Mihail Grecu şi sinteza ideilor moderne (pagini color)