Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. O scrisoare de la Iorgu Iordan


Continuăm cu seria scrisorilor din cadrul proiectului „Dincolo de structuralism”. Scrisori pentru Eugeniu Coșeriu*, de la Universitatea din Zürich, și prezentăm o altă scrisoare scrisă de Iorgu Iordan (19.04.1958):

 

București, 19 aprilie 1958

Iubite Domnule Coșeriu,

Îți mulțumesc călduros pentru extrasul (mai exact spus, broșura scrisă la mașină) care conține intervențiile d-tale în discuțiile de la Oslo. De asemenea te rog să transmiți mulțumirile mele d-lui J. Pedro Rona pentru ceea ce mi-a trimis. Mă voi revanșa, în curînd, făcînd să vă parvină, la amîndoi, cîte ceva din extrem de redusa mea activitate științifică (Știi bine de ce lucrez puțin, deși nu stau un minut degeaba!)

Aș dori să știu dacă ai primit, cu multe luni în urmă, o scrisoare în care te informam că am văzut pe mama și pe sora d-tale. Am așteptat mereu o confirmare, nu numai în legătură cu această scrisoare, ci și cu un pachet de publicații, care conține cîteva extrase și „Limba romînă actuală”, ed. Iași, 1943. Ar fi păcat să se fi rătăcit pe drum (mai ales pachetul: cartea a trebuit s-o... cer înapoi de la nepoată-mea, profesoară de Romînă, căreia i-o dăruisem în momentul apariției. Personal nu am decît un singur exemplar, pe acela din biblioteca mea).

Fiindcă am adus vorba de publicații, te-aș ruga să mă ajuți la procurarea unor cărți și studii de lingvistică spaniolă recente. Ți-am spus, cred, la Oslo că avem o catedră de limbă și literatură spaniolă, al cărei conducător sînt eu. N-avem aproape de loc nici texte, nici lucrări științifice. (Și doar pînă la reforma învățămîntului superior, actuala Facultate de Filologie a avut vreme destul de îndelungată o catedră similară cu cea actuală.) Nu ne-ar strica nici un manual sau un tratat recent de istorie a literaturii spaniole și de istorie a literaturilor de limbă spaniolă din America latină. Am putea face schimb, trimițîndu-vă (mă refer la Facultatea d-v., nu la d-ta personal, care sper că primești) lucrări romînești (de lingvistică, de istorie literară etc.)

S-a făcut acum cîtva timp o comandă masivă de opere spaniole (la Madrid). De asemenea am propus Facultății de Litere din capitala Spaniei un schimb de publicații, care sper că va fi acceptat. Dar, oricît de multe cărți am achiziționa în felul acesta, tot nu ajunge.

În așteptarea unui răspuns, îți trimit salutări cordiale și urări de bine pentru „bogata” d-tale familie.

Iorgu Iordan

 

Beyond Structuralism. Letters to Eugenio Coseriu and the history of linguistics in the 20th century. A letter from Iorgu Iordan

Keywords: Eugenio Coseriu; letters; history of linguistics; Iorgu Iordan

This paper presents a letter in from Iorgu Iordan to Eugenio Coseriu, from 1957, from the project “Beyond structuralism”. Letters to Eugeniu Coşeriu and the History of Linguistics in the 20th Century from the University of Zurich. Our purpose is to contribute to the history of Coserian linguistics.