REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3, anul XXIX, 2019


DIALOGUL ARTELOR

Vladimir BULAT


Andrei Negură. Cheia gramaticii pentru artele plastice

Mihai ŢĂRUŞ


În pictură vin de aici, de acasă...

Vlad POHILĂ


Maria Tănase, ascultată şi văzută din Basarabia

Iulian FILIP


Marginile românităţii urmează să mai fie valorificate

Teodor Buzu şi diversitatea armoniilor cromatice (pagini color)

Teodor BUZU


Un popor cult trebuie să-şi păstreze rădăcinile

Claudia PARTOLE


Un pictor cu viză de reşedinţă pretutindeni...

Mihai Ştefan POIATĂ


O ipoteză comparatistă: „Poiana...” lui Bergman şi „Poienile...” lui Loteanu

Salvador DALI


Conferinţa de la Sorbona*

Salvador Dali şi calea spre eternitate

Salvador DALI


Amintiri prenatale

Anatol DANILIŞIN


Culoarea este libertatea sufletului meu

Grigore ILISEI


Aurel David – pictorul unui Demiurgos

PIERRE & GILLES


În opera noastră nu există indiferenţă

Vladimir BEŞLEAGĂ


El şi ea în teatrul lui Val Butnaru (câteva reflecţii după spectacolul Avant de mourir)

Tatiana DANIŢĂ


Interpretarea corală la Ismail şi la Edineţ

Emanuela ILIE


Artele şi dialogismul sau provocările plurale ale lui Iulian Filip

Anatol RURAC


O generaţie care planează liber

Anatol RURAC


Arta este o proprietate unică a spiritului uman de a percepe şi de a exprima lumea

Leonardo GUŢU


Baştina – axă identitară

Vladimir BULAT

Roman TOLICI


Subiectivitatea mea are cel mai înalt grad de obiectivitate

Roman Tolici văzut de

Vlad POHILĂ


Glebus Sainciuc: un artist plastic al întregului popor

Tudor ZBÂRNEA


Gândurile şi trăirea mea în artă se îndreaptă înspre trecut, întru redobândirea echilibrului interior şi revendicarea sacralităţii pentru viitor

Iurie COLESNIC


Patrimoniul colecţionarului de elită – Gheorghe Bezviconi

Constantin I. CIOBANU


Arheologia metaforei

Lina CODREANU


Casa – centru existenţial

Valentin CIUCĂ


Un clasic modern: Tudor Zbârnea

Corina TUDOSE


Sub lacrimi, licărea surâsul...

Eudochia ROBU


Limbajul culorilor şi al emoţiilor

Alexandru BANTOŞ


Marea noastră. La Constanţa (pagini color)

Andrei SÂRBU


Repere biografice

Constantin I. CIOBANU


Un plastician total străin artei angajate...

Mihai ŢĂRUŞ


Abstracţii metafizice inconfundabile

Mihail GRECU


Jurnal (fragmente)

Mihail GRECU


Mihail Grecu şi sinteza ideilor moderne (pagini color)

Dumitru OLĂRESCU


Anatol Codru: poeticul realităţii sau realitatea poeticului

Ecaterina AJDER


Imensitate (pagini color)

Eleonora BRIGALDA


Creaţia Ecaterinei Ajder: tradiţie şi modernitate

Alexei MARULEA


Nicolae Sulac – rapsod al poporului

Gheorghe VRABIE


Dali la Chişinău

Mihai Ştefan POIATĂ


„Noroc”-ul şi Rock-ul: spre Liverpool prin... Roma

Lilia FLOREA-DONICA


Costumul medieval românesc

Natalia PROCOP


Condiţiile apariţiei batik*-ului în Basarabia

Dumitru BOLBOCEANU


Lumina şi umbra configurează relieful vieţii

Dumitru Bolboceanu şi metafora personificată (pagini color)

Grigore Vieru. Poezie şi mundaneitate (pagini color)

