Bienala Internaţională de Pictură – 2015


Contextul internaţional din ultimele decenii al unor tipuri de demers artistic alternativ orientat către raporturile dintre artă și tehnologie, cum ar fi multimedia, foto-video, arta digitală, performance-ul, video-instalaţia etc., care se impun dinamic și constant în spaţiul artelor vizuale, nu mai poate fi perceput ca exerciţiu de destabilizare a normelor artistice. Acesta nu se mai află demult în confruntare, ci mai degrabă se juxtapune cu domeniul picturii, care nu exclude elementele estetice novatoare.
Bienala Internaţională de Pictură Chișinău își propune să susţină evoluţia picturii în condiţiile unor tehnici inovatoare, orientate către mijloacele tehnice actuale de exprimare.
Ajunsă la a patra ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău 2015 își revendică tot mai sigur un loc de prestigiu pe scena culturală a spaţiului public internaţional al artelor vizuale. Expoziţia se impune în sistemul internațional al picturii contemporane ca una dintre manifestările culturale de anvergură, reușind să atragă un număr tot mai larg de artiști de valoare din România și din străinătate, aceasta devenind un canal de comunicare internaţională.
Eforturile noastre organizatorice au făcut ca și la această ediţie să avem un număr mare de oferte de participare din partea artiștilor din întreaga lume, fapt ce ne încurajează și ne face să fim încrezători că și Chișinăul poate deveni un real centru de interes internaţional al domeniului artelor plastice. Expoziţia ne demonstrează că pictura rezistă și se dezvoltă într-un context firesc, că aceasta își revendică un loc important în dinamica destul de controversată a artei contemporane.
Vor fi prezenţi, prin operele lor, o gamă consistentă de artiști clasici locali, care au făcut istorie, dar și artiștii mai tineri, atât de la noi, cât și din străinătate, unii dintre aceștia fiind multidisciplinari, dar care nu au renunţat la mijloacele tehnice caracteristice picturii, artiști care își orientează interesele estetice către pictura în forma și mijloacele actuale de exprimare.
Dorinţa de a conferi o ascensiune a abordărilor estetice și a nivelului profesional a impus o mai mare rigoare la preselecţia lucrărilor. Din aceste considerente, în respectiva ediţie, numărul lucrărilor care nu au intrat pe simeze, atât din ţară, cât și din străinătate, este cu mult mai mare decât la primele trei ediţii.
Juriul, constituit în mare parte din critici de artă și teoreticieni, a nominalizat în cadrul dezbaterilor fundamentate pe principii estetice o serie de lucrări care acoperă un spectru relativ larg al abordărilor stilistice. Fără excese directe asupra anumitor preferinţe, membrii juriului au optat cu prioritate pentru demersurile artistice de orientare estetică inovatoare, susţinând în mare parte artiștii din generaţia tânără. Ediţia actuală, la fel ca și cele precedente, sprijină cu prioritate demersul artistic al tinerei generaţii, creând o platformă întru consacrarea acesteia.
Expoziţia de faţă ne convinge de faptul că mediul artistic local necesită o sincronizare mai largă cu elementele actuale și tendinţele artistice internaţionale, care se impun tot mai sigur în ultimii ani în pictura românească. Artiștii români, datorită numărului mare de galerii din ţară și a liberei circulaţii din ultimii ani, dar și a procesului de studiu în instituţiile universitare, orientat în spiritul noilor tendinţe estetice, se impun tot mai vizibil pe scena internaţională a artelor vizuale. Prezenţa generoasă, în expoziţia noastră, a unui număr mare de artiști din România, atât dintre cei mai cunoscuţi și valoroși, cât și o mare parte din reprezentanţii tinerei generaţii, dar și etalarea lucrărilor bienalei în cele două spaţii expoziţionale prestigioase din București și Iași, vor susţine efortul nostru în asigurarea unei mai bune conexiuni a artiștilor din Republica Moldova cu mediul artistic din România. Totodată, aceștia vor putea intra în contact direct cu artiștii și cu reprezentanţii unor galerii și instituţii de cultură și artă, în vederea unor colaborări ulterioare.
Încercăm un sentiment de bucurie și de satisfacţie că există oameni dispuși să susţină actul artistic. Nu este deloc ușor, într-o perioadă extrem de dură, pe care o parcurge Moldova în plan economic, să găsim sprijin în vederea susţinerii artei și actului creator.
Faptul că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău reușește să realizeze obiectivele sale privind crearea unei platforme durabile de comunicare interculturală în domeniul artelor vizuale se datorează înţelegerii depline a necesităţilor de dezvoltare și promovare a artei contemporane, din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care asigură patronatul acesteia, și a altor instituţii: Direcţia Cultură a Primăriei Chișinău, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Agenţia Proprietăţii Intelectuale, Fundaţia „Familia Sturza”, care sprijină evenimentul, inclusiv financiar, fapt pentru care le adresăm sentimentele noastre de gratitudine.
Colaborarea mai largă, din acest an, cu o serie de instituţii culturale din România și Polonia dezvoltă și mai amplu spaţiul de promovare și dezvoltare a relaţiilor de comunicare dintre artiștii expozanţi din Republica Moldova și din alte ţări. Întreaga expoziţie este etalată la Sala de Expoziţii „Constantin Brâncuși” a Parlamentului României, o selecţie este expusă la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iași, evenimente care vor contribui la o mai largă susţinere a consacrării artiștilor şi a fenomenului artistic internaţional. Acordarea unor spaţii muzeale pentru reprezentările expoziţionale ale unor artiști laureaţi ai premiilor, la Muzeul de Artă Prahova, la Galeria Adi-Art din orașul Lodz, Polonia, cât și acordarea burselor în cadrul Simpozionului de Artă LEPȘA pentru laureaţii Bienalei, vor asigura o continuitate a relaţiilor de comunicare dintre artiști și diverse instituţii culturale, care vor contribui în mod firesc la promovarea și dezvoltarea domeniului artelor plastice.
Bienala Internaţională de Pictură Chișinău își propune o perspectivă de amplificare a relaţiilor cu artiști și instituţii internaţionale în vederea asigurării unei dezvoltări cât mai favorabile a domeniului picturii și, implicit, o mai largă deschidere în antrenarea capacităţilor de sincronizare cu fenomenul artistic internaţional.
Bineînţeles că pictura nu exclude extremele de avangardă, aceasta are o evoluţie firească în condiţiile unor tehnici inovatoare, moderne sau tradiţionale, orientate în ultimii ani către un figurativism simbolic sau ancorat în realitatea imediată, uneori impregnat cu puternice accente hiperrealiste, dar care tratează realitatea răvășitoare pe care o trăim într-un mod ludic, fără inhibiţiile care au încorsetat gândirea generaţiilor anterioare de artiști plastici. Polarizările de ordin estetic nu trebuie privite altfel decât o experienţă creatoare ludică, axată pe sănătoase principii democratice, desfășurată într-un areal al liberului-arbitru artistic, marcată de personalitatea fiecărui creator, și care nu are drept obiectiv decât întronarea unui proces creativ adecvat, de durată, generator de opere artistice autentice și de certă valoare artistică.
Sperăm că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău va contribui, în limita capacităţilor sale, la realizarea acestui deziderat.