Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stelian DUMISTRĂCEL

Stelian DUMISTRĂCEL

Prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. Membru în colegiul de redacţie al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară” al Institutului „Al. Philippide”. Cercetător ştiinţific la acelaşi institut. Colaborator-autor a numeroase monografii şi dicţionare apărute la Editura Academiei Române. Printre volumele publicate: „Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media" (2006); „Expresii româneşti. Biografii-motivaţii" (1997). A scris peste 300 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii. Laureat al Premiului „Timotei Cipariu” al Academiei Române.

TEXTE PUBLICATE