Constantin SPÂNU


Dumitru Bolboceanu – între real şi imaginar

Ion DAGHI


Ion Daghi. Tărâm de visare şi reflecţie (pagini color)

Ion DAGHI


Eminescu este infinit în spirit şi forme

Eudochia ROBU


Florile leagă sufletul omului de tot ce e frumos

Viorica-Ela CARAMAN


Heidegger despre fiinţa lui Grigore Vieru

Iuliana MĂMĂLIGĂ


Aparatul de fotografiat şi tricolorul

Sorenela RENIŢĂ


Dincolo de obiectiv (pagini color)

Tudor BRAGA


Valentina Rusu Ciobanu. Precursoare a postmodernităţii

Valentina RUSU CIOBANU


Valentina Rusu Ciobanu şi geometrismul liric

Andrei SÂRBU


Mesaje

Oleg SEREBRIAN


Tablourile sunt ca oamenii, nu se simt bine oriunde

Valentin CIUCĂ


Ghenadie Jalbă şi spiritul proteic

Ghenadie JALOBĂ


Contemplaţia firescului (pagini color)

Lucrări din colecţia lui Stere BUCOVALĂ. Fascinaţia Dunării (pagini color)

Tudor ZBÂRNEA


Spre configurarea unui spaţiu inovativ al limbajului plastic

Vase comunicante (pagini color)

Anatol DANILIŞIN


Eterna recuperare a clipei (pagini color)

Mihai Ştefan POIATĂ


Anatol Danilişin: două cardiograme cromatice

Antonina SÂRBU


Andrei Sârbu în colecții

Natalia PROCOP


Baticul – interferenţe de tradiţii

Leonora SÂDNIC


Magia unei lumi interioare

Natalia CIORNAIA


Concept şi cuprindere

Tudor ZBÂRNEA


Semne de animare a pieţei de artă din Republica Moldova

Clasic şi modern. Reverberaţii în cotidianul chişinăuian (pagini color)

Ludmila COTOMAN

Igor SVERNEI


Notaţie şi intervenţie în limbajul plastic

Igor SVERNEI


Dexteritatea gestului (pagini color)

Constantin I. CIOBANU


Gheorghe Mardare şi asumarea polivalenţei

Gheorghe MARDARE


Senzaţie şi imagine

Ludmila COTOMAN

Eugen STERPU


Argumente în favoarea pastelului

Eugen STERPU


Pictura ca obiect (pagini color)

Tudor ZBÂRNEA


Bienala, o manifestare prestigioasă şi implicit competitive

Arta plastică şi dialogul intercultural (pagini color)

Ana MARIAN


O fascinantă lume, vatra neamului

Eleonora BRIGALDA


Istorie şi culoare (pagini color)

Lina CODREANU


Viorel Huşi – pictor din „oraşul culorilor rumene şi al luminii”

Viorica BOGATU-CUCEREANU


Andrei şi Antonina, Hristos a înviat!

Gheorghe VODĂ


El ne-a adus bucuria

Adrian-Silvan IONESCU


„Grafica românească 2013” la Chişinău

Noi mijloace de expresie plastică (pagini color)

Tudor ZBÂRNEA


Între speranţe şi capcane

Comandă socială şi rezistenţă prin artă (pagini color)

Mihai Ştefan POIATĂ


Şansa estetică a fragmentului care devine întreg

Sergiu PLĂMĂDEALĂ


Biografia noastră, monumentele (pagini color)

Vlad POHILĂ


Ochi de şoim

Vladimir BULAT


Idioţenia şi moartea – aspecte mai puţin studiate ale sensibilităţii vizuale postmoderne*

Tradiţie şi talent

Anatol DANILIŞIN


Balanţa dintre timp şi spaţiu

Tudor ZBÂRNEA


Bienala Internaţională de Pictură – 2015

Pictura și noile sale valențe (pagini color)

Florentin LEANCĂ


Florentin Leancă şi rafinamentul compoziţional (pagini color)

Valerian GROSU


Culoare şi geometrie

Ana MARIAN


Culoare şi concept în tablourile Nataliei Ciornaia

Claudia PARTOLE


Teodor BUZU - mesager al sublimului sau Cel care poartă o lume cu sine...

