Artista Florina Breazu – în căutarea armoniei


Artista Florina Breazu – în căutarea armoniei

Ubi concordia,
Ibi victoria

 

Florina Breazu este un artist plastic dedicat şi implicat în activitatea culturală actuală, cu o experienţă dinamică, şlefuită în centrele artistice din Chişinău, Cluj, Iaşi şi Bucureşti. Expoziţiile personale şi de grup, organizate în ultimii ani, au propus publicului lucrări tot mai proaspete prin conexiunile dezvoltate la nivelul societăţii contemporane. Printr-un demers pictural construit pe exerciţii temeinice, dezvoltate din tradiţia formală spre creaţia formală, s-a conturat un mesaj sensibil, care îşi afirmă cu tenacitate propriul crez artistic.

Lucrările de pictură de la începutul carierei dezvăluie pasiunea reprezentării imaterialului, fixarea pe pânză a particulelor fine de lumină din atmosfera văzduhului. Faţetele diverse ale „luminii-aer” sunt evocate, în lucrările de acum cincisprezece sau douăzeci de ani, prin modulări alb-albastre care generează spaţialități largi, chiar dacă bidimensionalismul tablourilor se conturează mai evident prin construcţia primelor planuri. Prin cheia vizuală a peisajului putem să identificăm abstractizarea treptată şi riguroasă a elementelor plastice alături de logica succesiunii spaţiale. Împăstările rectangular-sticloase pun pe pânză un vitraliu pictural cu riscuri decorative, dar care anunţă transparenţele utilizate de artistă în perioadele următoare.

La o jumătate de deceniu distanţă, artista se remarcă prin experimente tot mai libere, cu plaje cromatice care aduc explozii de culoare şi tuşe eliberate, iar corsetul sintezelor formale lasă loc, spre suprafeţele cele mai vizibile, unei ample libertăţi interioare. Vectorii sentimentali conturează expresia plastică a dinamicii mentale şi a afectivității umane. De la decorul primelor scene, accentul se mută tot mai mult pe expresia interioară a interpretului, pe identificarea și expunerea unui modus vivendi. Poate că aşa se explică imprimeurile surprinse în spaţiile curate ale albului, cu interpretări din arheologia izvoarelor anonime care au amprentat știința poporului şi moştenirea asumată a timpului nostru. Sondarea trecutului cultural este evidenţiată iniţial în spaţialităţi albite, neutralizate cromatic tocmai pentru potenţializarea elementelor selectate de artist, dar treptat spaţialitatea contemporană fuzionează în universul artistic cu simbolistica atemporală, într-un tot unitar şi indivizibil.

Memoria colectivă devine creuzetul în care se amestecă şi se selectează ca într-un malaxor al timpului, ingredientele unei deveniri pe care truditorii artelor plastice o caută necontenit prin fiecare generaţie. Strălucirea preţioasă a tonurilor se stinge treptat în patina texturilor de inspiraţie textilă, dar grafica motivelor simplificate prin tradiţie mobilizează în ritmurile lor sprintene sentimentul zilelor duminicale. Stratificările dimensiunilor arhaice transpar spre lumea formelor noastre şi devin acel background de pe care se lansează pictura practicată de Florina Breazu. Interferenţele hibride dintre „atunci” şi „acum” sunt motivul interpretărilor sale picturale, un motor al creaţiei şi al investigării emoţiilor personale.

În lucrările din ultimii ani, Florina Breazu a lăsat tot mai în urmă semnele trecutului, iar grafia lor a devenit motivul unor transformări treptate în texturi zgrunţuroase şi abstracte, care îşi figurează tot mai independent propria identitate plastică. Perspectivele înalte din câmpul lucrărilor deschid spaţialităţi simbolice alcătuite din „particule lichide” şi „transparenţe juxtapuse”, care sintetizează în armonie sentimentul meditativ al existenţei, în contextul frământărilor mereu reconfigurate sub impulsurile postmodernismului.

Florina Breazu scrutează vălul plasticităţii prin repetate sinteze picturale care se intersectează şi cu alte domenii artistice, dar sensibilitatea creatorului contemporan a cernut în aceste selecţii peste rigiditatea raţiunii şi a obţinut expresii plastice generatoare de armonie şi încredere.

 

 

Florina BREAZU

S-a născut pe 5 ianuarie  1973, la Chișinău. A absolvit Școala de Arte Plastice pentru Copii „A. Șciusev”, ulterior Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” din Chişinău. Între anii 1992-1994 studiază la Facultatea de Arte Decorative şi Design a Academiei de Arte Vizuale „Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca, România; în perioada 1994-1998 își continuă studiile la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design a Universității de Arte „George Enescu” din Iaşi, România.

În perioada 2002-2006 a făcut doctorantura la Centrul Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar din 2014 este doctorandă la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.

Debutează în 1992 la o expoziție de binefacere pentru ajutorarea sinistraților moldoveni din conflictul transnistrean. Din 1999 este membru stagiar, iar din 2003 este titularizată membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Urmează o activitate artistică intensă și angajată, cu expoziții anuale personale începând cu anul 2001. Participă la expoziții internaționale în România, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Rusia, Kazahstan, precum și la Tabere de creație în România, Rusia și Bulgaria.

În 2008 i se decernează titlul onorific Maestru în Artă. Desfășoară o bogată activitate didactică și pedagogică în calitate de lector al Academiei de Pictură „Stati Art” din Chișinău, și, ca profesor de Istoria Artelor Plastice, la Liceul Academic de Arte Plastice ,,Igor Vieru” din Chișinău. Este prezentă în numeroase jurii de specialitate ale concursurilor sau comisiilor de evaluare. Din 2015 este membru al Consiliului Național pentru Monumente de For Public. 

Autoare a numeroase expoziţii personale vernisate la Chişinău, Bucureşti, Bruxelles, Ploieşti, Reghin, Sibiu, Iaşi, Bacău, Strasbourg, Hanovra, Moscova etc.