


Creativitate şi schimbare lingvistică în viziunea lui E. Coşeriu

Vasile PAVEL


Despre crearea unităţilor de vocabular din perspectivă onomasiologică

Cristinel MUNTEANU


Despre motivarea contextuală a frazeologismelor

Adriana-Maria ROBU


Specificul funcţiilor textuale coşeriene în discursul publicitar1

Eugenia BOJOGA


Al IV-lea congres internaţional Eugeniu Coşeriu

Angela FURTUNĂ


Evocare

Eugeniu COŞERIU


„Limba Română” – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut

Un lingvist pentru mileniul III

Anton HORVATH


Premise ale unei discuţii de principiu pe marginea „identităţii” între limbaj şi poezie

Cristinel MUNTEANU


La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon – Phaidros

Eugenia BOJOGA


Eugeniu Coșeriu și Școala lingvistică de la Tübingen1 (I)

Eugenia BOJOGA


Eugeniu Coșeriu și Școala lingvistică de la Tübingen (II)

Eugeniu COŞERIU


Identitatea limbii şi a poporului nostru

Cristinel MUNTEANU


Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»

Lorenzo RENZI


De la Mihăileni spre lume

Cristinel MUNTEANU


Despre competenţa lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Coşerianismul ca opţiune de viaţă − o mărturie japoneză

Johannes KABATEK


Determinare şi cadru: după 60 de ani

Viorica VELECICO


Lazăr Şăineanu şi Eugeniu Coşeriu despre metafora vegetală

Johannes KABATEK


Despre Eugeniu Coşeriu şi activitatea acestuia în Montevideo

Eugeniu COŞERIU


Am ajuns să fiu un cetățean al lumii

Cristinel MUNTEANU


Problema sensului la John Dewey

Johannes KABATEK


João de Barros și Antonio Nebrija (plecând de la notiţele lui Eugeniu Coşeriu)

Andrei CRIJANOVSCHI


Catedra Eugenio Coseriu, la Montevideo

Cristinel MUNTEANU


„A spune lucrurile aşa cum sunt...”. Conversaţii cu Eugeniu Coşeriu

Ala SAINENCO


Secvențe ale imaginarului lingvistic: o analiză comparativă

Doina ARPENTI


Un itinerar biografic de excepţie reconstituit de Lorenzo Renzi

Emilia OGLINDĂ


Aspecte ale tipului romanic și ale latinității orientale în viziunea profesorului Eugeniu Coșeriu

Ştefan AFLOROAEI


Eugeniu Coşeriu. O atitudine comprehensivă faţă de precursori şi de tradiţia culturală

Stelian DUMISTRĂCEL

Doina HREAPCĂ


Norma lingvistică: între politică și poliție lingvistică

Cristinel MUNTEANU


O conferinţă internaţională dedicată lingvisticii coşeriene

Eugen MUNTEANU


O scrisoare inedită a lui Gh. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu

Johannes KABATEK


Eugeniu Coșeriu în Montevideo: reconstrucția unei epoci

Emma TĂMÂIANU-MORITA


De la Apus spre Răsărit: Eugenio Coseriu și Japonia

Eugenia BOJOGA


Actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coşeriu

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (II)

Cristinel MUNTEANU


„Absenţa normei este barbarie”. Dinspre Coșeriu către Ortega y Gasset

Mircea BORCILĂ


Reflecții privind procesul de integrare a lui Eugeniu Coșeriu în știința și cultura română

Elena FAUR


Eugeniu Coșeriu și noua direcție în studiile cognitiviste

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui G. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (I)

Ioan C. POPA


Eugeniu COŞERIU sau Despre odiseea limbii române în Basarabia

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (III)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (II)

Cristinel MUNTEANU


Eugeniu Coșeriu despre corectitudinea și exemplaritatea lingvistică

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (V)

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Relațiile semnice evocative și construcția sensului textual

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (IV)

Cristinel MUNTEANU


Influența lui John Dewey asupra lui Eugeniu Coșeriu. Problema clasificării științelor

Klaas WILLEMS


De la fenomenologie la responsabilitate. Comentarii cu privire la Lingvistica lentă – un manifest

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (III)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (IV)

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 18 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (VI)

Cristinel MUNTEANU


Câteva lămuriri privind studiul lui Eugeniu Coșeriu despre „limba lui Ion Barbu”

Eugeniu COŞERIU


Limba lui Ion Barbu (cu unele considerații despre semantica limbilor „învățate”)

Emma TĂMÂIANU-MORITA


În căutarea textului ’real’: soluția coșeriană

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Anul 1941 (I)

Eugen MUNTEANU


Jurnal epistolar jenaez 1999-2001 (I)

Eugeniu COŞERIU


Wilhelm von Humboldt și știința lingvistică modernă

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Anul 1941 (II)

Eugen MUNTEANU


Jurnal epistolar jenaez 1999-2001 (II)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Anul 1941 (III)

Cristinel MUNTEANU


Spirit critic și toleranță (de la Voltaire la Coșeriu)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. O scrisoare de la Iorgu Iordan

Eugen MUNTEANU


Jurnal epistolar jenaez 1999-2001 (III)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. O scrisoare de la Iorgu Iordan

Eugen MUNTEANU


Jurnal epistolar jenaez 1999-2001 (IV)