Teodor BUZU


Poți smulge pe om din țara lui, dar nu poți smulge țara din om

Antonina SÂRBU


Despre Mihai Ţăruş, fragmentar

Valentin MASLOV


Revelațiile artistice ale Victoriei Cozmolici

Svetlana ŞOPRONCU-BELLOVA


Ca un geam împlinit de raza unei dimineţi

Mariana POPA


Saloanele Moldovei (ediţia a XXIV-a), 2014, Bacău – Chişinău

Vasile DUDA


Artista Florina Breazu – în căutarea armoniei

Tudor STĂVILĂ


Valeriu Herța și vocația imaginii artistice

Mihai Ştefan POIATĂ


Aproape departe

Iurie BOJONCĂ


Când eu sunt în totalitate numai al meu sau Despre ultima „halucinație”

Margareta CURTESCU


În artă întotdeauna contează talentul și conștiința obârșiei

Doina DRĂGUŢ


Ștefan Luchian – un mare simfonist al culorii

Viorica-Ela CARAMAN


Acuarela… o didactică a libertății

Ana BANTOŞ


Andrei Mudrea. Artă și context

Svetlana MICHAJLOVA


Dansul incredibil al culorilor lui Teodor Buzu

Viorica-Ela CARAMAN


Eugeniu Gorean: „Am crescut tradițional, intuind modernitatea...”

Constantin SPÎNU


Etape și opțiuni artistice în opera plasticianului Andrei Negură

Eleonora SÂTNIC


Arta produce miracolul numai dacă este împărtășită

Tudor ZBÂRNEA


Artele vizuale într-un dialog continuu

Viorica-Ela CARAMAN


Nadia Negru: „Acuarela este universul cu multe taine nedescoperite”

Igor SAVA


„Ca să mai adaugi apă într-un ulcior plin, trebuie vărsat din el”

Tamara GRECU-PEICEV


Talent magnific, spirit combativ

Constantin PRUT


Vocaţia pictorului Mihail Grecu

Stere BUCOVALĂ


Prin artă suportăm mai uşor timpul

Valentin CIUCĂ


Eleonora Brigalda – vitalitatea structurilor cromatice

Viorica-Ela CARAMAN


Inga EDU – Artistul nu îmbătrânește niciodată...

Viorica-Ela CARAMAN


Lică SAINCIUC: Modernitatea lucrează fără întrerupere

Constantin OLTEANU


„Vine o vârstă când se face dalta mai grea”

Constantin OLTEANU


Fotograful e cel care vede lumea cum nu o vede oricine

Constantin OLTEANU


De multe ori copilăria interioară ne salvează de la provocări foarte greu de înfruntat

Tudor ZBÂRNEA


Un act de recuperare a unor valori culturale românești

Tudor STĂVILĂ


O sută de opere din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei

Doina DRĂGUŢ


Brâncuşi – în conştiinţa scriitorilor lumii

Dessislava YUGOVA

Vasile BOTNARU


Tuşele frumuseţii şi ale graţiei

Ana MARIAN


Alexandru Plămădeală

Anatol Danilişin. Libertatea şi magia culorii

Emilian GALAICU-PĂUN


Figură în repaos

Victoria ROCACIUC


Pictura în ulei şi maturitatea concepţiei clasice

Claudia PARTOLE


Pânze care se vor citite

Constantin SPÎNU


Victor Hristov - un artist al expresiilor cromatice decorative

Dan CUMPĂTĂ


Ștefan Mugurel IONESCU – Un poet al culorilor

Vladimir BULAT


Culoarea nenumită

Florentin LEANCĂ


Vasile Ostahi. Parcurs artistic

Pavel Bălan. Monumentalitatea imaginii fotografice