Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ana MARIAN

Ana MARIAN

Absolventă a Facultăţii Arte Plastice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă". Doctor în studiul artelor (2005). Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici (2011). Colaborator ştiinţific superior la Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.

TEXTE PUBLICATE